Aktuality z hlavní stránky

Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 2/2017 a č. 1/2018. Informace jsou aktualizované k 12.9.2018.Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.K aktualizaci informací došlo z důvodu nového havarijního plánu a provozního řádu sběrného dvora odpadů
Přerušení dodávky elektřiny 25. 9. 2018
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINYJménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec/Lhota za Červeným Kostelcem, které se bude konat:Dne 25. 09. 2018 - Od 7.00 do 19.00 hodinBližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.Oznámení o plánov
Výluky v železniční dopravě
Nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Opočno pod Orlickými horami - Náchod a Václavice - Starkoč ve dnech 11. 9. - 8. 12. 2018 viz vývěska. Tato výluka bude pokračovat i po změně jízdního řádu do 21. 12. 2018Vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukového jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle výlukového jízdního řádu. Výluka může mít vliv na přípoje systému IDS. Informace jsou přiloženy v příloze. Za komplikace
Přerušení dodávky elektřiny 19. 9. 2018
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINYJménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec, které se bude konat:Dne 19.9. 2018 Od 7.30 do 9.30 hod. Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Nabídka práce v okrskových volebních komisích
Vážení spoluobčané,Městský úřad Červený Kostelec hledá pro práci v okrskových volebních komisích (dále jen OVK) pro volby do zastupitelstva města a Senátu Parlamentu ČR 2018 schopné a spolehlivé pracovníky.Členem okrskové volební komise může být občan ČR, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, není kandidátem pro volby do zastupitelstva města a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR začínají v pátek 5. října 201
Oprava silnice I/14 - náměstí T.G.Masaryka
V termínu 20.8.2018 - 12.10.2018 bude ŘSD ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Městem Červený Kostelec realizovat opravu silnice I/14 v úseku ul. Boženy Němcové a náměstí T.G.Masaryka, s čímž bude spojená úplná uzavírka náměstí. Při opravě silnice I/14 dojde k uzavření vjezdů silnic III/3037 (ul. 5. května), III/3038 (ul. Sokolská) a III/3039 (ul. Manželů Burdychových) a jejich opravě v prostoru náměstí. V rámci opravy bude provedeno:- vyfrézování asfaltových vrstev a pokládka nových- výmě
Nová výzva o Kotlíkové dotace vyhlášena
Královéhradecký kraj vyhlásil novou výzvu k podávání žádostí o tzv. KOTLÍKOVÉ DOTACE.Jedná se o program na Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji.Příjem žádostí o finanční prostředky na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, za automatický kotel kombinovaný uhlí/biomasa, kotel spalující výhradně biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo bude zahájen dne 19. 9. 2018 v 10:00 hodin na dot
Demolice budovy v ulici Sokolská a využití uvolněné plochy
Přízemní zděná chaloupka na začátku Sokolské ulice byla v minulém století patrně kovárnou a později výrobnou přilehlé cukrárny. Vzhledem ke špatnému technickému stavu i nevhodnému umístění, bylo nutné přistoupit letošní rok k demolici celého objektu. Proti původnímu rozpočtu likvidace ve výši 591 tisíc korun byla vlastní demolice vysoutěžena za cenu 299 tisíc korun, na kterou Město Červený Kostelec zažádalo o dotaci na podporu revitalizovaného území. Objekt k bydlení byl ke dni 2. 7. 2018  zlik
Olešenské autobusové zastávky „v novém kabátě“
Olešenské zastávky dostaly „nový kabát“. Město Červený Kostelec přistoupilo k další etapě oprav zděných autobusových zastávek. Příjemnější prostředí je jistě pro naše spoluobčany přínosem při čekání na odjezd autobusu zvláště při nepříznivém počasí.V současné době dokončeny stavební opravy zastávek v nákladu 463.735,- Kč.Další úpravy zastávek bude montáž osvětlení, které by mělo být provedeno dle dohody s dodavatelskou firmou  do 19. 10. 2018 a dokončení úprav okolo zastávky v Olešnici „V zatáč
Nařízení hejtmana Královéhradeckého kraje
ROZHODNUTÍ hejtmana Královéhradeckého kraječ. 1/2018 ze dne 25. 7. 2018O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEKV souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situacev y h l a š u j i pro celé ú
Město Červený Kostelec nabízí k prodeji drobný majetek
Město Červený Kostelec zveřejňuje prodejdrobného hmotného majetku – použitých dýchacích přístrojů DRÄGER PSS 90. Jedná se o přetlakový typ přístroje složeného z nosiče typu PA 90 Basic, plicní automatiky PSS-P (přetlak, krátká hadice), masky Panorama Nova - S-P PC EPDM (kandahár). Revize přístroje je do 12/2018. Dýchací přístroje jsou bez tlakových lahví. K prodeji je celkem 15 kompletů za smluvní cenu 3500,- Kč za jeden kus (cena včetně DPH).Poptávku může zájemce doručit poštou na adresu prode
Svoz bioodpadů z domácností
Svoz bioodpadů z domácnostíNevíte kam s trávou, listím, plevelem...? Od začátku července 2018 byla v Červeném Kostelci ve spolupráci se svozovou firmou Marius Pedersen a. s. a firmou Transport Trutnov s. r. o. zavedena nová služba pro občany města týkající se svozu bioodpadů rostlinného původu. Bude se jednat o sezónní svozy bioodpadů z domácností, které budou prováděny svozovou firmou jednou za čtrnáct dnů každou sudou sobotu v měsíci. Dny svozů jsou následující: sobota 14.7.2018sobota 28.7.20