Aktuality z hlavní stránky

23. ledna 2023
Přihlašování se a výdej nádob na odpadní papír k domácnostem
Město Červený Kostelec zavedlo od 1.7.2021 svoz tříděných plastů a papíru přímo z domácností.Za tímto účelem město rozdává zdarma nádoby na tyto tříděné odpady.Upřednostňujte, prosíme, on-line přihlášení přes elektronický formulář. Na titulní straně webových stránek města nejdete banner s odkazem na tento formulář.Vyhodnocení platnosti přihlášek probíhá průběžně (do 5 pracovních dní od podání přihlášky), kdy přihlášení obdržují informaci o vzniku nároku na přidělení požadovaných nádob a pořadov
23. ledna 2023
Ve čtvrtek 26. ledna 2023 bude na MěÚ v Červeném Kostelci zavřeno
Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 26. ledna 2023 bude z technických důvodů MěÚ Červený Kostelec uzavřen. V pátek budou poskytovány služby veřejnosti pouze do 11:30.Děkujeme za pochopení
2. ledna 2023
Poplatky za komunální odpad
Z technických důvodů bude výběr poplatků za komunální odpad zahájen od pondělí 9. 1. 2023. Děkujeme za pochopení.
2. ledna 2023
Červenokostelecký zpravodaj 1/2023
V pondělí 2. ledna 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc leden 2023.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
2. ledna 2023
Lednové slovo starosty
Vážení občané Červeného Kostelce,konec roku patří k těm dnům, kdy bilancujeme a připravujeme se na další období. Finišujeme s tím, co jsme chtěli v daném období vykonat, a plánujeme, co uskutečníme v období následujícím. Dáváme si předsevzetí, která bychom rádi naplnili, ale ne vždy se to podaří, a zároveň před sebe stavíme úkoly, které při jejich naplnění pomohou nám i řadě lidí v našem okolí. Doufám, že řada takových úkolůse objevila i v rozpočtu města na rok 2023, jehož příprava a následné s
27. prosince 2022
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o obecním systému odpadového hospodářství v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2021.Informace jsou aktualizované k datu 1.1.2023.Nově jsou zveřejněny informace o svozech odpadů od roku 2023 včetně rozšířeného svozu bioodpadů z domácností.Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru
23. prosince 2022
Betlémské světlo doputovalo do Červeného Kostelce
Betlémské světlo každoročně putuje z Betléma do Vídně a odtud i do Červeného Kostelce. Navštivte stánek na náměstí a odneste si betlémské světlo, symbol míru, do svých domovů. Převoz světla do našeho města i jeho roznos zajišťují skauti ze střediska Červený Kostelec.HTML galerie ZoneramaHTML galerie
22. prosince 2022
Omezení provozu na Městském úřadě Červený Kostelec
Upozorňujeme občany, že v závěru roku dojde k omezení činnosti Městského úřadu Červený Kostelec.V pátky 23. 12. 2022 a 30. 12. 2022 bude městský úřad od 12:00 hod. uzavřen. Aby bylo možné provést zúčtování veškerých finančních operací (správní poplatky, uhrazené pokuty) ke konci roku, budou v pátek 30.12.2022 poskytovány služby veřejnosti pouze do 12:00. Zároveň v tento den nebude možné na městském úřadě hradit poplatky a další platby platebními kartami. Bezhotovostní platby platebními kartami
14. prosince 2022
Hospodaření a těžba v městských lesích
Poslední dobou se občané dotazují po důvodech zvýšené mýtní těžby v červenokosteleckých lesích, zejména v Občině.Lesní porosty v Občině tvoří porosty převážně mýtného věku (90–120 let), s dominantním zastoupením smrku a borovice. Vzhledem k prioritní rekreační funkci, mají zvýšené obmýtí i dobu obnovní a v minulosti jsme zde uplatňovali jemnější způsoby hospodaření, tj. obnovu podrostními způsoby s využitím seče clonné, seče násečné, případně maloplošné holoseče.Nyní ale z důvodu kůrovcové kala
14. prosince 2022
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/ka pro média a komunikaci s veřejností
Pracovní náplňOd referenta(ky) pro média a komunikaci s veřejností je důležitá spolupráce s vedením města, s odbory městského úřadu a se všemi příspěvkovými a neziskovými organizacemi našeho města. Zodpovídá po obsahové a grafické stránce za všechny publikované příspěvky, musí zvládnout zdokumentování i všech participativních a kulturních akcí.Požadavkyvzdělání SŠ nebo VŠzkušenost v práci s informacemi médiiznalost přípravy dokumentů pro tiskkomunikativnost a flexibilitařidičský průkaz sk. Bfot
8. prosince 2022
Je normální si pomáhat
