Aktuality z hlavní stránky

23. ledna 2019
Výběrové řízení na pozici řidič, strojník a údržbář
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pozici řidič, strojník a údržbář odboru místního hospodářství MěÚ v Červeném KostelciZajišťuje řízení a údržbu motorových vozidel, obsluhu a údržbu pracovních strojů, údržbu komunikací včetně zimní údržby, ruční manipulaci s materiály apod.Podrobnosti najdete v příloze
25. prosince 2018
Podpora střední školy v Červeném Kostelci
Vážení občané našeho města, vážení rodiče, milí žáci. U dětí dokončujících základní školu a jejich rodičů nastává čas rozhodování jak a kam ve škole dál. Jak jistě víte, střední škola v Červeném Kostelci prošla v poslední době reorganizací. Splynula v jeden subjekt s hronovskou a poříčskou střední školou a nové vedení školy pracuje na ukotvení a novém směřování této střední školy. Toto směřování určují studijní obory. Kostelecká střední škola bude pokračovat s maturitními obory - Modelářství a
21. prosince 2018
Senior taxi už slouží starším a postiženým občanům města
Od 1. června byla zahájena služba pro starší a tělesně postižené občany našeho města, tzv. senior taxi. V úterý, ve středu a ve čtvrtek můžete od 7.00 do 13.00 hod. potkat na ulici auto taxislužby označené logem SENIOR TAXI – ČERVENÝ KOSTELEC s telefonním číslem, na kterém se přeprava objednává 24 hodin předem.Nárok na přepravu mají občané bydlící na území Červeného Kostelce starší sedmdesáti let nebo držitelé průkazky ZTP či ZTP/P bez ohledu na věk, doprava je zajišťována do obchodů, k lékařům
20. prosince 2018
Ceník odpadů pro rok 2019
Město Červený Kostelec tímto zveřejňuje sazbu poplatku za komunální odpad platnou od roku 2019
20. prosince 2018
Svozový kalendář odpadů pro rok 2019
11. prosince 2018
ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci přijme zaměstnance do školní jídelny
ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci přijme : 1. pracovnici provozu ŠJ Nabízíme práci v dobrém kolektivu, osobní ohodnocení, 2x ročně mimořádné odměny, zaměstnanecké benefity, 100% náhrada v době prázdninpráce na plný úvazek 1,0 hrubá mzda od 13 950,- Kč do 15 050,- Kčnástup možný od 14. 1. 2019 2. kuchaře /kupožadujeme: střední odborné vzdělání v oboru kuchař /ka nebo dlouhodobá praxe ve veřejném stravováníNabízíme práci v dobrém kolektivu, osobní ohodnocení, 2x ročně mimořádné odměny, zaměstnaneck
29. listopadu 2018
Uzavírání svateb v roce 2019
Oddávací dny jsou stanoveny na pátek  8-14 hodin a na sobotu  8-12 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu v Červeném Kostelci.Na vámi vybraném místě a v ostatních dnech a časem budeme oddávat za správní poplatek  ve výši 1000,- Kč. V době státních svátků se oddávat nebude. Oddávající, kteří vás mohou oddat:Ing. Rostislav Petrák - starostaJiří Regner - místostarostaMarcela Kollertová - zastupitelkaPetr Mědílek - zastupitelMgr. Štěpán Nosek - zastupitelHana Řezníčková Kukulová, DiS. - zastupit
28. listopadu 2018
Oznámení o plánovaném výpadku služeb O2
Vážení obchodní partneři,velmi si vážíme toho, že využíváte našich služeb. I nadále pro Vás chceme být partnerem, který vám díky nejmodernějším technologiím neustále přináší inovativní produkty a řešení ze světa pevných a mobilních komunikací.Abychom mohli trvale zvyšovat úroveň a kvalitu poskytovaných služeb, jsme v některých případech nuceni realizovat i takové inovace, které se bohužel neobejdou bez krátkodobého přerušení dodávky služeb.Přestože se vždy snažíme dopad technických prací na dos
26. listopadu 2018
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města
Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM2. Investiční akce3. Finanční záležitosti4. Návrh rozpočtu pro rok 20195. Majetkové záležitosti6. Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 a 3/20187. Akční plán – průběžné hodnocení8. Diskus
23. listopadu 2018
