Aktuality z hlavní stránky

Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 2/2017 a č. 1/2018. Informace jsou aktualizované k 13.7.2018.Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.Nově bylo zřízeno stanoviště kontejnerů na tříděný odpad ve Lhotě za Červeným Kostelcem v ulici Výsluní I.Ve spolupráci se svozovou firmou byl od pololetí roku 2018
Svoz bioodpadů z domácností
Svoz bioodpadů z domácnostíNevíte kam s trávou, listím, plevelem...? Od začátku července 2018 byla v Červeném Kostelci ve spolupráci se svozovou firmou Marius Pedersen a. s. a firmou Transport Trutnov s. r. o. zavedena nová služba pro občany města týkající se svozu bioodpadů rostlinného původu. Bude se jednat o sezónní svozy bioodpadů z domácností, které budou prováděny svozovou firmou jednou za čtrnáct dnů každou sudou sobotu v měsíci. Dny svozů jsou následující: sobota 14.7.2018sobota 28.7.20
Připomenutí 76 let od tragických událostí na kosteleckých Končinách
Společně s panem Antonínem Burdychem a žáky ZŠ V. Hejny si vedení města připomenulo 76. let od tragických událostí na Bohdašíně a Končinách. Uctění památky proběhlo 25. 6. 2018 v lesoparku J. Potůčka v Trnové u Pardubic. Červenokostelecké děti společně s žáky škol Včelákov nedaleko Ležáků, ZŠ Břasy, kde dětství prožil právě Jiří Potůček a několika pardubických škol položili společně s představiteli měst a obcí a válečnými veterány květiny k pomníku J. Potůčka. Z Trnové odjel konvoj dobových voj
Demolice budovy v ulici Sokolská a využití uvolněné plochy
Přízemní zděná chaloupka na začátku Sokolské ulice byla v minulém století patrně kovárnou a později výrobnou přilehlé cukrárny. Vzhledem ke špatnému technickému stavu i nevhodnému umístění, bylo nutné přistoupit letošní rok k demolici celého objektu. Proti původnímu rozpočtu likvidace ve výši 591 tisíc korun byla vlastní demolice vysoutěžena za cenu 299 tisíc korun, na kterou Město Červený Kostelec zažádalo o dotaci na podporu revitalizovaného území. Objekt k bydlení byl ke dni 2. 7. 2018  zlik
Nebezpečný žhář byl dopaden
Mladík na sebe chtěl upozornit ohněm? Policisté v těchto dnech odhalili původce požárů na Náchodsku, kdy v době od 11. 6. do 21. 6. 2018 někdo v 9 případech založil ohně ve stromcích a keřích živých plotů, v lesíku nebo na veřejných prostranstvích v katastru obcí Červený Kostelec, Hronov a Žďárky. Při hoření ani hašení ohňů nebyl nikdo zraněn, ale na shořelých tújích, smrčcích, borovicích, ovocných stromech a dalších předmětech v blízkosti požáru vznikla škoda v minimální výši 50.000 korun. Pro
Podpořte svůj sport v anketě
Město Červený Kostelec se v současné době věnuje zpracování nového plánu rozvoje sportu, který se přímo dotýká sportování občanů ve městě. Touto cestou bychom chtěli poprosit širokou, i nesportující veřejnost starší 15 let o vyplnění krátkého dotazníku. (15 otázek, cca 5 minut) Dotazníkem bude zjišťována míra sportovní participace, oblíbenost jednotlivých druhů provozovaných sportů či spokojenost s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity ve městě a přilehlém okolí. Výsledky šetření budo
Práce studentů architektury jsou vystaveny ve vestibulu MěÚ
Koncem dubna přijelo na pozvání radního Milana Hrstky do Červeného Kostelce čtyřiadvacet studentů magisterského studia oboru Architektura a urbanismus Fakulty architektury ČVUT, aby v rámci předmětu Krajinářská architektura pod vedením Ing. Radmily Fingerové zpracovali krajinářská témata pro město Červený Kostelec.   Studenti představili sedm návrhů na možné úpravy města. Své návrhy poskytli nejen vedení města k inspiraci, ale nyní se může s výsledky práce studentů seznámit ve vestibulu městské
