Aktuality z hlavní stránky

23. září 2020
Domov s pečovatelskou službou v Nerudově ulici má novou fasádu
Na základě dlouhodobého plánu oprav přistoupilo v tomto roce město Červený Kostelec k rekonstrukci stavebně dožilé fasády domu č.p. 356 v ul. Nerudova, který slouží jako domov s pečovatelskou službou. Na základě doporučení městského architekta Ing. Lukáše Ehla získal objekt fasádu v jemných barevných odstínech. Dům se tak citlivě začlenil do původní městské zástavby. Za vysoutěženou cenu 2.522 tis. byly provedeny chemické hydroizolace, zateplení štítů a zadního traktu budovy, opravena poškozená
22. září 2020
Architektonická soutěž na tělocvičnu u ZŠ už zná vítěze
17. září 2020 od 16 hod. bude v Malém sále divadla J. K. Tyla zahájena výstava za účasti tvůrců vítězného návrhu a poroty, kde budou všechny odevzdané návrhy k vidění spolu s odborným výkladem.Dne 14. 8. 2020 proběhlo hodnotící jednání soutěžní poroty v architektonické soutěži „Tělocvična u ZŠ Václava Hejny v Červeném Kostelci“. Za nezávislé odborníky v porotě zasedli Ing. arch. Lukáš Valouch, autor multifunkční haly s venkovním sportovištěm v Praze – Suchdole jako její předseda, Ing. arch. Mil
17. září 2020
Vyhlášení revize katastru nemovitostí
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí, v katastrálním území Lhota za Červeným Kostelcem, která potrvá od 2. 11. 2020 přibližně do 27. 10. 2021. Bližší informace jsou zveřejněny na elektronické úřední desce a na webových stránkách města Červený Kostelec a v příloze. Majetkový odbo
14. září 2020
Proměna zahrady za knihovnou Břetislava Kafky
Na zahradě za knihovnou Břetislava Kafky byly letos ukončeny stavební práce, díky kterým se podařilo naplnit vizi o propojení knihovny, pergoly s letním sezením a vlastní zahradou.Za knihovnou vznikly cestičky z pískovcového kamene, lavice z kmenu, který vyrostl na zahradě, artefakt kmene, nádrže na dešťovou vodu a křídové tabule, to vše za 332.750,- Kč. Nyní celé atrium tvoří knihovna propojená se zastřešenou pergolou, sezením a zahrada s nádvořím včetně lavic a kmenu jako drobného herního prv
10. září 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva města 24. 9. 2020
Zveme vás ve čtvrtek 24. září 2020 od 16 hod. do malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci na veřejné zasedání zastupitelstva města.Program:1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM2. Investiční akce3. Finanční záležitosti4. Správní záležitosti5. Majetkové záležitosti6. Osadní výbory7. Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města ČK8. Dotační program pro rok 20219. 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů10. Diskuse Podklady a podrobný program naleznete na webový
10. září 2020
Sběrna druhotných surovin bude opětovně vykupovat kartonový a lepenkový papír
 Informujeme vás, že od pondělí 14.9.2020 bude sběrna druhotných surovin P+P Pavel Plíštil v ulici 17. listopadu v Červeném Kostelci opětovně provádět výkup papíru - a to kartonu a lepenky.Jiný typ papíru nebude vykupován.Výkupní cena činí 0, 40 Kč/kg.Výkup bude prováděn v řádné otevírací době sběrny
10. září 2020
Plánovaná odstávka elektřiny 30. září 2020
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINYJménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060710620. Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o po
9. září 2020
Od čtvrtka 10. září budou povinné roušky ve vnitřních prostorách
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů bude od čtvrtka 10. září 2020  platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
7. září 2020
Omezení úředních hodin na MěÚ v září
Z důvodu přípravy voleb do krajského zastupitelstva bude v pondělí 14. 9. a 21. 9. 2020 omezena doba úředních hodin.Po oba tyto dny budou úřední hodiny pro veřejnost pouze do 15.00 hodin
6. září 2020
U pomníku legionáře se konala vzpomínková akce k 75. výročí ukončení II. světové války
V sobotu odpoledne uspořádalo město Červený Kostelec u památníku mezi školami vzpomínkovou akci, která připomněla třičtvrtě století od definitivního ukončení II. světové války.Zatímco Německo podepsalo kapitulaci 8. května 1945, definitivní tečku za II. světovou válkou udělala kapitulace Japonska, podepsaná 2. září 1945. Tuto skutečnost přiblížil účastníkům setkání starosta Červeného Kostelce Rostislav Petrák. Zmínil i počty obětí, jak vojáků, tak i civilistů, které nesmyslným bojům na světovýc
3. září 2020
O Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji požádalo 30 občanů Červeného Kostelce
