Aktuality

Vzpomenout můžeme osudy dalších tří členů sokolské odbojové organizace S 21 B
Město Červený Kostelec ve spolupráci s historičkou Pavlínou Švandovou pokračuje ve zveřejňování medailonků osob, které se v r. 1942 zapsaly do historie nejen našeho města, ale bezesporu také do historie celého státu.Nyní si připomeňme osud lidí, kteří stáli v centru odbojové sokolské organizace S 21 B – manželů Satranových a učitele Václava Hejny, po němž je pojmenována místní základní škola. Tito lidé organizovali ukrývání a přesuny radisty Jiřího Potůčka, člena paravýsadku SILVER A, který stá
Pokračování aktuality
Představujeme životní prostředí Červenokostelecka: Elita mezi pěvci
Nesmějte se předčasně hudebnímu znalci v rubrice o životním prostředí. Bude totiž řeč o skupině ptáků z řádu pěvců, kteří v něm zaujímají významné místo nejen svou velikostí, ale také mimořádnými duševními schopnosti, do jisté míry podobnými jako u papoušků.Řeč bude o krkavcovitých, kteří svými schopnostmi vstoupili i do pranostik, pohádek a bájí, ale někteří z nich docela spokojeně žijí okolo nás a umí pro sebe čerpat výhody z našeho způsobu života. Největší z nich je jako káně velký krkavec v
Pokračování aktuality
V Červeném Kostelci nás žije 8360
Počet obyvatel v Červeném Kostelci k 31. prosinci 2015 je 8360, z toho u nás žije 4116 mužů a 4244 žen. Počet obyvatel podle jednotlivých částí obce: Červený Kostelec 5371Bohdašín 236Lhota za ČK 1294Horní Kostelec 667Mstětín 44Olešnice 559Stolín 189 Počet narozených dětí: 86, z toho 53 chlapců a 33 holčiček.Počet zemřelých: 83, z toho 37 mužů, 46 žen.Graf v příloze zobrazuje počet mužů a žen podle věku.Marcela Kejklíčkov
Pokračování aktuality
Co mění novela zákona o občanských průkazech účinná od začátku roku?
Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytu) bude však přesto nutné občanský průkaz vyměnit.Převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působnostíI nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv obecní
Pokračování aktuality
Karla Cejnara vystřídala v zastupitelstvu Jana Kmochová
Úmrtím člena zastupitelstva města p. Karla Cejnara (kandidát volební strany SNK pro rozvoj města) se uvolnil mandát člena zastupitelstva města Č. Kostelec. Dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje za člena ZM první náhradník této volební strany, SNK pro rozvoj města, paní Jana Kmochová.Vstup do zastupitelstva města stvrdila Jana Kmochová na mimořádném zasedání ZM ve čtvrtek 21. ledna složením slavnostního slibu.Text i foto: Tomáš Kábr
Pokračování aktuality
Zveme vás na muzikoterapeutické bubnování do knihovny
Zveme vás na Svatovalentýnské posezení plné písniček, poezie a divadla
Sportovní výsledky v týdnu od 1. do 7. února
Český statistický úřad bude zjišťovat informace o sociální a ekonomické situaci v našich domácnostech
Další aktuality