Knihovna Břetislava Kafky

Vítejte v Knihovně Břetislava Kafky Červený Kostelec! 

Připravili jsme pro vás informace o všem, co se v naší knihovně děje. Na našich stránkách najdete:
 
 • informace o programech, kurzech a besedách
 • informace o dokumentech, které je možné si půjčit - On-line katalog
 • informace o vašem účtu s možností prodloužení a rezervace výpůjček
 • kontakty na knihovnu, její pobočky a obecní knihovny
 • informace o základních dokumentech upravujících činnost knihovny
 • fotografie z akcí, které knihovna připravuje a pořádá
 • seznámení s historií Knihovny Břetislava Kafky v Červeném Kostelci
 • kontakt na redakci sborníku Rodným krajem

Historie knihovny

V Červeném Kostelci existovala školní knihovna již v roce 1834, ale nevyvíjela činnost. Teprve v roce 1849 se zasloužil o rozvoj této knihovny červenokostelecký kaplan Jiří Ehl. Knihovna sloužila jen školní mládeži a učitelům. O rozšíření četby mezi dospělými měli větší zásluhu jednotlivci nebo různé spolky. Do roku 1920 působila v Červeném Kostelci "Čtenářská beseda", která zajišťovala půjčování knih a časopisů pro širokou veřejnost. Jejím posledním předsedou byl učitel Jan Karpaš. Její činnost zanikla v roce 1920 založením městské knihovny.
Pro dokreslení představy o činnosti knihovny jsme vybrali zápis z Pamětní knihy města Červený Kostelec - I., str. 43, rok 1923 :
 
Lidová knihovna

Má 1838 svazků, z toho 407 poučných, 184 časopisů a 1247 knih zábavných. Knihy půjčovány 62 krát za rok 1922. Průměrně vypůjčovalo 76 čtenářů za 1 půjčování. Výpůjčky 2 krát týdně. Celkem přečteno 9001 kniha, zapsaných čtenářů 346 takže průměrně přečetl jeden čtenář 30 knih.

Z doby kolem roku 1920 pochází i vzácný doklad knihovnictví v Červeném Kostelci – Seznam knih Veřejné obecní knihovny v Červeném Kostelci, který tiskem vlastním nákladem vydal Josef Doležal. Pro ty, kteří se zajímají o tehdejší knihovní řád, uveřejňujeme výňatek, který je nedílnou součástí seznamu knih.

Aby obecenstvu znám byl obsah knihovny, a tím ulehčeno i vypůjčování, vydán tento seznam knih. 

1) Právo vypůjčovati si knihy přísluší každému dospělému obyvateli Červeného Kostelce. Dětem se knihy nepůjčují ani nevydávaji.
2) Knihy se půjčují z d a r m a na legitimaci, kterou vydá knihovník při prvém půjčování v knihovně.
3) Na jednu legitimaci se půjčují pouze 2 knihy na dobu 14 dní.
4) Aby se vypůjčování urychlilo, je třeba, aby každý vypůjčovatel již doma vybral si ze seznamu 5 – 8 knih pro případ, že by dvě vybrané knihy nebyly již v knihovně.
5) Na lístku vybraných, napsaných knih, uveďte nejprve číslo, pak spisovatele a název. Knihovna rovnána je podle čísel. Ulehčíte a urychlíte knihovníkovi půjčování knih.
6) Právoplatný majitel legitimace ručí za knihy, které byly na jeho legitimaci vypůjčeny i bez jeho vědomí. Proto ztrátu legitimace ihned hlaste!
7) Vypůjčovatel nechť sobě po obdržení knihy prohlédne a jejich vady ihned oznámí, jinak ručí sám za jejich dobrý stav.
8) Knihami zacházejte šetrně a nic do nich nepište!
9) Poškozenou neb ztracenou knihu je povinnen majitel legitimace nahraditi v plné ceně (i s vazbou), menší poškození nechají se spraviti na účet majitele legitimace.
10) Knihy patřící veřejné knihovně nesmí vypůjčovatel nikomu jinému půjčovati.
11) Seznamy prodává knihovník v knihovně za určitý poplatek. Seznam v knihovně se nikomu nepůjčuje a musí si k a ž d ý majitel legitimace seznam zakoupiti.
12) V červenci a srpnu je knihovna uzavřena a musí býti všechny knihy do této doby odvedeny.

KNIHOVNÍ RADA
Tolik z dobového knihovního řádu, na který navazuje seznam knih na 44 stranách rozdělený na tyto oddíly: 1. Básně, prosa, dramatika II. Zeměpis – cestopisy, dějepis, přírodní vědy, různé, časopisy a dodatek.

Městská knihovna byla až do konce druhé světové války ve dvou nevyhovujících místnostech v přízemí obecního domu č. p. 513. V roce 1951 získala přízemí dnešního Háčka v ulici Manželů Burdychových. V roce 1952 byla pověřena vedením knihovny Ludmila Vaňková, která vedla knihovnu dvaadvacet let.

