Aktuality z hlavní stránky

Svoz popelnic a provoz sběrného dvora odpadů ke konci roku
Svoz popelnic a kontejnerů a provozní doba sběrného dvora odpadů o Vánocích a během oslav Nového roku 2018. svoz popelnic a kontejnerů                                                    sběrný dvůr odpadů pondělí 18. 12.             sváží se                                               13 – 16 hodinúterý 19. 12.                 sváží se                                               zavřenostředa 20. 12.               sváží se                                               8 – 12, 13 – 16 hodinč
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2017. Informace jsou aktualizované k 1.1.2018.Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.Nový je rozpis svozů směsných komunálních odpadů (svozový kalendář) pro rok 2018. Od roku 2018 dochází ke zvýšení frekvence svozu papíru u některých kontejnerů na 2 x týdně a také
Stříbrná neděle 17. prosince v Červeném Kostelci
Program třetí adventní neděle.8.00 – 10.00 vánoční prodej – před kostelem sv. Jakuba Většího.Prodej výrobků skautek a skautů, světlušek a vlčat. Výtěžek z prodeje půjde na konto Adventních koncertů na ČT.9.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 Výstava Červený Kostelec kdysi a dnes – městská výstavní síň.10.00 – 17.00 vánoční trhy – městská tržnice.Přijďte se zahřát čajem, grogem či svařákem a k tomu zakousnout např. tradiční jitrnici. Chybět nebude spousta řemeslných výrobků, kvalitních potravin a pro dět
Oficiální termíny svatebních obřadů v roce 2018
Informace o konání svateb v roce 2018 –  Upozorňujeme snoubence, kteří by chtěli uzavřít sňatek na našem úřadě, mohou tak učinit každý pátek od 8 -14 hodin a každou sobotu od 8 - 12 hodin. Ostatní dny a časy budeme oddávat po uhrazení správního poplatku ve výši 1000,- Kč. Ve dnech 6. a 7. července nebudeme oddávat.Matrika MěÚ Červený Kostelec – Marcela Kejklíčková, referentka správního odbor
Neváhají pomoci vlastní krví. Třeba i osmdesátkrát
Salonek restaurace Divadlo byl v pondělí 20. listopadu svědkem slavnostní chvíle, když si více jak čtyřicítka bezpříspěvkových dárců krve přišla převzít medaile prof. MUDr. Jana Jánského.Z rukou Lenky Zelené a Jaroslavy Vlčkové, zástupců Českého červeného kříže, místostarosty Richarda Bergmanna a paní Marcely Kollertové, si za deset odběrů převzalo sedmnáct dárců bronzovou medaili a za dvacet odběrů bylo stříbrnou medailí odměněno patnáct dobrovolných dárců. Čtyřicet odběrů krve absolvovalo sed
17. listopad 1989 byl připomenut u pomníku legionáře
Osmadvacáté výročí od sametové revoluce si občané Červeného Kostelce připomenuli na státní svátek v pátek 17. listopadu u pomníku legionáře mezi školami. Program byl zahájen v československém kostele "Slavností světla". Následně se všichni vydali se zapálenými svíčkami průvodem k pomníku legionáře, kde byly listopadové události v krátkosti připomenuty. K pomníku byly položeny květiny a zapáleny svíčky. Na závěr si všichni společně zazpívali českou hymnu. Část účastníků se ještě vydala na místní
V depozitáři obrazů byly instalovány rošty pro uskladnění obrazové sbírky
V souladu s programem Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR, zažádalo město Červený Kostelec o dotaci na uskladnění uměleckých děl zapsaných v „centrální evidenci sbírek“ zapsaných pod stejným ministerstvem. Investiční prostředky ve výši 150 tisíc korun byly poskytnuty ze státního rozpočtu s 65 tisícovou spoluúčastí města Červený Kostelec. Obrazová sbírka má nyní profesionální uskladnění, které poskytuje nejlepší možnou ochranu proti fyzikálním a kli
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás informoval o aktuální situaci v městské radě
 Jak  jste již byli informováni, 18.10.2017 tři členové rady podali rezignaci na členství v Radě města Červený Kostelec (paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek). Na základě této skutečnosti, jsem svolal na 2.11.2017 jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec, abychom zvolili nové členy rady. 2.11. 2017 řádně proběhlo veřejné jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec a byli zvoleni tři noví radní:pan Lukáš Laštovička, DiS. (Spoluobčané), pan Tomáš Rýdl (Spoluob
