Aktuality z hlavní stránky

Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015. Informace jsou aktualizované k 28.3.2017. Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.Nově došlo ke zvýšení frekvence svozu kontejneru s plasty na stanovišti "základní škola - u školní jídelny" na 2 x týdně
Termín zahájení rekonstrukce silnice v Náchodě je stanoven
K dnešnímu dni 27. březnu 2017 vydal Krajský úřad Královehradeckého kraje rozhodnutí povolující zahájení stavebních prací II.etapy rekonstrukce mezinárodní komunikace v Náchodě. Termínem znovuzahájení rekonstrukce páteřní komunikace bude pondělí 27.03.2017, kdy budou v průběhu dne osazovány betonové bariéry oddělující dopravní tok od úseku stavby, a následně v úterý 28.03.2017 bude provedeno odstranění stávajícího živičného krytu vozovky. Žádáme tímto cestující mířící z města či do Náchoda o ve
Zahájení další etapy oprav průtahu Náchoda je za dveřmi
V letošním roce bude dokončena rekonstrukce průtahu Náchodem opravou úseku od okružní křižovatky u Slávie po výjezd z města směrem na Hradec Králové, tj. až po tzv. „Rybárnu“. Dalším úsekem, který ještě stavbařům zbývá dokončit z loňského roku, je úsek v Bělovsi u obchodního domu Penny Market. Předpokládaným termínem zahájení prací je 18. březen 2017. Termín se však podle informací od Policie ČR ještě může změnit (posunout) a to především v návaznosti na přípravu objízdné trasy pro nákladní voz
Je možné vznést připomínky k návrhu na stanovení záplavového území vodního toku Olešnice
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 22.9.2016 od Povodí Labe, státního podniku, jako příslušného správce vodního toku Olešnice, žádost o stanovení záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Olešnice, ř. km 9,11 - 15,53.Záplavové území pro tento vodní tok nebylo v minulosti nikdy vymezeno. Jedná se o nové vyhlášení záplavového území.Rozsah a hranice záplavového území jsou zakresleny do mapového podkl
Veterinární opatření kvůli ptačí chřipce byla ukončena
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj nařídila dne 12. ledna 2017 mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – ptačí chřipky (aviární influenzy) na základě potvrzení této nákazy na území Polska, v lokalitě Kudowa Zdrój. Protože nebyly potvrzeny žádné případy nakažených  zvířat na území ČR, byla ke dni 13. února 2017 mimořádná veterinární opatření ukončena
Seznamte se s programem prezidenta ČR Miloše Zemana v Červeném Kostelci
Ve čtvrtek 16. února navštíví město Červený Kostelec prezident České republiky Miloš Zeman.Příjezd prezidenta ČR do Červeného Kostelce je naplánován na 14.15 hodin. Na úvod se Miloš Zeman setká v budově městského úřadu na náměstí s představiteli města. Následně se pan prezident přemístí do prostoru k Divadlu J. K. Tyla, kde bude nainstalováno venkovní pódium. Od 14.50 hodin je na tomto místě naplánováno setkání s občany města, které bude trvat  asi do 15.15 hodin. Na závěr návštěvy se ještě pre