Aktuality z hlavní stránky

16. března 2020
Omezení úředních hodin na Městském úřadu v Červeném Kostelci
S platností od 16. března 2020 od 00.00 hodin je omezen provoz na Městském úřadu v Červeném Kostelci!Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020, č. 217, o přijetí krizového opatření, vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. ukládá omezení rozsahu úředních hodin úřadů na 3 hodiny denně v pondělí a ve středu.Městský úřad Červený Kostelec má stanoveny úřední hodiny takto: Pondělí :   9:00 - 10:30 hod. a 14:30 - 16:00 hod.Středa:     09:00 - 10:
16. března 2020
Vláda omezila volný pohyb osob po celém území ČR
Vláda zakázala s účinností od pondělí 16. března 0:00 hod. do 24. března 2020 6:00 hod. kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po území celé ČR. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.Kompletní USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 15. března 2020 najdete v příloze
14. března 2020
INFORMACE PRO FARNÍKY
*      Ruší se – všechny mše svaté, společné pobožnosti (tzn. všechny křížové cesty v kostelích i kaplích), duchovní obnova (plánovaná na 20. – 21. 3.), modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách, tzn. také výuka náboženství, zkoušky chrámového sboru, společenství farníků, mládeže, manželů… *      Mše svaté – kněží budou sloužit mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně v Č. Kostelci, v H. Radechové a
14. března 2020
Opatření vlády od 14. března 2020
Vláda rozhodla o uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalšíchVláda České republiky rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 6.00 o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatřeníV návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
13. března 2020
Nová opatření vlády z 13. března 2020
Vláda v pátek kvůli šíření koronaviru vyhlásila novou várku mimořádných opatřeníZákaz cestování do zahraničí Vláda zakázala vycestování z České republiky do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začne platit v noci z neděle na pondělí.Cizinci nesmí do ČR  Ve stejný čas začne platit také zákaz vstupu všech cizinců na území České republiky. Zákaz neplatí pro cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů.   Šíření koronaviru je trestný čin,
13. března 2020
Školní autobus je do odvolání zrušen
Na základě vyhlášení stavu nouze a přerušení školní docházky je do odvolání zrušen provoz školního autobusu přepravujícího školáky do Základní školy v Horním Kostelci.S platností od 16. 3. 2020 budou veškeré autobusové linky provozovány v režimu „letních prázdnin“.Spojení bude dostupné na www.idos.cz od 13. 3. 2020.Zárověň vyzýváme řidiče automobilů, aby v prostoru zastávky u Sekyrkárny parkovali v zadní části plochy a nechali volný prostor u zastávky autobusu
13. března 2020
Upozornění pro chodce
Prosíme chodce, kteří se pohybují v ulici Jiráskova - od křižovatky U Černého koně po ulici Řehákova, kde nyní probíhají výkopové práce, aby dbali zvýšené opatrnosti a pohybovali se jen v místech, kde je to vyznačené a zabránili tak případným úrazům
13. března 2020
Mateřské školy zůstávají prozatím otevřené
Rada města Červeného Kostelce na svém mimořádném zasedání 12. března 2020 rozhodla:1. Prozatimní ponechání mateřských škol zřízených městem Červený Kostelec v provozu.2. Dočasné uzavření dětské skupiny zřízené městem Červený Kostelec do odvolání.Celé usnesení rady města najdete v příloze.Dle nařízení vlády o nouzovém stavu jsou do odvolání uzavřena všechna kulturní a sportovní zařízení, včetně Knihovny B. Kafky
12. března 2020
Vláda vyhlásila stav nouze
Vláda vyhlásila na 30 dnů stav nouze. Platí na území celé republiky a začal platit 12. března 2020 od14 hodin. Znamená to:Zákaz všech akcí, které mají více než 30 účastníkůOd pátečních 6 hodin ráno je zakázáno pořádání všech akcí, kterých by se zúčastnilo více než 30 lidí. Opatření se týká kulturních, sportovních, náboženských akcí, slavností, poutí, přehlídek, trhů a dalších akcí. Zákaz se však nevztahuje na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřební obřady.
