Aktuality

Prázdninové měsíce bývají ze strany městského úřadu pravidelně využívány k opravám a větším úpravám budov škol a školek. Letos na úpravy poskytla městská pokladna 3 826 589 Kč. Tyto peníze zaplatily následující práce:Základní umělecká škola- oprava přední kamenné části oplocení- v&
Dobrý den, v ranních hodinách dne 16. září operační středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje přijalo tísňovou výzvu k pacientovi, který byl nalezen ležící na ulici a v přímém ohrožení života. Operátor s volajícím ihned zahájil telefonicky asistovanou resuscitaci.Během krátké doby se na m&
Na základě požadavku jednoho z občanů na zasedání zastupitelsva Červeného Kostelce dne 11. září 2014 zveřejňujeme níže v příloze výklad Ministerstva zemědělství problematiky hrazení a vlastnictví vodovodních a kanalizačních přípojek.V případě dalších dotazů doporučujeme občanům, aby se obráiili na spol. Voda Červený Kostelec, s. r. o.Tomáš K&a
Další aktuality