Aktuality z hlavní stránky

23. června 2022
Výdej nádob na odpadní plasty a papír k domácnostem
 Město Červený Kostelec zavedlo od 1.7.2021 svoz tříděných plastů a papíru přímo z domácností.Za tímto účelem město rozdává zdarma nádoby na tyto tříděné odpady.V době od 21.6.2022 od 12 hodin do 1.9.2022 je pozastaveno přijímání nových přihlášek o nádoby na tříděné plasty a papíru k domácnostem. Upřednostňujte, prosíme, on-line přihlášení přes elektronický formulář. Na titulní straně webových stránek města nejdete banner s odkazem na tento formulář.Vyhodnocení platnosti přihlášek probíhá průbě
21. června 2022
Plánovaná odstávka pitné vody - 22. 6. 2022
Vážení občané, Voda Červený Kostelec, s.r.o. oznamuje zákazníkům, že v obci Bohdašín dne 22. června 2022 v době od 7:30 do 12:00 bude přerušena dodávka pitné vody z technických důvodů.Odstávka pitné vody proběhne ve Lhotě za Červeným Kostelcem v místě napojení z:ul. ZemědělskáMožnost registrace k informacím o haváriích a odstávkách vody formou e-mailu najdete na www.vodack.cz.Děkujeme za pochopení Voda Červený Kostelec, s.r.o
16. června 2022
Plánovaná odstávka elektřiny - 17. 6. 2021, 23. 6. 2021 a 30. 6. 2022
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 17. 6. 2021, 23. 6. 2021 a 30. 6. 2022.Plánovaná odstávka 17. 6. 2022 od 7:00 do 19:00, č. 110060838479 zahrnuje tyto lokality:Červený Kostelec (okres Náchod)část obce Stolínč. p. 65Náchodec: č. ev. 1073, 1075, 1080, 1081kat. území Stolín (kód 621145): parcelní č. 409Plánovaná odstávka 23. 6. 2022 od 7:00 do 16:00, č. 110060838576 zahrnuje tyto lokal
15. června 2022
Odjezdy ze zastávky Červený Kostelec,aut.st.
Vážení občané Červeného Kostelce,dovolte nám, abychom vás informovali o aktualizaci informační tabule o odjezdech autobusů ze zastávky Červený Kostelec, aut. st. platnou od 12. 6. 2022. Kompletní seznam odjezdů naleznete v pdf souboru pod tímto článkem. Přejeme krásné letní dny
14. června 2022
Začala výměna plynových kotlů v sokolovně a základní škole v Červeném Kostelci
Z důvodu celkové zastaralosti technologií, byly zahájeny rekonstrukce kotelen v sokolovně a na Základní škole Červený Kostelec. Postupně se vymění letité plynové kotle za moderní kondenzační kotle s vysokou účinností.Zároveň dojde k výměně řídicí jednotky, provede se úprava plynového potrubí a zapojí nové plynové kotle do stávajícího systému. Realizací byla pověřeny firmy, které vyhrály výběrová řízení na zhotovitele. Celkové náklady na výměnu kotlů jsou ve výši 4.200 tis. Kč. Na výměnu kotlů v
10. června 2022
Zveme vás na zasedání zastupitelstva města - 23. června 2022
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 23. června 2022 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.Program zasedání zastupitelstvaKontrola plnění úkolů z jednání ZMInvestiční akceFinanční záležitostiZávěrečný účet města za rok 2021Správní záležitostiMajetkové záležitostiOsadní výboryOZV o stanovení koeficientu pro výpočet DzN18.00 hodin dotazy a připomínky občanůDiskusePodklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.
9. června 2022
O Kotlíkové dotace bude možné požádat od 15.6.2022
Královéhradecký kraj zveřejnil výzvu k předkládání žádostí o popdoru na výměnu neekologických zdrojů vytápění (tzv. Kotlíkové dotace).První registrace žádostí o takzvanou kotlíkovou dotaci proběhne 15. června 2022 od 10 do 14 hodin. Výzva k podání žádosti a další informace o Kotlíkových dotacích je zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.Více informací naŽádat o kotlíkové dotace budou nízkopříjmové domácnosti od 15. června | Královéhradecký kraj (kr-kralovehradecky.cz)Úplné znění výz
6. června 2022
Výzva pro občany – nedělní klid
Neděle je obvykle dnem, kdy lidé odpočívají po dlouhém pracovním týdnu. Využívají tzv. „nedělního klidu“ k načerpání nové energie do dalších dnů. Bohužel někdy může jejich odpočinek narušit nepříjemný hluk z vedlejší zahrady.