Omezení míst pro parkování a průchod nemocnicí
Vážení pacienti/klienti, návštěvy, jak jsme vás již informovali, došlo ke změně systému parkování. Parkování na parkovišti pod ambulantním pavilonem je nyní zpoplatněno.V případě, kdy Vás doprovod převáží  do nemocnice a následně z ošetření vyzvedává, můžete využít pro zastavení oba vstupy do „pavilonu A“ a to ZDARMA.  Dobrovolní dárci krve mají po předložení potvrzení o odběru parkování ZDARMA. Provozní doba parkoviště je v pracovních dnech pondělí až pátek od 6:00 - 15:30 hod. Sobota, neděle
Dárci krve mají svátek. Začněte s dárcovstvím i vy
Oblastní nemocnice Náchod za podpory Vojenské zdravotní pojišťovny a Českého rozhlasu zve všechny nové zájemce o darování krve. Odběry se konají každé pondělí a pátek na Transfuzní stanici nemocnice Náchod, Purkyňova 446.Krev je právem nazývána nejcennější tekutinou a nelze ji uměle vyrobit. Její role je v moderní medicíně nezastupitelná. S její pomocí lékaři dokáží zachraňovat, uzdravovat i prodlužovat životy pacientů. Nenahraditelná je při těžkých úrazech, operacích, poruchách krvetvorby a mn
Senior taxi už slouží starším a postiženým občanům města
Od 1. června byla zahájena služba pro starší a tělesně postižené občany našeho města, tzv. senior taxi. V úterý, ve středu a ve čtvrtek můžete od 7.00 do 13.00 hod. potkat na ulici auto taxislužby označené logem SENIOR TAXI – ČERVENÝ KOSTELEC s telefonním číslem, na kterém se přeprava objednává 24 hodin předem.Nárok na přepravu mají občané bydlící na území Červeného Kostelce starší sedmdesáti let nebo držitelé průkazky ZTP či ZTP/P bez ohledu na věk, doprava je zajišťována do obchodů, k lékařům
Svoz bioodpadů z domácností
Svoz bioodpadů z domácnostíNevíte kam s trávou, listím, plevelem...? Nedávno jsme vás informovali, že pokud dojde na zasedání zastupitelstva města dne 21.6.2018 ke schválení novely obecně závazné vyhlášky města týkající se nakládání s komunálním odpadem, bude od 1.7.2018 v Červeném Kostelci ve spolupráci se svozovou firmou Marius Pedersen a. s. a firmou Transport Trutnov s. r. o. zavedena nová služba pro občany města týkající se svozu bioodpadů rostlinného původu. Bude se jednat o sezónní svozy
Kompostér v hodnotě cca 4000 Kč zdarma do každého domu
Kompostér v hodnotě cca 4000 Kč zdarma* do každého domu.Město Červený Kostelec dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho odstraňování. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (více než 37 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit systémDOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.Rádi bychom každému, kdo projeví zájem, pos
Červený Kostelec první v soutěži Čistá obec za rok 2017 ve své kategorii
Město Červený Kostelec se umístilo na prvním místě v soutěži Čistá obec za rok 2017 v kategorii nad 2000 obyvatel. Tohoto ocenění udělené Královéhradeckým krajem a společností EKO-KOM, a. s., si velice vážíme a děkujeme za něj. Jedná se o soutěž obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů. Červený Kostelec je v Královéhradeckém kraji nejlepším městem nad 2000 obyvatel za rok 2017 v třídění odpadů, respektive dosahuje nejvyšší výtěžnosti přes 73 kg vytříděných odpadů na 1 obyvatele města za ro