Aktuality z hlavní stránky

Přerušení dodávky elektřiny 7. 11. 2017
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINYJménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě, které se bude konat dne: 7. listopadu 2017 od 8.00 do 16.00 hodin.Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude ro
Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Lhotě jsou u konce
Na základě požadavků dobrovolných hasičů došlo k úpravě hasičské zbrojnice ve Lhotě Červený Kostelec. Úpravy spočívaly ve výměně povrchu pro stání únosnější podlahou a v rozšíření prostoru vozovny do stávajícího skladu nářadí. Celkově byl zvětšen vjezd do garáže a osazena nová sekční vrata. Současně došlo k menší úpravě rozvodů topení a elektrické energie v místě stavebních úprav. Výmalbu rekonstruovaných prostorů novým nátěrem si zajistí dobrovolní hasiči svépomocí.Rozšíření prostoru vozovny u
Mezi Zbečníkem a Rtyní v Podkrkonoší se už jezdí
Po tříměsíční rekonstrukci skončila v pondělí 2. října po 12. hodině uzavírka komunikace II/567 mezi Zbečníkem a Rtyní v Podkrkonoší.Z jakého důvodu byl avizovaný termín zprovoznění komunikace z 30. září posunut na 2. října vysvětlili z vedení Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje: Dokončení stavebních prací bylo dle smlouvy o dílo 1. 10. 2017, dokončení stavby je za 6 týdnů od dokončení stavebních prací.V této lhůtě se dokládají další dokumenty pro převzetí stavby (geometrický plán, c
Nová kardiologická, diabetologická a interní ambulance je otevřena v Náchodě
Ambulance poskytuje:DIABETOLOGIEkomplexní péče o pacienty s diabetes mellitus 1. a 2. typu, prediabetem, gestačním diabetem, i pacienty s inzulínovou pumpou komplexní edukace diabetiků pro jednotlivce nebo ve skupině kontinuální monitorování glykémie 7 dnů pomocí senzoru KARDIOLOGIE a INTERNA komplexní vyšetření kardiologem / internistouspecializovaná vyšetření (EKG, ultrazvuk srdce, EKG holter, tlakový holter, bicyklová ergometrie, diagnostika spánkové apnoe) a další služby viz přiložený leták
Školní jídelna hledá nové zaměstnance
ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci přijme :kuchaře /kupožadujeme:   střední odborné vzdělání v oboru kuchař /kaNabízíme práci v dobrém kolektivu,  osobní  ohodnocení,  2x ročně mimořádné odměny, zaměstnanecké benefity, 100% náhrada v době prázdninpráce na plný úvazek 1,0 nástup  od 1. 12. 2017 pracovnici provozu ŠJNabízíme práci v dobrém kolektivu,  osobní  ohodnocení,  2x ročně mimořádné odměny, zaměstnanecké benefity, 100% náhrada v době prázdninpráce na plný úvazek 1,0 nástup možný od 1. 12. 20
Těžba v lesích byla zastavena
Ministerstvo zemědělství svým návrhem opatření obecné povahy ze dne 14.9.2017 nařídilo v souladu s lesním zákonem všem vlastníkům lesů na území České republiky v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.Zastavení těžeb platí do 31.12.2017. Zpracování těžeb nahodilých platí do 31.3.2018. Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit, přivodily oslabení
Ke konci října bude možné opět žádat o Kotlíkové dotace
Na podzim se v Královéhradeckém kraji začnou rozdělovat další Kotlíkové dotace. Podmínky dotačního programu budou zveřejněny na Úřední desce Královéhradeckého kraje dne 26.9.2017 a příjem žádostí o dotaci bude zahájen dne 30.10.2017 od 8:00 hod.Žádosti se budou opět přijímat elektronickou cestou prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje - DOTIS. V prvním dni příjmu žádostí bude probíhat pouze zápis do elektronického Pořadníku žadatelů.Celkový objem finančních prostředků, které K
Co (u)dělat v parku aneb Rozloučení s prázdninami 3. září
Park A. B. Svojsíka je v kontextu našeho města pro svůj přírodní charakter a výhodnou polohu stranou centra jedinečnou lokalitou. Podobně situované místo přirozeně se nabízející pro oddych a drobné relaxační aktivity tu nemáme. O to větší škoda je, že současný stav parku jeho potenciálu neodpovídá.Pojďme si připomenout, jak cenné místo Park A. B. Svojsíka je, a říci si, jak jej zlepšit a oživit. V neděli 3. září od 14 hodin bude možné vyzkoušet si celou řadu malých sportovních parkových a rekre
Prázdninový stavební finiš aneb protipožární úpravy v mateřské školce v ul. Náchodská
Z důvodu zajištění únikových cest z druhého a třetího nadzemního podlaží hlavní budovy mateřské školky došlo v zařízení během prázdnin k několika stavebním úpravám. Ty vycházely z nových požárních požadavků a jsou v souladu s požárními normami. Stavební úpravy spočívaly v realizaci spojovací chodby ve druhém nadzemním podlaží a stavebních úpravách hlavní budovy mateřské školky. K hlavní budově bylo přistaveno ocelové venkovní schodiště, které bude užíváno jako druhá úniková cesta z třetího patr
Základní škola v Horním Kostelci má nové kanalizační přípojky
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu kanalizace ZŠ Václava Hejny v Horním Kostelci, bylo majetkových odborem zadáno zpracování projektové dokumentace, která by nejvhodněji řešila domovní přípojku splaškové a dešťové kanalizace jako způsob likvidace odpadních vod. Projekt zohlednil zrušení septiku a oddělení splaškových a dešťových vod vedoucí z objektu základní školy. S ohledem na stávající podzemní sítě a napojovací body bylo gravitační potrubí uloženo do komunikace se zaústěním do stokové sítě a s
7. září bude možné znovu podat žádost v rámci dotačního programu DEŠŤOVKA
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásili novou výzvu dotačního programu:DEŠŤOVKA. Jedná se o již 2. výzvu v letošním roce. Příjem žádostí bude zahájen 7. září od 10 hodin. 1. výzva a příjem žádostí proběhly koncem května. Podmínky získání dotace v druhé výzvě jsou podobné, jako v té první.Ale oproti alokovaným 100 mil. Kč v první výzvě je nyní připraveno 240 mil. Kč. Je tedy větší šance dotaci získat. O předchozí výzvě je možné si přečíst více v jiném člán
Hasiči ve Lhotě si převzali novou techniku, na pořízení přispěla Evropská unie
Dobrovolní hasiči si převzali 1. srpna 2017 cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Scania P440, 6x6, určenou pro velkoobjemové hašení. Nový vůz dodala firma WISS CZECH s.r.o.Vozidlo za cenu 7 618 644 korun včetně DPH je pořízeno díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Podpora z EU (EFRR) bude 85%, dalších 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu a zbytek částky uhradí Město Červený Kostelec.Nové vozidlo nahradí starší a vysloužilou cisternovou automobilovou stříkač
Výměna bytových vodoměrů v ul. Generála Kratochvíla č.p. 1006 -1014
Vážení nájemníci městských domů v ul. Generála  Kratochvíla č.p. 1006 – 1014, na základě končící platnosti cejchování bytových vodoměrů  Vás  informujeme, že od  druhé poloviny srpna do září 2017 dojde k výměně vodoměrů na studenou a teplou vodu.  Dle vyhlášky č.285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., která stanoví parametry měřidla k povinnému ověřování: je povinnost po pěti letech vyměnit vodoměry na studenou a teplou vodu, používané k rozúčtován