V Královéhradeckém kraji ve středu 2. září 2020 probíhal zápis do elektronického Pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci. Celkem Krajský úřad Královéhradeckého kraje eviduje 1170 pokusů o zápis.Evidovaný zápis má také 30 občanů Červeného Kostelce. Byli tedy úspěšně zapsáni. Blahopřejeme a přejeme, aby žádost byla úplná a řádně podána.Žadatelé, kterým se podařilo úspěšně zapsat, budou moci na dotačním portálu Královéhradeckého kraje DOTIS vyplnit a podat kompletní elektronickou žádost.Přejeme úsp
2. září 2020
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2019 a č. 4/2019.Informace jsou aktualizované k datu 2.9.2020. Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru
1. září 2020
Červenokostelecký zpravodaj 9/2020
V pondělí 31. srpna 2020 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc září 2020. Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
28. srpna 2020
Odjezdy autobusů z Červeného Kostelce od 1. září 2020
Od úterý 1. září 2020 budou linkové autobusy jezdit po nově zrekonstruované části silnice v Horní Radechové. Tím dochází k úpravě jízdního řádu a odjezdům autobusů z Červeného Kostelce. Jízdní řád platný od 1. 9. 2020 najdete v příloze
27. srpna 2020
Výběrové řízení na pozici referenta odboru výstavby a životního prostředí
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Referenta odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Červeném Kostelci".Odbor výstavby a životního prostředí zajišťuje veškeré činnosti, spadající pod stavební úřad I. stupně obce s přenesenou působností (územní řízení, stavební řízení, povolování staveb, atd.).Uzávěrka přihlášek: 25. září 2020 do 13 hod.Podrobnosti najdete v příloze
26. srpna 2020
Na silnici I/14 ve Lhotě za Červeným Kostelcem bude pokládán nový živičný povrch
Upozornění pro řidiče Ve čtvrtek 27. srpna 2020 bude probíhat pokládka živičného krytu na silnici I/14. Jedná se o úsek na pravé straně od Devíti křížů po obalovnu.V pátek 28. srpna 2020 bude pokládán živičný povrch v úseku od Devíti křížů po obalovnu na levé straně. Jedná se o finální povrch.V pondělí 31. srpna 2020 bude na pravé straně pokládána podkladní vrstva asfaltu v úseku od železničního přejezdu ve Lhote k Elitexu
26. srpna 2020
Jízdní řád autobusů Hronov - Červený Kostelec platný od 1. září 2020
Aktuální jízdní řád autobusů platný od 1. září 2020 na trase Hronov - Červený Kostelec a jízdní řád školního autobusu najdete v příloze.Školní autobus, přepravující děti do Základní školy v Horním Kostelci bude odjíždět z Červeného Kostelce v 7.30 hod. a v jízdním řádu je vyznačen žlutě.Školáci z okolí sekyrkárny a z Bohdašína musí využít běžný spoj od Hronova a přepravit se do Červeného Kostelce, kde přestoupí na školní autobus.Autobus odjíždí z rozcestí u sekyrkárny v 6.55 hod. a v Červeném K
21. srpna 2020
V náchodské nemocnici se otevírá ambulance pro léčbu bolesti
Od 4. září bude každý pátek mezi 8:00 a 14:00 hodinou v náchodské nemocnici otevřena nová ambulance pro léčbu bolesti. Sloužit bude pacientům s chronickou bolestí, kterou není možné zvládnout v ordinacích praktických nebo odborných lékařů. Léčba bude poskytována formou kombinovaných léčebných metod a individuálního přístupu.Otevření ambulance pro léčbu bolesti je nadějí pro pacienty s chronickými bolestmi např. zad či kloubními, revmatickými, posttraumatickými či pooperačními nebo nádorovými bo
20. srpna 2020
Školní jídelna bude opět vařit
Od 25. 8. 2020 školní jídelna při ZŠ V. Hejny Červený Kostelec opět vaří i pro cizí strávníky. Vše bude probíhat na základě dodržování základních hygienických pravidel jako je:-  mytí rukou a dezinfekce před odebráním jídla , dezinfekce ploch, zařízení, předmětů-  dodržování osobní a provozní  hygieny-  ochrana úst a nosu ve vnitřních veřejných prostorách.Výdej obědů od 25. 8. do 1. 9. 2020 bude od 11 h do 12.30h.Od 2. 9. 2020 bude výdej pro cizí strávníky do jídlonosičů od 11 do 11.30 h.Výdej
19. srpna 2020
! Pozor – změna místní objízdné trasy !
Během konání mezinárodního folklorního festivalu dojde k omezení dopravy v okolí divadla a přírodního areálu, kudy je nyní vedena místní objízdná trasa Jiráskovy ulice. Doprava bude po nezbytnou dobu přípravy a úklidu areálu (od 20.8. do 24.8.) vedena obousměrně z ulice Břetislava Kafky kolem volejbalových kurtů do ulice Divadelní. Jednosměrka od školní jídelny ke hřbitovu bude zcela uzavřena. Příjezd k hlavní bráně hřbitova bude umožněn pouze z ulice Lánská, kde bude dočasně zrušena jednosměrk