12. března 2020
Postup při podezření na onemocnění COVID-19. Chod nemocnic ohrožen není
Informace pro veřejnosti o správném postupu při podezření na onemocnění COVID-19Občan s tímto podezřením má zůstat doma a v případě zdravotních potíží telefonovat na linku 112. Dalšími telefonními kontakty pro poskytování informací jsou linky Státního zdravotního ústavu, linky našich nemocnic (na webových stránkách), linky na Krajskou hygienickou stanici či Kliniku infekčních nemocí FN HK. Správný postup je uveden i na našich webových stránkách www.zhkhk.cz, příp. na webech našich nemocnic.Kont
10. března 2020
Školy zůstanou uzavřené a hromadné akce se ruší
Do odvolání zůstanou uzavřeny základní, střední a vysoké školyZakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a dopl
10. března 2020
Silnice III/5672 je uzavřená pro veškerý provoz
Silnice III/5672 mezi Červeným a Horním Kostelcem (od křižovatky U Černého Koně po křižovatku v Horním Kostelci směr Rtyně v Pod. /u sekyrkárny/) byla v pondělí 9. března uzavřena pro veškerý provoz. Předpokládaná doba úplné uzavírky 2,7 km dlouhého úseku od křižovatky se silnicí I/14 (Černý kůň) po křižovatku se silnicí II/567 (u sekyrkárny) je od 9. 3. 2020 do 31. 10. 2020.Objízdná trasa pro tranzitní dopravu je vedena po komunikacích I. a II. třídy přes Rtyni v Podkrkonoší
10. března 2020
Nemocnice Královéhradeckého kraje rozšířily opatření proti šíření koronaviru
V souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 v Královéhradeckém kraji přistupují všechny krajské nemocnice k rozšíření zákazu návštěv, který platil na vybranných odděleních, na plošný zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Porodnice nadále vítají přítomnost otců u porodu (pokud nevykazují známky respiračního onemocnění), na oddělení šestinedělí už ale návštěvy chodit nesmějí. Pro občany, kteří mají dotazy týkající se koronaviru, vyčlenily nemocnice telefonní linky, v areálech také již pln
9. března 2020
Změna jízdních řádů od 9. 3. 2020 po dobu rekonstrukce Jiráskovy ulice
Od pondělí 9. března 2020 dochází ke změně jízdních řádů pro autobusy jezdící na trase Horní Kostelec - Červený Kostelec. Výlukový jízdní řád bude platit po dobu rekonstrukce ulice Jiráskova (křižovatka U Černého koně) - Horní Kostelec u sekyrkárny do 8. listopadu 2020. V týdnu od 2. 3.-6. 3. se postupně budou jízdní řády aktualizovat i ve veřejných vyhledávačích spojení (např. www.idos.cz). Cena jízdného se mezi zónami nemění. Aktuální informace o spojení Vám poskytnou na call centru IREDO, te
9. března 2020
Aktuální informace k situaci šíření koronaviru
Doporučení občanům a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci doporučujeme občanům, kteří pobývali v oblastech s vysokým počtem onemocnění COVID - 19:V následujících 14 dnech po opuštění daného regionu – sledujte svůj zdravotní stav.Zaměřte se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřte tělesnou teplotu.V případě výskytu výše uved
9. března 2020
Přerušení dodávky pitné vody dne 23. 3. 2020
V současné době se chystá přerušení dodávky pitné vody v Červeném Kostelci v místě napojení ul. Jiráskova (od křiž. s ul. Náchodská po katastrální území H. Kostelec), ul. Lánská (od křiž. s ul. Jiráskova k ul. Družstevní), ul. Řehákova (od křiž. s ul. Jiráskova k ul. Družstevní), ul. Souběžná (od křiž. s ul. Řehákova k čp. 885, hřbitova a domu čp. 7 v H. Kostelci a částečná uzavírka vody, případné snížení tlaku v síti ul. Lánská (od křiž. s ul. Družstevní směr Brodky, ul. Řehákova (od křiž. s u
6. března 2020
Žáky ze ZŠ Horní Kostelec bude přepravovat ŠKOLNÍ AUTOBUS
Žádáme rodiče žáků navštěvujících základní školu v Horním Kostelci, aby nejezdili do uzavřeného úseku auty a využívali školní autobus. Do letních prázdnin bude autobus odjíždět v 7:32 hod. ze zastávky Červený Kostelec, cukrárna (zmrzlina Vítek). Následně pojede přes Rtyni v Podkrkonoší a zastaví na zastávce Bohdašín a Horní Kostelec, rozcestí. Ke škole přijede cca v 7:46 hod. Odjezd zpět ve 12:47 hod. od školy v Horním Kostelci. Příjezd 13:04 hod. na zastávku Červený Kostelec, cukrárna.Prosíme
6. března 2020
Město Červený Kostelec nabízí pozemky k prodeji
Město Červený Kostelec, Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený KostelecVyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemků v Červeném Kostelci formou obálkové metodyI. Předmět prodejeRada města Červený Kostelec, schválila prodej pozemků k zastavění rodinným domem, s povinností zastavění hrubou stavbou do 3. let, z majetku města Červený Kostelec, vedených na listu vlastnictví č. 10001, formu obálkové metody.Specifikace pozemků:Pozemková parcela číslo 938/29OVOCNÝ SADVýměra 799 m2Katastrální území Če
6. března 2020
Doporučení Krajské hygienické stanice k výskytu koronaviru
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje zveřejnila informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě.Prosíme o informování lidí, kteří vycestovali nebo hodlají vycestovat do rizikové oblasti nákazy koronavirem, aby po svém příjezdu kontaktovali Krajskou hygienickou stanici KHK prostřednictvím e-mailu koronavirus@khshk.c
4. března 2020
Úplná uzavírka silnice III/5672 začne v pondělí 9. 3. 2020
Úplná uzavírka silnice III/5672 (od křižovatky U Černého Koně po křižovatku v Horním Kostelci směr Rtyně v Pod. /u sekyrkárny/) začne 9. března 2020. S předstihem bude probíhat příprava dopravního značení objízdných tras. Stavební práce na první etapě budou zahájeny 10. března 2020 frézováním asfaltových vrstev vozovky a následovat bude rekonstrukce inženýrských sítí.Vaše případné dotazy prosím směřujte v nutných případech na stavbyvedoucí firmy M-SILNICE a.s.: Ing.Ondřej Koza tel. 601 393 141