Aktuality z hlavní stránky

11. května 2021
Výběrové řízení na pozici řidič, strojník a údržbář
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pozici řidič, strojník a údržbář odboru místního hospodářství MěÚ v Červeném Kostelci. Zajišťuje řízení a údržbu motorových vozidel, obsluhu a údržbu pracovních strojů, údržbu komunikací včetně zimní údržby, ruční manipulaci s materiály, obsluhu sběrného dvoru apod.
11. května 2021
ALZHEIMER HOME ve Svobodě nad Úpou aktuálně disponuje volnou lůžkovou kapacitou
ALZHEIMER HOME představuje unikátní projekt propojení špičkových zdravotních a sociálních služeb v rámci péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí, včetně demence nasedající na Parkinsonovu chorobu a dalších stavů vyvolaných onemocněními centrální nervové soustavy. Naše zařízení jsou určena klientům, kteří potřebují 24 hodin denně, 365 dní v roce pomoc jiné osoby.
7. května 2021
8. květen - Den vítězství
8. květen byl zprvu Dnem osvobození od fašismu, pak dnem osvobození a dnes Dnem vítězství. Stále je především vzpomínkovým dnem na ty, kteří ztratili svůj život během druhé světové války. Mnohé životy lidí, rodin a společenství byly zasaženy různou mírou násilí a bestiálního chování, jež vedlo až k vyhlazovacím táborům. Děkujeme za hrdinské činy a při vzpomínce nezapomínejme, že svobodu a demokracii si musíme hájit i v dnešní době. Nedemokratické a nelidské praktiky vedou k nástupu totality. Kd
7. května 2021
Ještě jste se nesečetli? Sčítání 2021 končí 11. května!
Dovolte, abychom Vám připomněli, že 11. května končí povinné Sčítání 2021. Děkujeme všem, kteří jste se už sečetli online nebo odevzdali listinný formulář. Pokud jste tak ještě neučinili, musíte to stihnout do 11. května!Sečíst se můžete buď online na webu scitani.cz nebo pomocí listinného formuláře. Sčítání online je jednoduché, rychlé a bezpečné. Pokud se rozhodnete pro papírový formulář, vložte jej po vyplnění do odpovědní obálky, kterou jste obdrželi, a vhoďte do kterékoliv poštovní schránk
6. května 2021
Oprava chodníku na autobusovém nádraží
Od 11. května 2021 do 21. května 2021 bude probíhat oprava chodníku ve středovém ostrůvku autobusového nádraží. Dojde k výměně obrubníků a pokládce nové zámkové dlažby. Po tuto dobu nebude na přilehlém parkovišti umožněno parkování vozidel. Omlouváme se za způsobené komplikace a prosíme řidiče o využití záchytného parkoviště naproti restauraci Černý Kůň a v okolí divadla J. K. Tyla.
6. května 2021
Upozornění na uzavření parkoviště
Od 10. května proběhne uzavření parkoviště mezi MěÚ a poštou, pro potřeby zařízení staveniště a výstavby pavilonu v prostoru mezi školami. Omlouváme se všem řidičům za dočasná omezení a zároveň nabízíme možnost parkování v okolí divadla J. K. Tyla nebo na přilehlém parkovišti u restaurace Černý Kůň.
5. května 2021
Dotační program města pro rok 2021 - druhá výzva pro podání žádostí na projekty a akce
Město Červený Kostelec vyzývá žadatele o dotace z dotačního programu města k podání žádostí v termínu od 3. května do 31. května 2021.Účelem dotačního programu je podpora veřejně prospěšných aktivit, organizace a realizace akcí a projektů červenokosteleckých spolků, organizací i jednotlivců v oblasti kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Žádosti a podmínky dotačního programu jsou k dispozici na webových stránkách města v sekci Dotační program města Červený Kostelec pro rok 2021. Form
5. května 2021
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2019 a č. 4/2019. Informace jsou platné podle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb..Informace jsou aktualizované k datu 5.5.2021. Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru
4. května 2021
Dočasná deponie na "cirkusové loučce"
Na louce v ulici 5. května, kde bývá umístěn cirkusový stan, vznikla dočasná deponie stavebního materiálu ze stavby zázemí a tribuny fotbalového hřiště. Dovezený materiál se zde předrtí a použije zpět do stavby. V případě suchého počasí zhotovitel přislíbil zkrápění voudou. Omlouváme se občanům za případné komplikace v okolí této deponie a děkujeme za pochopení
4. května 2021
Plánovaná odstávka pitné vody - 6. 5. 2021
Voda Červený Kostelec, s.r.o. oznamuje zákazníkům, že v obci Bohdašín dne 6. května 2021 v době od 8.30 do 12:30 bude přerušena dodávka pitné vody technických důvodů. Dále bude 6. května přerušena dodávka pitné vody na 2 hodiny v kuse v době od 9:30 do 14:00  v obci Zábrodí.
