Aktuality

Činnost ordinace paní MUDr. Heleny Přibylové bude ukončena
K 30. 6. 2016 ukončí činnost ordinace praktické lékařky paní MUDr. Heleny Přibylové (odchod do důchodu). Péči o pacienty registrované v její ordinaci převezme od 1. 7. 2016 MUDr. Jan Bělobrádek.Samozřejmě tím není dotčeno právo pacientů na svobodnou volbu lékaře. Všichni mají dostatečný prostor k registraci v jiné ordinaci. S jednotlivými zdravotními pojišťovnami se snažíme sjednat termínovou výjimku, která by umožnila aktivní registraci v průběhu celého roku (obecně je změna praktického lékaře
Pokračování aktuality
Žádat můžete o finanční dar pro skupiny dlouhodobě pracující s dětmi a mládeží
Rada města Červený Kostelec tímto vyzývá zástupce nevýdělečných spolků, sdružení, organizací apod., kteří dlouhodobě pracují s dětmi a mládeží, aby podaly žádosti o finanční dar z prostředků města Červený Kostelec. Formulář žádosti o dar je k dispozici na podatelně městského úřadu a v příloze této novinky.Uzávěrka žádostí je 31. května. Následně všechny žádosti bude projednávat rada města na svém nejbližším jednání po uzávěrce a jednotliví žadatelé budou o výsledku žádosti informováni.Richard B
Pokračování aktuality
Červenokostelecký zpravodaj 5/2016
Zveme vás na květnové programy do Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Zveme vás do klubu Pohoda s Janem Brožem
Další aktuality