Aktuality z hlavní stránky

30. června 2020
Červený Kostelec je Čistou obcí roku 2019
Červený Kostelec se umístil na druhém místě v soutěži Čistá obec za rok 2019 v kategorii nad 2000 obyvatel. Město tak získalo titul "Čistá obec 2019". Tohoto ocenění udělené Královéhradeckým krajem a společností EKO-KOM, a. s., si velice vážíme a děkujeme za něj. Jedná se o soutěž obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů. Červený Kostelec je v Královéhradeckém kraji druhým nejlepším městem nad 2000 obyvatel za rok 2019 v třídění odpadů, respektive dosahuje výtěžnosti přes 78 kg vytříděných
29. června 2020
Červenokostelecký zpravodaj 7 a 8/2020
Ve středu 1. července 2020 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc červenec a srpen 2020. Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
29. června 2020
Plánovaná odstávka elektřiny 7. a 17. 7. 2020
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny. 7. 7. 2020 (7:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060717829Červený Kostelec - Červený Kostelec, okres NáchodV Zahradách1027, 1155, 1256, parc. č. 1101/4, č. 1027U17. 7. 2020 (07:30 - 12:30) - plánovaná odstávka č. 110060716426Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, okres NáchodDevět křížů98, 99, 100, 113, 117, 123, 133, 146, 154, 171, 174
24. června 2020
Město vyhlašuje konkurz na ředitele ZUŠ
Rada města Červený Kostelec vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Červený Kostelec, Nerudova 511 s nástupem od 1. 12. 2020 nebo dle dohody.Podrobnosti najdete v příloze
17. června 2020
Příprava nové výzvy "KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ"
 Královéhradecký kraj plánuje další, tentokrát zřejmě již poslední výzvu "Kotlíkových dotací".Královéhradecký kraj bude od 2. září opět přijímat další žádosti o dotace na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění. O kotlíkové dotace bude moci zažádat 1800 domácností. V aktuální výzvě bude k dispozici bezmála 42 milionů korun.Výzva k podání žádosti a další informace o Kotlíkových dotacích budou zveřejněny od 1.7.2020 na úřední desce Královéhradeckého kraje. V současné době je možnost zjistit konkrét
15. června 2020
Projektanti Parku A. B. Svojsíka uspěli v mezinárodní soutěži
Ateliér Terra Florida byl v minulém roce Městem Červený Kostelec osloven, aby zpracoval studii na obnovu Parku A. B. Svojsíka. Tento návrh byl poté komisí vybrán jako nejvhodnější k realizaci  a nyní se rozpracovává do projektové dokumentace. Ateliér se kromě toho podílí na závěrečných úpravách zahrady za Knihovnou Břetislava Kafky.V letošním roce se ateliér zúčastnil mezinárodní architektonické soutěže na podobu památníku holokaustu Romů v Letech u Písku. Vytvořili společný návrh s ateliérem S
15. června 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva města 25. 6. 2020
Zveme vás ve čtvrtek 25. června 2020 od 16 hod. do malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci na veřejné zasedání zastupitelstva města.Program:1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM2. Investiční akce3. Finanční záležitosti4. Závěrečný účet města za rok 20195. Správní záležitosti6. Majetkové záležitosti7. OZV 1/2020 o nočním klidu8. 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů9. DiskusePodklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 18. 6
12. června 2020
Zrekonstruovaná Kafkova vila byla slavnostně otevřena
Oblastní charita Červený Kostelec uspořádala ve čtvrtek 11. června 2020 slavnostní otevření první části centra denních a terénních služeb sv. P. Pia v Červeném Kostelci. Akce byla zahájena slavnostní mší v kostele sv. Jakuba Většího celebrovanou královéhradeckým biskupem Janem Vokálem. Následovalo slavnostní otevření objektu denního stacionáře a zázemí pečovatelské služby a tísňové péče. Akce se zúčastnili zástupci Královéhradeckého kraje, vedení města Červený Kostelec, Diecézní charity Hradec
11. června 2020
VÝZVA pro rodiče dětí narozených leden - květen 2020
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ pro tyto děti se bude konat pravděpodobně během září 2020. Pokud budete mít zájem zúčastnit se, ozvěte se prosím na MěÚ Červený Kostelec paní Krejsové nejdéle do 31. 7. 2020.Kontakt:e-mail: petra.krejsova@mestock.czSMS: 602 239 356tel.: 491 467 52
9. června 2020
Výluka traťových kolejí
Dovoluji si vás informovat o výlukách traťových kolejí z důvodu dokončení rekonstrukce ŽST Jaroměř v úsecích Hradec Králové hl.n. - Smiřice - Jaroměř - Česká Skalice - Červený Kostelec, Hradec Králové hl.n. - Náchod, Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem - Stará Paka viz vývěsky a výlukové jízdní řády. Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukových jízdních řádů. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle výl
28. května 2020
Červenokostelecký zpravodaj 6/2020