V souvislosti se současnou ekonomickou krizí, způsobenou především rostoucími cenami energií a s tím spojenou inflací, se řada mladých rodin, samoživitelek a samoživitelů, seniorů i dalších skupin obyvatel ocitá ve velice složitých finančních i životních situacích.Nově jsou současnou energetickou krizí v našem regionu ohroženi lidé, kteří dosud poměrně robustní sociální systém veřejných institucí naší země nevyužívali a stáli mimo něj. Sociální pomoc přitom řada z nich bude potřebovat jen na př
8. prosince 2022
Nová zelená úsporám LIGHT
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ĆR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí dnes 14. 11. 2022 zveřejnili dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT.Nová zelená úsporám Light nabídne finanční pomoc na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů až do výše 150 tisíc korun. Zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a vchodových dveří přinesou okamžité snížení spotřeby energií na vytápění. Příjem žádostí startuje 9. le
8. prosince 2022
Jízdní řád 2023 pro ŽST Červený Kostelec
V neděli 11. prosince 2022 začne na železnici platit nový jízdní řád. V Královéhradeckém kraji zůstane rozsah regionální dopravy Českých drah na podobné úrovni jako v současném jízdním řádu. Odjezdy a příjezdy vlaků z Červeného Kostelce najdete v příloze
2. prosince 2022
Rozsvícení vánočního stromu zahájilo advent v Červeném Kostelci
V neděli 27. listopadu zahájila advent v Červeném Kostelci tradiční akce – slavnostní rozsvícení vánočního stromu u náměstí T. G. Masaryka.Před betlémem se ve 16:00 sešla velká skupina obyvatel, aby si vychutnala společně strávený čas u pěveckého vystoupení MŠ Větrník pod taktovkou Natálie Lelkové. Ještě před zahájením vystoupení si vzal slovo pan starosta Tomáš Prouza s přáním klidného adventu. Jeho slova doplnit pan místostarosta Jiří Regner se zástupcem římskokatolické církve panem Miloslave
2. prosince 2022
Dotační program města pro rok 2023
Rada města Červený Kostelec na základě usnesení zastupitelstva města ZM-2022/4/24 ze dne 8. 09. 2022 vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních činností a projektů – akcí v roce 2023.V dotačním programu je připraveno pro žadatele 3 950 000 Kč. Program je určen pro fyzické a právnické osoby (jejichž hlavní činností není podnikání), jako jsou např. spolky, se sídlem nebo působn
1. prosince 2022
Červenokostelecký zpravodaj 12
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc prosinec 2022.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
30. listopadu 2022
Vyšlo zimní číslo sborníku Rodným krajem 65
Začátek prosince je tradičně spojený s vydáním nového čísla sborníku Rodným krajem. Ani letos tomu samozřejmě nemůže být jinak. Proto na pultech prodejců najdete již jeho 65. pokračování. A také tentokrát je všech 68 stran sborníku doslova nabito zajímavými články, které se věnují místní historii, osobnostem, přírodě a také novinkám ze společenského života.Jen namátkou vybíráme z obsahu: budeme se toulat po stopách smírčích křížů – tentokrát v okolí Jaroměře, navštívíme další amatérské astronom
30. listopadu 2022
Prosincové slovo starosty
Vážení a drazí občané našeho města,jako každý měsíc, tak i tento vás chci informovat o dění na radnici a v našem městě. V měsíci listopadu jsme se na městském úřadě soustředili především na rozjezd nového volebního období a s tím spojenou tvorbu a sestavování jednotlivých výborů, komisí, řídících a poradních orgánů města, tvorbu základních dokumentů, důležitých pro chod města, a pokračování v probíhajících investičních a údržbových pracích, naplánovaných k dokončení neboi zahájení ještě v tomto
23. listopadu 2022
Plánovaná odstávka pitné vody - 23. 11. 2022
Vážení občané, Voda Červený Kostelec, s.r.o. oznamuje zákazníkům, že v obci Stolín dne 23. 11. 2022 v době od 7:30 do 14:00 bude přerušena dodávka pitné vody z technických důvodů.Odstávka pitné vody proběhne v obci Stolín (mimo zástavby objektů u komunikace Trutnov - Česká Skalice a zástavby u místní komunikace za bývalou výpočetkou směr Mstětín)Možnost registrace k informacím o haváriích a odstávkách vody formou e-mailu najdete na www.vodack.cz.Děkujeme za pochopení Voda Červený Kostelec, s.r.
21. listopadu 2022
Pozvánka na výstavu soutěžních návrhů - Centrum města Červený Kostelec
Srdečně vás zveme dne 21. listopadu od 16 hod. na zahájení výstavy soutěžních návrhů a představení výsledků workshopu se zástupci poroty i samotnými autory. Výstava se uskuteční ve výstavní síni městského úřadu a potrvá do 21. prosince 2022. Více o soutěži v článku na https://www.cervenykostelec.cz/clanek/centrum-mesta-cerveny-kostelec.