3. června 2022
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
 Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o obecním systému odpadového hospodářství v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2021.Informace jsou aktualizované k datu 3.6.2022.Začátkem června 2022 došlo k administrativnímu zrušení místa zpětného odběru odpadního elektrozařízení kolektivního systému ELEKTROWIN v Sadové ulici.Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru
1. června 2022
Červenokostelecký zpravodaj 6/2022
Ve středu 1. června 2022 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc červen 2022.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
1. června 2022
Částečná omezení „Portálu občana“ v měsíci červnu
Omlouváme se za částečná omezení v provozu „Portálu občana“ v měsíci červnu z důvodu napojení na „Národní identifikační a autentifikační bod“ (NIA).
31. května 2022
Červnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,jako každý měsíc, tak i nyní se na vás obracím nejen s informacemi, co se v našem městě děje především v oblasti investic a významnějších oprav, ale i na poli občanském. Co se týká investic, popsal jsem je ve větším měřítku v minulém vydání zpravodaje, takže snad jen přijměte touto cestou mé pozvání na slavnostní otevření „prostoru mezi školami“ vč. kavárny a cukrárny, které by se mělo uskutečnit 11. 6. 2022 od 14:00 hod., a také otevření nového „Zázemí fotbalového st
31. května 2022
V červnu se můžeme těšit na slavnostní otevření veřejného prostranství mezi školami a 30. ročník setkání Kostelců v Kostelci
V sobotu 11. června se otevře kompletní prostranství mezi školami. Zmíníme, že celému projektu předcházela nejen architektonická soutěž, ale také veřejná beseda s příznačným názvem „Co s prostorem mezi školami?“
31. května 2022
Ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny
Městský úřad Červený Kostelec se obrací na veřejnost s prosbou o podání nabídek stálého ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří jsou ubytováni v zařízeních dočasného charakteru (např. internát ve Lhotě), který je třeba uvolnit pro podzimní nástup studentů. Nabídka ubytování by měla být na dobu neurčitou. Zájemci o bydlení ve většině pracují a hodlají zde zůstat dlouhodobě, případně trvale. Po ukončení vyplácení příspěvků ubytovatelům poskytovaných státem by se uzavřela nájemní smlouva s klasi
23. května 2022
Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec
Rada města Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec.
18. května 2022
Vítání občánků 2022 - informace o přihlášení
Máte-li zájem zůčastnit se slavnostního obřadu Vítání občánků Města Červený Kostelec, vyplňte prosím přihlášku, která se nachází v kategorii žádosti a formuláře. Vyplněný formulář buď doneste nebo zašlete e-mailem či poštou. Popřípadě můžete vyplnit přímo na úřadě. Na vítání občánků budou pozvány děti jen s předem vyplněnou přihláškou s trvalým pobytem v Červeném Kostelci. Nejbližší možný termín je stanoven na 18. června 2022
18. května 2022
Červený Kostelec získal titul "SKOKAN ROKU" v soutěži Čistá obec za rok 2021 ve své kategorii
Město Červený Kostelec získalo titul "SKOKAN ROKU" v soutěži Čistá obec za rok 2021 v kategorii nad 2000 obyvatel. Tohoto ocenění udělené Královéhradeckým krajem a společností EKO-KOM, a. s., si velice vážíme a děkujeme za něj. Jedná se o soutěž obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů. Červený Kostelec dosáhl mezi všemi obcemi nad 2000 obyvatel v Královéhradeckém kraji nejlepšího zlepšení v třídění odpadů za rok 2021, respektive dosahuje nejvyššího rozdílu ve výtěžnosti vytříděných odpadů
17. května 2022
Oprava havarijního stavu kanalizace v ul. 17. listopadu v Červeném Kostelci
V době od 6. 6. 2022 do 7. 7. 2022 se uskuteční oprava kanalizace v ulici 17. listopadu. Jednotné kanalizační zařízení (sbírá dešťovou i splaškovou kanalizaci) po desetiletích provozu již nutně potřebuje celkovou rekonstrukci.
17. května 2022
POTRAVINOVÁ SBÍRKA PRO UKRAJINU NADÁLE POKRAČUJE
Církev československá husitská v Červeném Kostelci ve spolupráci s místní Oblastní charitou informuje o stále probíhající sbírce potravin a hygienických potřeb pro Ukrajinu. Shromažďujeme trvanlivé potraviny, potřeby pro děti, hygienu, případně i léky, které se jednou týdně odváží přímo na Zakarpatskou Ukrajinu. Tam je sbírka rozdělena podle darů mezi konkrétní potřebné.
17. května 2022
Informace od dopravce ČD, a.s. - výluky
Dovolte, abychom vás informovali o plánované výluce, která se budou konat ve dnech 23. 5. - 25. 5. 2022 v době od 8:35 do 18:30 hod. v úseku Trutnov hlavní nádraží - Červený Kostelec. Náhradní doprava je vedena ve dvou linkách. Linka R - autobusy linky R jedou v úseku Červený Kostelec - Trutnov hl. n. a opačně.Linka Z -  autobusy linky Z jedou v úseku Červený Kostelec - Trutnov hl. n. a opačně. Linka nemá garantovanou přípojovou vazbu v Trutnově hl. n. !!!Dále informujeme o plánované výluce, kt