Aktuality z hlavní stránky

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo zvoleno nové vedení města
 Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v malém sále Divadla J. K. Tyla konalo veřejné ustavující zasedání nových zastupitelů, kteří byli zvoleni v říjnových komunálních volbách.Pětadvacet zastupitelů volilo nové vedení Červeného Kostelce.Starostou města byl 19 hlasy zvolen stávající starosta Rostislav Petrák.Místostarostou byl 18 hlasy zvolen Jiří Regner.Do rady města byli zvoleni:Milan Hrstka  Jan Kafka Štěpán Nosek  Tomáš Prouza Markéta Šolcová Vítězná koalice podepsala koaliční smlouvu, jejíž celk
Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád),ruší podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona opatřen
Dotační program města pro rok 2019
Rada města Červený Kostelec na základě usnesení zastupitelstva města Z-2018/5/23 ze dne 20. 09. 2018 vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních činností a projektů – akcí v roce 2019.V dotačním programu je připraveno pro žadatele 2 950 000 Kč. Program je určen pro fyzické a právnické osoby (jejichž hlavní činností není podnikání), jako jsou např. spolky, se sídlem nebo působn
Policisté v Červeném Kostelci se kvůli rekonstrukci oddělení stěhují
Policisté v Červeném Kostelci se kvůli rekonstrukci oddělení stěhují. Od úterý 20. listopadu budou policisté sloužit v náhradních prostoráchPolicie České republiky, územní odbor Náchod upozorňuje na změnu, která se dotýká občanů Červeného Kostelce. Kvůli celkové rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci objektu dochází k uzavření stávajícího oddělení policie Červený Kostelec a policisté se stěhují do náhradních prostor ve městě.Z dosavadního působiště na adrese Červený Kostelec, ulice 17. listopadu č
100 let od vzniku Československé republiky
Neděle 28. října 2018Program 9.00 - Kostel sv. Jakuba Většího - Mše svatá10.00 – 16.00 - Domek Boženy Němcové - Výstava Osudová osmičková výročí na červenokostelecku. Vstupné zdarma. V 15.00 komentovaná prohlídka s Bc. Richardem Švandou.10.30 - Tyršovo náměstí - Vysazení památeční lípy u příležitosti oslav 100 let od vniku československé republiky. 16.00 - Pomník padlých - legionář - Pietní akt - sváteční slovo starosty a ekumenické duchovní slovo zástupců církví.17.00 Divadlo J. K. Tyla – Konc
Zveme vás na veřejné ustavující zasedání zastupitelstva města
Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva města se bude konat ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.Program zasedání:1.    Vyhlášení výsledků voleb2.    Složení slibu členů ZM3.    Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise4.    Stanovení počtu členů rady a uvolněných funkcionářů5.    Volba starosty6.    Volba místostarosty7.    Volba členů rady8.    Zřízení finančního a kontrolního výboru9.    Diskus
Přerušení dodávky elektřiny 12. 11. 2018
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINYJménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec, ul. Palackého257U , 1175, které se bude konat:Dne 12. 11. 2018 od 8.30 do 14.30 hodin.Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.Oznámení o plánované
Kdo bude v Červeném Kostelci řídit chod města rozhodovali voliči
Přesně ve čtrnáct hodin se v pátek 5. října otevřely volební místnosti ve dvanácti volebních okrscích Červeného Kostelce. Voliči měli ve svých rukách příležitost zvolit si své zástupce, kterým důvěřují, kteří zasednou do zastupitelstva města, rady města a vedení města a budou po další čtyři roky spravovat chod města. Volební místnosti se uzavřely v sobotu 6. října ve 14.00 hodin a po sečtení hlasů je jasné, jak se zastupitelstvo města obmění a jaké bude jeho nové složení.Voliči měli možnost vyb
Zastupiteli Ing. Jiřímu Hanušovi bylo poděkováno za dlouholetou práci pro město
Ve čtvrtek 20. září se sešlo naposledy v tomto volebním období zastupitelstvo Červeného Kostelce. Na úvod bylo poděkováno zastupitelům, kteří se rozhodli v dalším období už nekandidovat. Zvláštní pozornost byla věnována Ing. Jiřímu Hanušovi, který v zastupitelstvu Červeného Kostelce strávil 28 let. Z toho tři volební období zastával funkci starosty města a zasadil se zásadně o zdárný rozvoj města. Za jeho neutuchající elán pracovat na rozvoji města mu bylo uděleno ocenění Významná osobnost měst
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 2/2017 a č. 1/2018. Informace jsou aktualizované k 20.9.2018.Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.K aktualizaci informací došlo z důvodu nového havarijního plánu a provozního řádu sběrného dvora odpadů
Výluky v železniční dopravě
Nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Opočno pod Orlickými horami - Náchod a Václavice - Starkoč ve dnech 11. 9. - 8. 12. 2018 viz vývěska. Tato výluka bude pokračovat i po změně jízdního řádu do 21. 12. 2018Vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukového jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle výlukového jízdního řádu. Výluka může mít vliv na přípoje systému IDS. Informace jsou přiloženy v příloze. Za komplikace