Aktuality z hlavní stránky

22. dubna 2020
Na Větrníku se opravuje mansarda
Dnes, 22. dubna začala oprava mansardy v ul. Větrník č.p. 1008. Výškově exponovanou opravu provádí firma Střechy Cinke Červený Kostelec. Děkujeme obyvatelům domu za respektování drobného omezení v parkování. Oprava střechy bude hotová v pondělí 27. 4. 2020.  majetkový odbo
22. dubna 2020
Přerušení dodávky vody dne 6. 5. 2020
V současné době se chystá přerušení dodávky pitné vody v Červeném Kostelci v místě napojení z ulice Jiráskova, Na Strži a Borek.  K uzavření vody z technických důvodů dojde  dne 6. 5. 2020 v době od 7:30 do 12:00.   Podrobnosti naleznete v  oznámení o uzavření vody.  
17. dubna 2020
Městský úřad se otevře v obvyklých úředních hodinách
Od pondělí 20. dubna 2020 bude Městský úřad v Červeném Kostelci otevřen v obvyklých úředních hodinách.Upozorňujeme, že ale nadále platí nouzový stav a je třeba dodržovat veškerá vládou nařízená opatření.Žádáme všechny občany, aby návštěvu MěÚ využívali pouze v naléhavých případech a upřednostňovali písemnou, elektronickou či telefonickou komunikaci.V případě návštěvy úřadu respektujte vyvěšená informační opatření.Úřední dny MěÚ Červený KostelecPondělí 8–12, 13–17 hod.Úterý    8–11, 13–15 hod.St
15. dubna 2020
Uzavírka silnice 1/14 Horní Radechová - Zábrodí
Od pondělí 20. dubna do 30. září 2020 bude pro veškerou dopravu uzavřena silnice 1/14 na správním území obcí Horní Radechová a Zábrodí, v úseku od křižovatky s místní komunikací v obci Zábrodí směr Končiny po točnu BUS u objektu pošty v obci Horní Radechová, v délce cca 1500 m.Objízdná trasa – platí obousměrně po celou dobu uzavírky (kromě autobusové linkové dopravy):I/14 – Náchod – II/303 – Hronov – II/567 – Horní Kostelec – Rtyně v Podkrkonoší – I/14.Podrobné informace najdete v přílohách.V p
14. dubna 2020
Poděkování města Červený Kostelec panu Vítkovi
Město Červený Kostelec děkuje panu Vladimíru Vítkovi, jednateli společnosti Panda Frost s.r.o., za darování 400 ks respirátorů třídy FFP2 a 2000 ks ústenek. Tyto pomůcky budou rozděleny mezi hasiče, městskou policii a pracovnice pečovatelské služby.Vedení měst
13. dubna 2020
!!! Upozornění Městské policie ke sportování na veřejnosti !!!
Místní či účelová komunikace, nebo cyklostezka není sportoviště !!! Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN - roušky ne, pouze při sportování na venkovních sportovištích!!!! Citace : .....zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:− nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venko
8. dubna 2020
Omezení dopravy na křižovatce ulic Jiráskova - Řehákova
Upozornění: od čtvrtka 9. 4. do soboty 11. 4. 2020 bude prováděn překop křižovatky ul. Jiráskova s ulicemi Řehákova a Přemyslova. Dojde k omezení provozu osobních vozidel při průjezdu křižovatkou. Prosím, dbejte pokynů pracovníků stavby. Děkujem
8. dubna 2020
Sběrný dvůr odpadů se otevírá ve středu 8.4.
 Informujeme vás, že sběrný dvůr odpadů v ulici Řehákova v Červeném Kostelci,se po přerušení provozu z důvodů vyhlášených krizových opatření,opět otevírá, a to ve středu 8.4.2020.Během velikonočních svátků bude sběrný dvůr zavřený ve čtvrtek 9. 4., v pátek 10. 4., v neděli 12. 4., v pondělí 13. 4. a v úterý 14. 4. 2020.V sobotu 11. 4. 2020 je sběrný dvůr v provozu.Po Velikonocích bude sběrný dvůr otevřen opět ve středu 15. 4. 2020 a potom bude platit již běžná provozní doba.Bližší informace o s
8. dubna 2020
Poděkování města Červený Kostelec
Město Červený Kostelec děkuje všem, kteří se v uplynulých týdnech aktivně zapojili do boje proti virové nákaze COVID-19, které se začalo rychle šířit společností a hrozilo nebezpečí kolapsu zdravotního systému. Děkujeme všem, kteří při nedostatku začali vyrábět povinné ochranné pomůcky obličeje a nabízet je, firmě Batist za rychlou reakci a nabídku darování roušky každému občanovi města, panu Tomáši Šimkovi, který se se svými spolupracovníky zapojil do již zmíněné distribuce ochranných pomůcek
7. dubna 2020
Vláda zmírňuje některá opatření
Od úterý 7. dubna 2020 umožní lidem individuálně sportovat bez roušek a povoluje otevřít venkovní sportoviště pro individuální sporty. Ve čtvrtek 9. dubna 2020 bude možné otevřít některé dosud povinně zavřené obchody.Kompletní informace o uvolnění některých opatření najdete zde
7. dubna 2020
Po městě je rozmístěno 5 kontejnerů na bioodpad
 Město Červený Kostelec v současné době, kdy byl přerušen do středy 8.4. provoz sběrného dvora odpadů, a neotevřen příjem bioodpadů na čistírně odpadních vod z důvodů vyhlášených krizových opatření, chce ve městě podpořit sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu.Proto vás informujeme, že bylo na území města dočasně rozmístěno celkem 5 velkoobjemových kontejnerů na sběr bioodpadů rostlinného původu.Tyto velkoobjemové kontejnery jsou umístěny na těchto místech:1) Ve Lhotě za Červe
