1. místo v soutěži „Čistá obec roku 2017“ je díky vám, občanům

1. místo v soutěži „Čistá obec roku 2017“ je díky vám, občanům

Vážení občané,
dovolte mi, abych vás pozdravil i v tomto prázdninovém dvojčísle zpravodaje. Než přikročím k popisu událostí minulých dnů, dovolím si podat následující vysvětlení. Z různých stran se mi donesla informace, že již nechci pokračovat v dalším volebním období ve své práci a že mám domluvenou práci jinou. Tyto informace nejsou pravdivé a mrzí mě, že vznikly a že se šíří. Rád bych v práci starosty pokračoval a dovedl rozpracované projekty v příštím volebním období k realizaci. Neberte toto prosím jako předvolební kampaň, ale jako pouhé vysvětlení. Děkuji.
V další části tohoto článku bych rád poděkoval všem účastníkům a reprezentantům při již tradičním zápolení a poměřování Kostelečanů při setkání Kostelců tentokrát v Kostelci nad Černými lesy. I touto cestou ještě jednou děkuji paní Simoně Urbanové za citlivou organizaci a koordinaci naší výpravy. Také děkuji Vlastovi Kosteleckému, že jako nositel svého příjmení – Kostelecký je v každém Kostelci jako doma a přispívá k dobré náladě a atmosféře našeho týmu.
Dále bych rád poděkoval hasičům SDH Bohdašín za to, že již 120 let velice dobře funguje jejich sbor. Bylo mi ctí 2. 6. předat do rukou starosty sboru Ing. Miloslavu Kaválkovi nový historický prapor sboru a zúčastnit se hezké akce připomínající 120. výročí tohoto sboru a historii Bohdašína v průběhu obou světových válek. Jsem rád, že má tento spolek velice dobré vyhlídky do budoucna, protože bohdašínská mládež opět zabodovala na okresní hasičské soutěži „Plamen“ a rád jsem předal pohár za druhé místo právě jim. Také bych rád i touto cestou poděkoval zástupcům základní umělecké školy za mimořádnou reprezentaci města. Komorní symfonický orchestr pod vedením pana učitele Jiřího Kábrta získal první místo v republikovém kole soutěže orchestrů v Olomouci. Děkuji tímto panu Jiřímu Kábrtovi, řediteli Leoši Nývltovi a všem dalším, kteří se na tomto mimořádném úspěchu podíleli, za jejich umění, píli, nasazení a dlouhodobou náročnou práci v naší umělecké škole. Dále děkuji ředitelce Mateřské školy Náchodská paní Šárce Hanušové a kolektivu učitelek za hezké připomenutí 70. výročí založení školky i za celkovou práci, kterou ve školce odvádějí. Příjemné tematické vystoupení dětí při slavnostním pojmenování Hadí studánky v Občině jsou důkazem dobré praxe a osobního přístupu. Také děkuji panu Jaroslavu Kordinovi, Jiřímu Machovi, Petru Cicákovi a Jiřímu Vítovi (správce zdrav. střediska a DPS u Jakuba) za uspořádání ankety na pojmenování studánky a za velmi pěkné provedení a označení této nově nazvané „Hadí studánky“. Dále mi dovolte, abych vás informoval o opravě vozovky na náměstí. Oprava bude provedena až po festivalu, aby v případě jakýchkoli komplikací nebyla tato akce narušena.
V minulém čísle zpravodaje jsme psali o stoletých narozeninách pan Karla Šulce. Bohužel na konci května tento náš nejstarší občan zemřel. Jeho dlouhá životní pouť se naplnila a počátkem června, ve větrném odpoledni, jsme pana Karla Šulce doprovodili na jeho poslední cestě. Snad letmé povšimnutí. Odešel člověk, který se narodil za Rakouska-Uherska, prožil svůj život v našem městě a bude odpočívat nedaleko svého kamaráda z dětství Martina Růžka. Až pojedu přes jihočeské Štěpánovice, vyřídím Váš pozdrav, nezapomenu.
V závěru mi dovolte, abych poděkoval vám všem občanům našeho města za to, že svědomitě třídíte odpad, využíváte služeb sběrného dvora a sběrny druhotných surovin a učíte své děti, či své rodiče třídit odpad. Výsledkem je 1. místo našeho města v soutěži „Čistá obec roku 2017“ v Královéhradeckém kraji, v kategorii nad 2000 obyvatel. S hrdostí jsem toto ocenění z rukou hejtmana Jiřího Štěpána pro naše město převzal. Děkuji také panu Štěpánu Křečkovi a Ing. Emilu Košutovi za to, jak se o problematiku odpadů starají.
V úplném závěru přeji dětem hezké prázdniny, nám pracujícím trochu zaslouženého odpočinku, všem krásné léto a na 64. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu se jistě uvidíme. Jste všichni srdečně zváni.
S úctou Rostislav Petrák