4. května 2021
Město informuje - změna ordinační doby praktického lékaře
Dne 1. 5. 2021 dochází ke změně poskytovatele zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství.
4. května 2021
Po městě je rozmístěno 5 kontejnerů na bioodpad
 Město Červený Kostelec v současné době tak jako vloni z důvodů vyhlášených krizových opatření, chce ve městě podpořit sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu.Proto vás informujeme, že bylo na území města dočasně rozmístěno celkem 5 velkoobjemových kontejnerů na sběr bioodpadů rostlinného původu.Tyto velkoobjemové kontejnery jsou umístěny na těchto místech:1) V ulici Okružní - u městského zahradnictví2) V ulici Palackého - u sportovní haly3) Na Koubovce - směrem k ulici Pardern
3. května 2021
Přihláška ke svozu tříděných odpadů pro vlastní nádoby
Usnesení rady města je z 24.3.2021 č. RM-2021/10/23 ve znění:Rada města bere na vědomí dobrovolnou možnost se zapojit se svou vlastní sběrnou nádobou určené technické specifikace ke svozům tříděných odpadů přímo z domácnost í pro občany města, pokud jim nevznikne nárok na přidělení rozdávaných městských nádob nebo jim z jakéhokoliv jiného důvodu tyto nádoby nebudou vydány. Přihlásit se ke svozům nádob mohou všechny fyzické osoby starší 18 let bydlící v Červeném Kostelci, které nebudou mít přidě
30. dubna 2021
Červenokostelecký zpravodaj 5/2021
V pátek 30. dubna 2021 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc květen 2021. Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
30. dubna 2021
Redaktor Červenokosteleckého zpravodaje informuje
Vážení čtenáři zpravodaje, dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Petr Hůlek a pocházím z Trutnova, kde jsem strávil velkou část mého života. Od listopadu 2020 jsem se stal obyvatelem Červeného Kostelce, kde jsem se zúčastnil výběrového řízení na pozici referent pro tisk a média. V rámci výběrového řízení jsem uspěl a jsem velmi rád, že jsem dostal možnost a důvěru informovat obyvatele Červeného Kostelce o aktuálním dění.
30. dubna 2021
Město předalo prostor mezi školami k plánované revitalizaci
Dne 28. dubna 2021 předalo vedení města Červený Kostelec prostor mezi školami firmě Průmstav Náchod, s.r.o. k plánované revitalizaci.
29. dubna 2021
Aktuální informace o mimořádné situaci na rybníku Krčmařík
Od pátku 23. 4. 2021 probíhalo řízené vypouštění rybníku a přípravy pro výlov rybí obsádky. V sobotu 24. 4. 2021 v dopoledních hodinách byl zahájen výlov členy MO ČRS.
28. dubna 2021
Nádoby na tříděné odpady město rozdává zdarma. Jejich pořízením se chováte zodpovědně
Město Červený Kostelec zavádí od 1.7.2021 svoz tříděných plastů a papíru přímo z domácností.Za tímto účelem město rozdává zdarma nádoby na tyto tříděné odpady.Bližší informace o změně systému svozů tříděných odpadů si lze přečíst ZDE.Upředňostňujte, prosíme, on-line přihlášení přes elektronický formulář. Na titulní straně webových stránek města nejdete banner s odkazem na tento formulář.Nádob je zatím dostatečné množství, a tak se nemusíte obávat, že na vás nádoby nezbudou.Přihlášením se o nádo
27. dubna 2021
Plánovaná odstávka pitné vody - 29. 4. 2021
Vážení občané, Voda Červený Kostelec, s.r.o. oznamuje zákazníkům, že dne 29. dubna 2021 v době od 7.30 do 15.00 bude přerušena dodávka pitné vody z technických důvodů.Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: V místě napojení z : ul. Husova s ul. 5 května ke křižovatce s ul. Palatkého čp. 285, 627, 757, 766Děkujeme za pochopení Voda Červený Kostelec, s.r.o.Možnost registrace k informacím o haváriích a odstávkách vody formou e-mailu najdete na www.vodack.c
27. dubna 2021
Informace od dopravce ČD, a.s. - výluky
Dovolte, abychom vás informovali o plánovaných výlukách, které se budou konat od 4. 5. od 8:00 hod. nepřetržitě do 8. 5. 2021 24:00 hod. v úseku Starkoč – Malé Svatoňovice. Náhradní doprava je vedena ve dvou linkách, a to linka R v trase Česká Skalice – Malé Svatoňovice a linka Z v trase Starkoč – Malé Svatoňovice. Po ukončení této etapy pokračuje nepřetržitá výluka od 9. 5. 0:00 hod. do 28. 5. 2021 20:00 hod. v úseku Starkoč – Červený Kostelec. I zde je náhradní doprava vedena ve dvou linkách, a to linka R v trase Česká Skalice – Červený Kostelec a linka Z v trase Starkoč – Červený Kostelec.