Aktuality

Úterní silný vítr srazil na Špince na 50 stromů, u Stolína do padlého kmenu narazil vlak
Silný vítr způsobil v úterý 31. března ve večerních hodinách na řadě míst Červeného Kostelce a nejbližšího okolí velké potíže. Všechny výjezdy naší jednotky požární ochrany (složené z dobrovolných hasičů ze Stolína, Lhoty a města) najdete níže.U událostí zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (město, Stolín, Lhota) JSDH Česká Skalice Událost č. 1: 18.23 hod.Jednotka města vyjela na popadané stromy do Zábrodí v kempu Špinka. Stromy popadaly na přilehlé chatky. V kempu popadalo cca 50 vzrostl
Pokračování aktuality
ZUŠ informuje: Proměny školy
Vážení rodiče a přátelé školy, setkáváme se nyní poprvé na stránkách Červenokosteleckého zpravodaje (a na webu města). Chtěl bych, aby se toto stalo tradicí a vy jste tak měli možnost si něco o nás přečíst a seznámit se tak s prací a úspěchy naší ZUŠ. Moc bych si přál, aby se škola ještě více dostala do povědomí červenokosteleckého dění a kultury ve městě. Těší mne, že jsem dostal důvěru a byl jmenován do funkce ředitele. Mohu tak navázat na tradice školy a s pomocí všech pedagogů mohu pokračov
Pokračování aktuality
Vítáme nové občánky
„Když v postýlce hodné dítě spí až do rána na řasách zavřených víček tancuje mu andělíček, tananinky, tananá. (J. Seifert)V prvních jarních dnech, v sobotu 28. března.2015 do obřadní síně MěÚ v Červeném Kostelci jsme pozvali tyto naše nejmenší občánky s jejich rodiči na obřad vítání do našeho města:Valentýnu HEJNOVOU, Roberta HANUŠE, Vendulu JABLONSKOU, Šimona KULHÁNKA, Nelu KULDOVOU, Terezu MAJEROVOU, Jiřího PAVLA, Štěpána ŠIMKA, Terezu OMÁMIKOVOU, Matyáše ŠKODU, Dominika JASIŇSKÉHO, Šimona TÝ
Pokračování aktuality
Práce na kanalizaci ve Stolíně byly zahájeny
V minulém týdnu byly zahájeny fyzické práce na náročné investiční akci Červený Kostelec – Stolín – Mstětín, splašková kanalizace.První stavební činností, která byla zahájena ve čtvrtek 26. března, bylo frézování komunikací. V týdnu od 30. března do 3. dubna budou zahájeny práce na kanalizačním řadu. Konkrétně to budou výkopy čerpací stanice a části stoky A dle níže přiložené situace (v příloze). Průjezdnost komunikací, na nichž budou prováděny práce, bude omezena dopravním značením.Práce provád
Pokračování aktuality
Rozvoj Červeného Kostelce a výstavbu ve městě bude nově posuzovat komise architektury, urbanismu a rozvoje
Rada města Červený Kostelec zřídila novou poradní komisi. Komise architektury, urbanismu a rozvoje města by se měla vyjadřovat k vizi města, investičním a rozvojovým akcím, k územnímu a strategickému plánu atd. Komise nyní do svých řad přijímá kompetentní občany.Komise architektury, urbanismu a rozvoje města bude fungovat jako iniciativní a poradní orgán rady města. Samotné rozhodnutí již bude na členech městské rady.Členové komise by se měli zajímat jak jednotlivými stavebními projekty v režii
Pokračování aktuality
MěÚ v Červeném Kostelci již nevyřizuje některé záležitosti spjaté se zemědělským půdním fondem
Dozor na přechodu pro chodce v Horním Kostelci u školy zajistí dva proškolení dobrovolníci
Školní jídelna neslouží jen dětem. Prohlédnout si ji můžete na Dni otevřených dveří
Poplatek za svoz odpadů je nutné zaplatit do 31. března!
Další aktuality