Výběrové řízení na hlavního manažera projektu Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka
Svazek obcí "ÚPA" vyhlašuje dne 23. 11. 2018 výběrové řízení na obsazení místa:HLAVNÍ MANAŽER PROJEKTU EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ ČERVENOKOSTELECKA A ČESKOSKALICKAPodrobnosti najdete v příloze
22. listopadu 2018
Výluky v železniční dopravě pokračují
Nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Opočno pod Orlickými horami - Náchod a Václavice - Starkoč ve dnech 11. 9. - 8. 12. 2018 viz vývěska. Tato výluka bude pokračovat i po změně jízdního řádu do 21. 12. 2018Vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukového jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle výlukového jízdního řádu. Výluka může mít vliv na přípoje systému IDS. Informace jsou přiloženy v příloze. Za komplikace
18. listopadu 2018
V Červeném Kostelci důstojně oslavili den boje za svobodu a demokracii
Na státní svátek 17. listopadu 2018, kdy se oslavoval den boje za svobodu a demokracii, byla v Červeném Kostelci na ZŠ V. Hejny odhalena plastika připomínající toto zlomové období republiky. Zárověň byl před sokolovnou odhalen památník k poctě obětem komunismu a těm, kteří se mu postavili na odpor.Fotografie z akce najdete na www.ckzije.c
7. listopadu 2018
Oslavy dne boje za svobodu a demokracii
Oslava se bude konat v sobotu 17. listopadu 2018 od 15.00 hodin před ZŠ V. Hejny a u sokolovny v Červeném Kostelci
5. listopadu 2018
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo zvoleno nové vedení města
 Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v malém sále Divadla J. K. Tyla konalo veřejné ustavující zasedání nových zastupitelů, kteří byli zvoleni v říjnových komunálních volbách.Pětadvacet zastupitelů volilo nové vedení Červeného Kostelce.Starostou města byl 19 hlasy zvolen stávající starosta Rostislav Petrák.Místostarostou byl 18 hlasy zvolen Jiří Regner.Do rady města byli zvoleni:Milan Hrstka  Jan Kafka Štěpán Nosek  Tomáš Prouza Markéta Šolcová Vítězná koalice podepsala koaliční smlouvu, jejíž celk
2. listopadu 2018
Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád),ruší podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona opatřen
2. listopadu 2018
Dotační program města pro rok 2019
Rada města Červený Kostelec na základě usnesení zastupitelstva města Z-2018/5/23 ze dne 20. 09. 2018 vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních činností a projektů – akcí v roce 2019.V dotačním programu je připraveno pro žadatele 2 950 000 Kč. Program je určen pro fyzické a právnické osoby (jejichž hlavní činností není podnikání), jako jsou např. spolky, se sídlem nebo působn
31. října 2018
Policisté v Červeném Kostelci se kvůli rekonstrukci oddělení stěhují
Policisté v Červeném Kostelci se kvůli rekonstrukci oddělení stěhují. Od úterý 20. listopadu budou policisté sloužit v náhradních prostoráchPolicie České republiky, územní odbor Náchod upozorňuje na změnu, která se dotýká občanů Červeného Kostelce. Kvůli celkové rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci objektu dochází k uzavření stávajícího oddělení policie Červený Kostelec a policisté se stěhují do náhradních prostor ve městě.Z dosavadního působiště na adrese Červený Kostelec, ulice 17. listopadu č
30. října 2018
Město Červený Kostelec vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího odboru rozvoje
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pozicivedoucího odboru rozvoje – Investičního technika Městského úřadu v Červeném Kostelci.Podrobnosti najdete v příloze
30. října 2018
Slavnostní ohňostroj ke 100. výročí založení Československa
Podrobnosti o připravovaném ohňostroji najdete na www.ckzije.c
29. října 2018
Červený Kostelec oslavil důstojně 100 let od založení Československa
V neděli 28. října 2018 se v Červeném Kostelci konaly oslavy ke 100. výročí založení Československé republiky.Více na www.ckzije.c