Aktuality z hlavní stránky

1. dubna 2020
Červenokostelecký zpravodaj 4/2020
Ve středu 1. dubna 2020 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc březen 2020. Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Cestovní a informační centrum v Havlíčkově ulici je zavřené. Počet zpravodajů byl navýšen v otevřených prodejnách.Příjemné čtení přeje redakce
31. března 2020
I v Červeném Kostelci je potvrzeno onemocnění COVID-19
Na základě přímé komunikace starosty města a ředitele Krajské hygienické stanice Hradec Králové vám sdělujeme, že je v Červeném Kostelci potvrzeno onemocnění COVID-19. Dle vyjádření ředitele Krajské hygienické stanice došlo ve všech případech k nakažení v zahraničí, nakažení jsou izolováni a situace je pod kontrolou.Prosím vás všechny o zachování klidu, důsledné dodržování všech opatření a odpovědný přístup. Nacházíme se v nelehké situaci, ale věřím, že vše dobře společně zvládneme.Se srdečným
31. března 2020
Odložení termínu celostátní sbírky Květinový den 2020
Je nám to velmi líto, ale vzhledem k současné epidemii COVID-19 a z toho vyplývajících vládních nařízení bohužel nebude možné v termínu 13. května 2020 uskutečnit každoroční sbírku Ligy proti rakovině pod názvem Květinový den v tradiční podobě prodeje kytiček v ulicích. Letošní kampaň měla být věnována prevenci nádorů ledvin a močového měchýře. V květnu je plánována pouze on-line kampaň (prodej e-kytiček přes DMS, aktuální informace na www.cdpr.cz).Pokud to situace umožní, rádi bychom uskutečni
31. března 2020
V Královéhradeckém kraji se rozšiřuje počet odběrných míst
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje rozšiřuje počet odběrných míst na Covid-19Od úterý, 31. 3. 2020 budou v krajských nemocnicích Královéhradeckého kraje fungovat tři odběrná místa vzorků vyšetřovaných na Covid-19. Stávající testovací místo v trutnovské nemocnici doplní obdobné stany v areálu Oblastní nemocnice Náchod a v Nemocnici Rychnov. Všechny tři místa budou fungovat ve všedních dnech od 8 do 12 hodin v režimu drive-in pro pacienty s doporučením od lékaře.Testování je v současné
30. března 2020
Vláda prodloužila omezení volného pohybu osob a zpřesnila používání roušek
Na pondělním jednání vláda rozhodla o prdloužení omezení volného pohybu osob na veřejnosti. Omezení se prodlužuje do 11. dubna. Minimálně po stejně dlouhou dobu pak zůstanou zavřené také restaurace a většina obchodů.Vláda rovněž upřesnila povinnost nosit roušku. Nově se toto opatření nebude vztahovat na děti do dvou let a na řidiče motorových vozidel. „Povinnost nosit roušku se nebude vztahovat na děti do dvou let a na řidiče motorových vozidel, a to pokud pojedou v autě sami,“ sdělil po jednán
30. března 2020
Rekonstrukce Jiráskovy ulice pokračuje podle plánu
Po prvním měsíci uzavírky Jiráskovy ulice vše pokračuje podle plánu. Na stavbě panuje čilý ruch a rychle pokračující práce na rekonstrukci inženýrských sítí jsou vidět na první pohled. V úseku od Černého koně po ulici Řehákovu je z větší míry položena splašková a dešťová kanalizace a hlavní trasa pitné vody. Současně se budují i přípojky do jednotlivých nemovitostí. Menší problém se vyskytl u zatrubení Červeného potoka, který byl v plánech zakreslen v jiných místech a zkomplikoval tak položení
30. března 2020
!!!NEPŘEHLÉDNĚTE!!! POPLATEK ZA ODPADY a VÝDEJ SVOZOVÉ ZNÁMKY
V rámci vládního nařízení ze dne 15. 3. 2020 proti rozšiřování koronaviru informujeme občany o prodloužení řádného termínu úhrady poplatku za komunální odpad, a to do 30. 4. 2020. Vzhledem k situaci přesto žádáme o provádění veškerých úhrad do odvolání pouze bezhotovostně převodem z vašeho účtu na účet města - číslo účtu 9005-1428551/0100 (KB)! Variabilní symbol platby máte uveden na složence, kterou jste od nás obdrželi. Případně vám ho sdělíme telefonicky na čísle 491 467 524 nebo 491 467 525
27. března 2020
Policie varuje především seniory před podvodníky
Městská policie Červený Kostelec varuje před podvodníky, kteří se v současné situaci ve zvýšené míře mohou objevovat, a to především společnosti, které se snaží nabízet služby, energie apod. Jeden takový případ už řešili strážníci městské policie v pátek 27. 3. 2020 ve Lhotě."Uvedení "obchodníci" měli oprávnění, průkazy od společnosti a byli telefonicky objednaní, vše kolegové ověřovali, tudíž se ničeho nedopouštěli, ale samozřejmě, jak se dostanou lidem do bytu, bývají neodbytní. A především s
27. března 2020
Další zpřísnění na ochranu seniorů a ohrožených skupin
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍMinisterstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákonač. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevencinebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronaviremSARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:I. Všem poskytovatel
27. března 2020
Dočasné omezení veřejné dopravy