Strážníci zachránili dva životy
Strážníci městské policie Červený Kostelec řešili v minulém týdnu dvě oznámení, kdy lidé hrozili sebevraždou. Obě oznámení skončili naštěstí bez újmy na zdraví či životě, když se strážníkům podařilo tyto osoby včas najít. První událost nastala dne 31.10. ve večerních hodinách, kdy na MP zavolala žena, že její přítel, který se léčí s psychickými problémy odešel z domova s výhrůžkou sebevraždy. Strážníci okamžitě informovali Policii ČR a společně zahájili pátrání. Po cca hodině se muže podařilo n
Miroslava Wajsara vyznamenal prezident české republiky
 U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu dekoroval 28. října 2017 prezident České republiky Miloš Zeman státními vyznamenáními 39 osobností.Slavnostního udílení vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu byl přítomen i Miroslav Wajsar, zřizovatel a provozovatel hospicové péče – ředitel Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci. Z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana obdržel medaily Za zásluhy I. stupně.Uděleného ocenění si Miroslav Wajsar cení a je potěšen tím, ž
Dotační program města pro rok 2018
 Již druhým rokem vyhlašuje Rada města Červený Kostelec dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních činností a projektů – akcí. V námi schváleném dotačním programu bude připraveno pro žadatele o 200 000 Kč více než v roce 2017 a to 2,6 mil. Kč. Program je určen pro fyzické a právnické osoby (jejichž hlavní činností není podnikání), jako jsou např. spolky, se sídlem a nově i působností v Červeném Kostelci.Termín odevzdání žádostí pro první výzvu na celoroční činnost a pro
Antonín Burdych si převzal od ministra obrany vyznamenání Zlaté lípy
U příležitosti státního svátku "Dne vzniku samostatného československého státu" předal ve středu 25. října 2017 ministr obrany Martin Stropnický vyznamenání Zlaté Lípy Antonínu Burdychovi. Vyznamenání udělil in memorian jeho otci Antonínu Burdychovi st., který v roce 1942 v provizorním úkrytu na své usedlosti v osadě Končiny ukrýval radistu Jiřího Potůčka s radiostanicí Libuše z výsadku SILVER A. Po prozrazení Antonín Burdych st. zahynul na následky zranění po zásahu gestapa. Jeho synovi, který
Důležitá informace z Rady města Červený Kostelec a pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva města 2. 11. 2017
Vážení občané,přijměte prosím následující informaci. Dne 18. 10. 2017 podali rezignaci na členství v Radě města Červený Kostelec paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek.  Z důvodu zajištění řádné činnosti Rady města Červený Kostelec svolávám veřejné zasedání zastupitelstva města na  2. 11. 2017 v 16. hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla.Program jednání je navržen následující: 1. Odvolání členů rady města (p. Milan Hrstka, Ing. Roman Kejzlar), 2. Volba členů rady města
Rezignace na členství v Radě města Červený Kostelec
K 18. říjnu 2017 jsme rezignovali na členství v radě města z toho důvodu, že aktuální situace v městských strukturách, v radě a zastupitelstvu neumožňuje, abychom dosáhli změn a cílů, které jsme si pro práci radních předsevzali.  Zdařil se dobrý volební výsledek nezávislých seskupení a podařilo se sestavit koalici, která, jak se zdálo, měla vůli k prosazení změn. Do rady jsme vstupovali s úmyslem, že se budeme poctivě snažit změnit mnohé v dosavadním fungování města a Městského úřadu v Červeném
Nový kontejner na použitý textil slouží občanům
 V těchto dnech došlo k umístění dalšího, na území Červeného Kostelce již třetího, kontejneru pro sběr použitého textilu a oděvů pro humanitární účely. Uvedený kontejner slouží také pro sběr použité obuvi případně hraček. Nový kontejner bílé barvy najdete na veřejném prostranství v blízkosti křižovatky ulic Gen. Kratochvíla a 17. listopadu v Červeném Kostelci. Kontejner je umístěn na stávajícím stanovišti s kontejnery pro tříděný sběr komunálního odpadu.Nový kontejner na použitý textil byl umís