V pondělí 1. června 2020 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc červen 2020. Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
26. května 2020
Seniorům končí vymezený čas na nakupování
S platností od 26. května 2020 seniorům končí vymezený čas na nákupy. Přestane platit omezení, podle kterého mohli do větších obchodů s potravinami, hygienickým zbožím, kosmetikou a drogerií v době od 08:00 do 10:00 jen osoby starší 65 let. Opatření z druhé poloviny března mělo ochránit seniory jako hlavní rizikovou skupinu před nákazou nemocí covid-19.Usnesení vlády ČR najdete zde
21. května 2020
Město Červený Kostelec nabízí pozemky k prodeji
Město Červený Kostelec, Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený KostelecVyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemků v Červeném Kostelci formou obálkové metodyI. Předmět prodejeRada města Červený Kostelec, schválila prodej pozemků k zastavění rodinným domem, s povinností zastavění hrubou stavbou do 3. let, z majetku města Červený Kostelec, vedených na listu vlastnictví č. 10001, formu obálkové metody.Specifikace pozemků:Pozemková parcela číslo 938/29OVOCNÝ SADVýměra 799 m2Katastrální území Če
18. května 2020
Kompostárna v sobotu zahájí provoz
V sobotu 23. 5. 2020 se zahajuje sběr bioodpadů v prostoru čistírny odpadních vod v Červeném Kostelci.Shromažďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je možné na k tomu určeném místě v městské čistírně odpadních vod (dále: „ČOV“) na adrese Olešnice č.p. 340, Červený Kostelec. Dovézt je možné trávu, listí, větve z prořezu dřevin do průměru 10 cm a podobný biologicky rozložitelný odpad ze zahrad. Dovezený odpad nesmí obsahovat předměty, které by poškodily drtič nebo zranily obsl
15. května 2020
Výluka vlakové dopravy
Výluka traťové koleje v úseku Červený Kostelec - Trutnov hl. n. 19. 5.-1. 6. 2020 viz vývěska a výlukový jízdní řád.Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukového jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle výlukového jízdního řádu. Z důvodu vládního nařízení a opatření objednavatele je počet spojů o víkendu omezen. V případě zavedení plného provozu bude výlukový jízdní řád aktualizován. Výluka může mít vliv na p
12. května 2020
ODKLÁDEJTE ODPAD JEN NA MÍSTA K TOMU URČENÁ!
Po dobu rekonstrukce ul. Jiráskova je stanoviště s kontejnery na tříděné odpady u plotu bývalé Textonie dočasně zrušeno. Proto zde neodkládejte žádné odpady! Děkujeme za pochopení.Zde nahromaděné odpady překážejí firmě při vykonávání stavebních pracía uklízet je musí odbor místního hospodářství na své náklady
8. května 2020
K 75. výročí od ukončení II. světové války položilo vedení města k památníkům padlých květiny
Od 8. května 1945 ulpynulo třičtvrtě století, co Německo podepsalo kapitulaci a tím byla ukončena II. světová válka. K tomuto výročí byly starostou a místostarostou Červeného Kostelce položeny k památníkům padlých hrdinů květiny. Čestnou stráž při kladení květin drželi členové spolku vojenské historie z TS-20 Pláň. Větším oslavám, které byly původně plánovány, udělala přítrž pandemie koronaviru."Vážení občané, dnes jsme za nás za všechny uctili památku obětem druhé světové války u příležitosti
7. května 2020
Město Červený Kostelec vyhlašuje architektonickou soutěž na novou tělocvičnu
Město Červený Kostelec vyhlásilo užší architektonickou soutěž, jejímž předmětem je zpracování studie nové tělocvičny v prostoru za ZŠ Václava Hejny (resp. mezi ZŠ a SPŠ Otty Wichterleho). Prvořadým cílem soutěže je nalezení odpovídající architektonické formy veřejné budovy tělocvičny a návrh studie této novostavby.Architekti mohou podávat přihlášky do soutěže až do 29. května. Budou předkládat mj. i portfolio svých doposud zpracovaných projektů a na jeho základě pak odborná porota vybere 5 nejl
7. května 2020
Dofrézování etapy 2 a frézování části etapy 3
Ve dnech 11. a 12. 5. bude probíhat na stavbě Rekonstrukce silnice III/5672 frézování další části povrchu vozovky. Zhotovitel dofrézuje etapu 2 po pneuservis. Kolem opěrné zdi nad pneuservisem zůstne povrch prozatím ve stávajícím stavu. Ve 3. etapě bude zhotovitel frézovat 2m široký pruh pro budoucí realizaci dešťové kanalizace od firmy Master po č.p. 152 (odbočka ke škole). Tento 2m pruh zůstane prozatím pojízdný. Toto opatření je nutné k dodržení harmonogramu prací. Děkujeme za pochopení.Odbo
6. května 2020
Květinový květen
Jménem Ligy proti rakovině Náchod si vás dovolujeme požádat o příspěvek do tradiční sbírky.Jelikož se v období mimořádných opatření akce v tradiční podobě konat nemůže, částečnou náhradou tradiční veřejné sbírky je Květinový květen, kde si formou DMS můžete zakoupit e-kytičku. Český den proti rakovině známý jako Květinový den se letos přesouvá na 30. září. MUDr. Vladimír Müller a Mgr. Renata Lelková, Liga proti rakovině Nácho