Aktuality z hlavní stránky

Tříděním odpadů přispíváme ke snížení „uhlíkové stopy"
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, jako jsou např. plasty, sklo, papír či kov, jsme i v roce 2016 přispěli ke zlepšení životního prostředí a ke snížení tzv. „uhlíkové stopy“.Město Červený Kostelec obdrželo v červnu osvědčení o úspoře emisí (viz níže) od společnosti EKO-KOM, a.s., se kterou město spolupracuje skoro 18 let. Díky rozvoji a provozu systému tříděného odpadu v loňském roce se nevyprodukovalo přes 1000 tun emisí CO2 a usp
Zahrada Boženy Němcové se otevřela veřejnosti
V současné době město dokončilo úpravy zahrady za Domkem Boženy Němcové, které si kladly za cíl tento prostor znovuobjevit jako příjemné místo k odpočinku pro obyvatele města i pro jeho návštěvníky. Prostor byl slavnostně předán k užívání vřejnosti v sobotu 10. června 2017. Projekt zahrnuje např. výsadbu, která se svou skladbou inspiruje popisem původní zahrady v povídce Chudí lidé, nášlapnými kameny vydlážděný vstup z Dvořáčkovy ulice, drnovou lavičku, nový mobiliář a nové informační cedule, i
Na hřbitově byl opětovně vztyčen monumentální pískovcový sloup s Kristem na kříži z roku 1846
Původní sloup s Kristem umístěný před hřbitovní kaplí datovaný do roku 1846 byl nešťastně „skalpován“ autem pohřební služby v květnu 2016. Poškození bylo naprosto fatální a proto byla zadána realizace zhotovení repliky.Město coby majitel této sakrální památky požádalo dodavatelskou firmu o stratigrafický průzkum a případné prokázání druhotnosti zlacení, když už došlo k výše uvedené nemilé skutečnosti, aby mohla být replika zhotovena v původní podobě z pol. 19. stol. Na základě doloženého průzku
Uzavírka v Horním Kostelci
Upozorňujeme občany Horního Kostelce, že ve dnech 30. června - 31. července 2017 bude omezen provoz na místní komunikaci, par. č. 1036. Jedná se o místní komunikaci vedoucí kolem základní školy. V okolí budovy budou probíhat stavební práce - zřízení nové kanalizační a dešťové přípojky.Vlastníci nemovitostí v okolí školy nebudou omezeni v příjezdu ke svým nemovitostem, doprava bude na tuto dobu vymezena dopravními značkami.Dále bude omezen provoz od 20. – 31. července 2017 (tento termín je max.,
Na veřejných záchodech byl spuštěn zkušební provoz mincovních automatů
 Od pondělí 22. května 2017 jsou ve zkušebním provozu mincovní automaty pro placené otevírání dveří na veřejných záchodcích.  Vhozením částky pět korun automat odblokuje elektrický zámek dveří a umožní vstup na WC. Vhozené mince do maximální částky pěti korun se sčítají. Mince vyšší hodnoty mincovník nepřijímá. Instalace automatu umožní čtyřiadvacetihodinový provoz záchodků. V době přítomnosti obsluhy je vstup zdarma. Od července bude vstup možný jen po zaplacení výše uvedené částky. Závěrem up
29. května startuje příjem žádostí do dotačního programu DEŠŤOVKA
 Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dne 27.4.2017 představili nový dotační program:DEŠŤOVKA.Stalo se tak při tiskové konferenci za účasti Mgr. Richarda Brabce, místopředsedy vlády a ministra životního prostředí (anotační obrázek).Až 105 000 Kč lze získat v rámci tohoto dotačního programu na opatření související s hospodařením s dešťovou vodou nebo s tzv. šedou vodou.Dotační program je určený především pro fyzické osoby. Může ho využít každý, kdo plánuje realiz
O Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji žádalo 12 občanů Červeného Kostelce, z toho 6 má možnost dotaci získat
V Královéhradeckém kraji v úterý 2. května 2017 probíhal od 8:00 do 8:15 hod. zápis do elektronického Pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci v rámci výzvy č. 17OPK01 - podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kapacita 250 míst byla vyčerpána po 12 vteřinách. Celkem Krajský úřad Královéhradeckého kraje eviduje 681 pokusů o zápis.Evidovaný zápis má také 12 občanů Červeného Kostelce, z toho 6 občanů stihlo svůj zápis provést včas, než byla kapacita Pořadníku žadatelů naplněna.  Byli tedy úspěšn