2. dubna 2020
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
1. dubna 2020
NAŠE NEMOCNICE
Chtěli bychom svým malým počinem poděkovat a vyjádřit podporu všem, kteří jakýmkoliv způsobem a každý na svém místě zajišťují chod a provoz naší náchodské nemocnice. Více, než kdy jindy si uvědomujeme, v jak složitých podmínkách nyní zdravotníci pracují, jakým rizikům jsou vystaveni, jaké obavy každodenně překonávají a kolik fyzických i psychických sil musí svému povolání obětovat. Uvědomujeme si, jak jsou nepostradatelní a jak moc záleží na zdraví a spolehlivosti těch, do jejichž péče bychom b
1. dubna 2020
Červenokostelecký zpravodaj 4/2020
Ve středu 1. dubna 2020 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc březen 2020. Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Cestovní a informační centrum v Havlíčkově ulici je zavřené. Počet zpravodajů byl navýšen v otevřených prodejnách.Příjemné čtení přeje redakce
31. března 2020
I v Červeném Kostelci je potvrzeno onemocnění COVID-19
Na základě přímé komunikace starosty města a ředitele Krajské hygienické stanice Hradec Králové vám sdělujeme, že je v Červeném Kostelci potvrzeno onemocnění COVID-19. Dle vyjádření ředitele Krajské hygienické stanice došlo ve všech případech k nakažení v zahraničí, nakažení jsou izolováni a situace je pod kontrolou.Prosím vás všechny o zachování klidu, důsledné dodržování všech opatření a odpovědný přístup. Nacházíme se v nelehké situaci, ale věřím, že vše dobře společně zvládneme.Se srdečným
31. března 2020
Odložení termínu celostátní sbírky Květinový den 2020
Je nám to velmi líto, ale vzhledem k současné epidemii COVID-19 a z toho vyplývajících vládních nařízení bohužel nebude možné v termínu 13. května 2020 uskutečnit každoroční sbírku Ligy proti rakovině pod názvem Květinový den v tradiční podobě prodeje kytiček v ulicích. Letošní kampaň měla být věnována prevenci nádorů ledvin a močového měchýře. V květnu je plánována pouze on-line kampaň (prodej e-kytiček přes DMS, aktuální informace na www.cdpr.cz).Pokud to situace umožní, rádi bychom uskutečni
31. března 2020
V Královéhradeckém kraji se rozšiřuje počet odběrných míst
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje rozšiřuje počet odběrných míst na Covid-19Od úterý, 31. 3. 2020 budou v krajských nemocnicích Královéhradeckého kraje fungovat tři odběrná místa vzorků vyšetřovaných na Covid-19. Stávající testovací místo v trutnovské nemocnici doplní obdobné stany v areálu Oblastní nemocnice Náchod a v Nemocnici Rychnov. Všechny tři místa budou fungovat ve všedních dnech od 8 do 12 hodin v režimu drive-in pro pacienty s doporučením od lékaře.Testování je v současné
30. března 2020
Vláda prodloužila omezení volného pohybu osob a zpřesnila používání roušek
Na pondělním jednání vláda rozhodla o prdloužení omezení volného pohybu osob na veřejnosti. Omezení se prodlužuje do 11. dubna. Minimálně po stejně dlouhou dobu pak zůstanou zavřené také restaurace a většina obchodů.Vláda rovněž upřesnila povinnost nosit roušku. Nově se toto opatření nebude vztahovat na děti do dvou let a na řidiče motorových vozidel. „Povinnost nosit roušku se nebude vztahovat na děti do dvou let a na řidiče motorových vozidel, a to pokud pojedou v autě sami,“ sdělil po jednán
30. března 2020
Rekonstrukce Jiráskovy ulice pokračuje podle plánu
Po prvním měsíci uzavírky Jiráskovy ulice vše pokračuje podle plánu. Na stavbě panuje čilý ruch a rychle pokračující práce na rekonstrukci inženýrských sítí jsou vidět na první pohled. V úseku od Černého koně po ulici Řehákovu je z větší míry položena splašková a dešťová kanalizace a hlavní trasa pitné vody. Současně se budují i přípojky do jednotlivých nemovitostí. Menší problém se vyskytl u zatrubení Červeného potoka, který byl v plánech zakreslen v jiných místech a zkomplikoval tak položení
30. března 2020
!!!NEPŘEHLÉDNĚTE!!! POPLATEK ZA ODPADY a VÝDEJ SVOZOVÉ ZNÁMKY
V rámci vládního nařízení ze dne 15. 3. 2020 proti rozšiřování koronaviru informujeme občany o prodloužení řádného termínu úhrady poplatku za komunální odpad, a to do 30. 4. 2020. Vzhledem k situaci přesto žádáme o provádění veškerých úhrad do odvolání pouze bezhotovostně převodem z vašeho účtu na účet města - číslo účtu 9005-1428551/0100 (KB)! Variabilní symbol platby máte uveden na složence, kterou jste od nás obdrželi. Případně vám ho sdělíme telefonicky na čísle 491 467 524 nebo 491 467 525