Královéhradecký kraj v minulých týdnech přijal v organizaci veřejné dopravy několik opatření, které reagovaly na vládní nařízení v boji proti této nákaze. Dále jsme reagovali na rozhodnutí některých významných zaměstnavatelů o dočasném zastavení výroby. Vzhledem k této skutečnosti došlo k dočasnému omezení vedení autobusových a vlakových spojů sloužících k přepravě žáků a studentů, zavedení dočasného omezení u spojů pro zaměstnance Škody AUTO, případně k omezení spojů, o kterých jsme měli infor
26. března 2020
Charita Červený Kostelec hledá podporu na šití roušek
Podpořte prosím šití roušek Oblastní charita Červený Kostelec se obrací na všechny, kdo jsou ochotni se zapojit či podpořit tvorbu látkových roušek pro potřebné. Po celé České republice se již projevilo nasazení bezpočtu dobrovolníků, roušky však nadále jsou a budou zapotřebí i v následujících týdnech. Oceníme proto jakoukoliv formu pomoci.Jak je možné pomoci?Darováním ušitých roušek.Jestliže sami šijete roušky a máte možnost je věnovat, rádi přijmeme jakékoliv množství látkových roušek pro víc
25. března 2020
Omezení pobytu na veřejně dostupných místech, nyní nejvýše v počtu dvou osob
Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob.Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbyt
24. března 2020
Konzum bude dodržovat otevírací dobu pro seniory
Všechny prodejny Konzum mají čistou prodejní plochu pod 500m2, takže se na ně nařízení vlády nevztahuje. Přesto vedení firmy připadá rozumné, aby pro seniory byla vyhrazená doba k bezpečnějšímu nákupu. Proto se rozhodli, že na všech prodejnách Konzum umožní nákup seniorům ve vyhlášené době od 8.00 do 10.00 hod. a ostatní zákazníky prosí o ohleduplnost.Od 25. března 2020 přerušujeme na doporučení krizového štábu letákové akce. V této době nám to připadá neetické
24. března 2020
Informace starosty z 22. března 2020
Vážení spoluobčané, máme za sebou mimořádný týden.Nejprve mi dovolte, abych vás srdečně pozdravil.Všichni se nacházíme v situaci, kterou jsme zatím nezažili, a o to více se rychle učíme nové věci. My na radnici máme za sebou perný týden. Čas pro nás běží velice rychle, musíme sledovat aktuální situaci, reagovat na přijatá opatření a následně je buď provést, nebo o nich dále informovat a následně kontrolovat jejich dodržování. Sled událostí byl velice rychlý, bylo to, jako (dovolte mi následujíc
23. března 2020
Čas pro nákup seniorů se opět mění
Na pondělním zasedání 23. března 2020 vláda opět změnila čas vyhrazený pro nákup seniorů.Nyní je prodejní doba v prodejnách potravin nad 500 metrů čtvrečných pro seniory vyhrazena od 8.00 do 10.00 hodin.Menších prodejen se tato regulace netýká
23. března 2020
Informace k zápisům do tříd ZŠ
Základní školy na katastru Červeného Kostelce upřesnily termíny a podmínky zápisů dětí do prvních tříd základní školy.VŠECHNY ZÁPISY SE BUDOU KONAT BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ!Základní škola V. Hejny Červený Kostelec pořádá zápis do prvního ročníku 3. dubna 2020 v budově 1. stupně – přízemí v době od 13.30 do 18.00 hod.V Základní škole v Olešnici se bude zápis konat 3. dubna 2020 – od 15.00 – 17.00 hod.V Základní škole ve Lhotě se bude zápis konat 3. dubna 2020 od 16.00 – 18.00 hod.Podrobnosti najdete
20. března 2020
Před radnicí stojí rouškovník
Před starou radnicí na  náměstí T. G. Masaryka 120 stojí od pátečního odpoledne rouškovník.Rada města prosí šikovné občany/ky, kteří by chtěli pomoci ostatním občanům a věnovat roušky,  které doma ušili, aby v kteroukoliv denní dobu nosili roušky  na „ČERVENOKOSTELECKÝ ROUŠKOVNÍK",  který „vyrostl" před starou radnicí. Zároveň vyzýváme vás,  kteří roušky potřebujete, abyste si kdykoliv pro roušku přišli. Zároveň na vás všechny apelujeme,  abyste o roušky pečovali dle hygienických  doporučení, s
20. března 2020
Odstraňování použitých ochranných pomůcek v době koronavirové pandemie
Na základě doporučení Státního zdravotního ústavu a Ministerstva životního prostředí odstraňujte použité ochranné pomůcky (zvláště použité roušky) takto:Domácnosti bez prokázané nákazy nemocí COVID-19:1. Použité roušky vložte do silnějšího plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze
20. března 2020
Výzva pro občany se sníženou imunitou
Vyzýváme občany, kteří mají ze zdravotních důvodů sníženou imunitu a potřebují respirátory, aby kontaktovali, případně prostřednictvím osoby blízké, výhradně telefonicky, sociální odbor na telefonu 734 851 960.Dle nařízení vlády se mění doba, kdy mohou nakupovat potraviny pouze senioři nad 65 let. Nyní je to v čase od 7 do 9 hodin.Stále nabízíme pomoc seniorům, kteří jsou starší 65 let nebo těm, kteří jsou v karanténě, anebo i těm, které současná situace přivedla do stavu nouze a nejsou schopni
19. března 2020
Seniorům se mění čas vyhrazený na nákupy
Od soboty 21. března 2020 se mění čas vyhrazený na nákupy pro seniory nad 65 let.Nově si tak senioři mají možnost nakoupit potraviny, léky a drogerii v čase od 7.00 do 9.00 hodin.Od soboty tak nebudou do obchodů v tomto čase vpuštěni mladší lidé