V roce 1959 byla knihovna přestěhována do nově upravených místností v bývalém hostinci Centrálka v Sokolské ulici, kde ji nalezneme i dnes. Nejdříve knihovně patřilo jen přízemí a tři místnosti v prvním patře, ale po vystěhování posledního nájemníka v roce 1994 získala do užívání celou budovu.

 
Budova hostince Centrálka patří ve městě k těm, které nesou kulturní a společenský punc. Postavil ji v závěru devatenáctého století kapelník městské hudby Hynek Hanuš. I když tento hostinský a zároveň zemědělec v ulici Na Pasekách, který se pustil do náročné stavby hotelu nemohl tušit, že v jeho Centrále někdy bude sídlit městská knihovna, byl zřejmě velkým příznivcem a mecenášem tohoto zařízení v Červeném Kostelci. Svědčí to tom další cenný dokument, který byl nalezen při vyklízení půdy v roce 2003. Částečně poničený barevný dokument informuje precizním zdobeným písmem, že Čtenářská beseda v Červeném Kostelci jmenovala hostinského Hynka Hanuše za dar Palackého Dějiny národa Českého svým prvním zakládajícím členem. Podepsáni předseda, místopředseda a jednatel Čtenářské besedy a autor díla.
V roce 1991 městská knihovna získala právní subjektivitu a jejím zřizovatelem se stalo město Červený Kostelec. Po stavebních úpravách bylo v roce 1995 otevřeno nově upravené oddělení pro mládež. V tomto roce také knihovnice začaly vkládat knižní fond do počítače, aby mohl být spuštěn automatizovaný výpůjční protokol. V oddělení pro mládež byl tento automatizovaný výpůjční protokol spuštěn v lednu 1999, v oddělení pro dospělé v listopadu 2000. V r. 2016 byla kniha přejmenována na Knihovnu Břetislava Kafky Červený Kostelec.
V současné době patří knihovna k moderním automatizovaným knihovnám. Patří do skupiny střediskových knihoven, tj. metodicky a personálně obsluhuje čtyři své pobočky a pět knihoven v přilehlých obcích. Budova spolu se zahradou je průběžně rekonstruována a nově vybavována. V roce 2005 byla obnovena fasáda, která nahradila dožilou omítku z 50. let minulého století. Knihovna má cca 1350 registrovaných čtenářů a disponuje cca 46 000 svazky knih. Ročně si čtenáři půjčí více než 100 000 svazků knih a časopisů.
 
V závěru roku 2011 byla dokončena rekonstukce knihovny, jejíž součástí byla půdní vestavba a instalace výtahu. Tím získala knihovna zajímavý prostor pro setkávání občanů, vzdělávací a zábavné programy, kurzy a další akce. Prostor byl připraven i pro práci vlastivědného spolku při městském kulturním středisku, který získá prostor pro expozice svých sbírek. Výhodou je, že knihovna se po této rekonstrukci stala bezbariérovým zařízením. 
 
V obou odděleních knihovny je k dispozici veřejný internet.

Kontakt:

 • Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec
 • Sokolská 293
 • Červený Kostelec, 549 41
 • Telefon : 491 463 384, 6O2 880 480
 • E-mail: info@knihovnack.cz

Ředitelka knihovny: PhDr. Marcela Fraňková

Vedoucí oddělení pro dospělé čtenáře: Taťána Křechová

Vedoucí oddělení pro děti a mládež: Mgr. Hana Nováková

Knihovnice: Marie Pelcová, Hana Kaplanová

 

Redakce sborníku Rodným krajem:

 

Výpůjční doba knihovny:

Oddělení pro dospělé              
               
Pondělí 9.00 - 12.00    13.00 - 18.00
Úterý 9.00 - 15.00        
Čtvrtek         13.00 - 18.00
Pátek 9.00 - 12.00        
Sobota 8.30 - 11.00       (včetně školních prázdnin)
               
Oddělení pro mládež              
               
Úterý 9.00 - 17.00       (v době školních prázdnin 9.00 - 15.00)
Pátek         12.00 - 17:00

 

Kluby pro vás:

Klubáč - pro děti  od 6 let - každé úterý od 17 do 18 hodin kromě školních prázdnin

Albert - Albi - klub vědomostních a zábavných her pro děti i dospělé - čtvrtky 16 - 18 hodin, kromě školních prázdnin

Pohoda - klub pro dospělé, kteří se chtějí něco dozvědět - každé pondělí od 16 do 18 hodin, kromě školních prázdnin

 

Pobočky Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec:

Bohdašín          Lhota               Olešnice           Stolín             
středa středa čtvrtek pátek
17.00 - 18.30 16.00 - 18.00 13.00 - 16.00 14.30 - 16.30

 

Obecní knihovny:

Červená Hora Horní Radechová Horní Rybníky Slatina nad Úpou Zábrodí Žernov
sobota pondělí pondělí pondělí pondělí pátek
9 - 11:00 18 - 20.00 17 - 20.00 (zimní čas) 15.30 - 19.30 16 - 18.00 (zimní čas)

16.00 -19.30

 

    18.30 - 21.30 (letní čas) knihovna.slatina@tiscali.cz 17 - 19.00 (letní čas)  
      www.slatinanadupou.cz    
           

 

Vaše čtenářské konto

Katalog ON-LINE