Aktuality z hlavní stránky

Přerušení dodávky pitné vody 25. května v Horním Kostelci
Společnost VODA Červený Kostelec, s.r.o. v současné době chystá přerušení dodávky pitné vody v Horním Kostelci v místě napojení z od č.p. 148 k č.p. (před křižovatkou na Rtyni), ulice Na Strži, ulice Souběžná, v Červeném Kostelci v místě napojení z ulice Souběžná od č.p. 496 k ulici V Zahradách a část ulice V Zahradáchk k uzavření vody z technických důvodů dojde  dne 25. května 2017 v době od 7.30 do 14.30 hodin. Podrobnosti včetně mapky uzavřené oblasti naleznete na stránkách: http://www.vodac
O Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji žádalo 12 občanů Červeného Kostelce, z toho 6 má možnost dotaci získat
V Královéhradeckém kraji v úterý 2. května 2017 probíhal od 8:00 do 8:15 hod. zápis do elektronického Pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci v rámci výzvy č. 17OPK01 - podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kapacita 250 míst byla vyčerpána po 12 vteřinách. Celkem Krajský úřad Královéhradeckého kraje eviduje 681 pokusů o zápis.Evidovaný zápis má také 12 občanů Červeného Kostelce, z toho 6 občanů stihlo svůj zápis provést včas, než byla kapacita Pořadníku žadatelů naplněna.  Byli tedy úspěšn
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015. Informace jsou aktualizované k 2.5.2017. Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.Nově došlo ke zvýšení frekvence svozu kontejnerů s plasty na stanovišti "ulice Přemyslova" na 2 x týdně
29. května startuje příjem žádostí do dotačního programu DEŠŤOVKA
 Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dnes 27.4.2017 představili nový dotační program:DEŠŤOVKA.Stalo se tak při tiskové konferenci za účasti Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí (anotační obrázek).Až 105 000 Kč lze získat v rámci tohoto dotačního programu na opatření související s hospodařením s dešťovou vodou nebo s tzv. šedou vodou.Dotační program je určený především pro fyzické osoby. Může ho využít každý, kdo plánuje realizovat vhodné opatření
Na vodním toku Olešnice bylo stanoveno nové záplavové území
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovil dne 10.4.2017 opatřením obecné povahy rozsah záplavového území pro významný vodní tok Olešnice v ř. km 9,11 - 15,53 na území obcí Červený Kostelec a Rtyně v Podkrkonoší, a to na základě žádostí Povodí Labe, státního podniku, jako příslušného správce vodního toku Olešnice, ze dne 22.4.2009 a dále 22.9.2016. Ke zveřejnění opatření obecné povahy došlo dne 19.4.2017.Záplavové území pro tento vodní tok nebylo v m
Rekonstrukce silnice Rtyně – Zbečník – Hronov zkomplikuje řidičům život
V létě, konkrétně 3. července 2017 bude zahájena rekonstrukce posledního úseku silnice II/567 na trase Rtyně – Zbečník – Hronov. Stavba v hodnotě téměř 26 milionů korun by měla být kompletně dokončena 12. listopadu. Předpokládá se, že stavební práce budou dokončeny o šest týdnů dříve. Stavební práce budou probíhat od hotového úseku v Hronově – Zbečníku, přes křižovatku u „sekyrkárny“, směrem na Rtyni v Podkrkonoší na hranice náchodského okresu. Délka stavby je 2,84 km.Předmětem stavby je rekons
Začátkem května bude možné žádat o Kotlíkové dotace
Královéhradecký kraj v úterý 2.5.2017 od 8 hodin spustí další již 3. výzvu (už poslední) k podání žádostí o tzv. Kotlíkové dotace. Bude připraveno celkem 20 miliónů korun, které se rozdělí mezi řádné žadatele. Maximální výše dotace je 127 500 Kč.Obyvatelé Královéhradeckého kraje v rámci uvedené výzvy budou moci žádat výhradně o dotace na kotle spalující biomasu nebo na tepelná čerpadla. Žádat o dotaci bude možné elektronicky.Pro zájemce o Kotlíkové dotace se uskuteční informační seminář ve stře
Lhotečtí hasiči budou mít novou velkokapacitní cisternu
V letošním roce JSDH Červený Kostelec (druhé výjezdové družstvo ve Lhotě za Červeným Kostelecem) nahradí stávající požární cisternu CAS 25 Škoda RTHP z roku 1972 novou velkokapacitní požární cisternou CAS 30.Město Červený Kostelec podalo žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 19 Technika pro IZS na projekt „Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní požární cisterny pro velkoobjemové hašení) pro JSDH Červený Kostelec JPO II/2-C“.Žádost byla dn