Aktuality z městského úřadu

1. prosince 2022
Pozvánka na veřejné projednání změny č. 1 Územního plánu Červený Kostelec
Městský úřad Červený Kostelec oznamuje, že v pondělí 9. ledna 2023 v 15,00 hodin proběhne v malém sále Divadla J. K. Tyla  veřejné projednání Návrhu změny č. 1 Územního plánu Červený Kostelec (§ 55a § 55b stavebního zákona) včetně Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 ÚP Červený Kostelec na udržitelný rozvoj území.Do dokumentace návrhu Změny č. 1 ÚP Červený Kostelec může každý nahlížet na Městském úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, ul. Zámecká 1845, Náchod a na Městském
21. listopadu 2022
Pozvánka na výstavu soutěžních návrhů - Centrum města Červený Kostelec
Srdečně vás zveme dne 21. listopadu od 16 hod. na zahájení výstavy soutěžních návrhů a představení výsledků workshopu se zástupci poroty i samotnými autory. Výstava se uskuteční ve výstavní síni městského úřadu a potrvá do 21. prosince 2022. Více o soutěži v článku na https://www.cervenykostelec.cz/clanek/centrum-mesta-cerveny-kostelec.
1. listopadu 2022
Dotační program města pro rok 2023
Rada města Červený Kostelec na základě usnesení zastupitelstva města ZM-2022/4/24 ze dne 8. 09. 2022 vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních činností a projektů – akcí v roce 2023.V dotačním programu je připraveno pro žadatele 3 950 000 Kč. Program je určen pro fyzické a právnické osoby (jejichž hlavní činností není podnikání), jako jsou např. spolky, se sídlem nebo působn
31. října 2022
Úpravy parku u autobusového nádraží
V podzimním období letošního roku jsme začali provádět jednoduchou úpravu prostranství na principu volně rozmístěných odpočinkových míst s volně rozmístěnými výrazně kvetoucími solitérními keři a jednoduchými liniemi kvetoucích záhonů.Úpravou vznikne přitažlivější veřejné prostranství pro krátkodobou klidovou relaxaci. Navrhované řešení poskytne veřejnosti celkově harmoničtější celek s širšími křižnými mlatovými cestami a větší nabídkou odpočivných míst. V těžišti území vznikne kruhová plocha s
21. října 2022
CENTRUM MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC
Stav náměstí TGM v Červeném Kostelci je dlouhodobě trnem v oku města a jeho obyvatel. Prostor náměstí je neúměrně zatěžován dopravou a vytlačuje život na jeho okraj a mimo něj. Náměstí tak neplní svoji historickou a společenskou funkci.Město si uvědomuje důležitost tohoto prostoru a proto se rozhodlo uspořádat soutěžní workshop pro tři teamy architektů, které vybrala odborná porota pod vedením profesora Jana Jehlíka z pražské Fakulty architektury. Jednotlivé teamy strávili několik měsíců nad ná
19. října 2022
Na domě v ul. Generála Kratochvíla 1008 byl uložen ocelový stožár pro další komunikační technologie.
Dne 19. 10. 2022 byl v ulici Generála Kratochvíla č.p. 1008 uložen ocelový stožár pro komunikační technologie. Stávající stožár z počátku osmdesátých let již nepostačoval rozvoji komunikačních technologii. Nová konstrukce byla pro svoje rozměry a váhu na místo uložena jeřábem. Pro tuto konstrukci je zpracována projektová dokumentace včetně statických výpočtů. Děkujeme obyvatelům domu za pochopení při záboru prostoru pro jeřáb a dopoledního omezení parkování.Majetkový odbo
7. října 2022
Uzavření pokladny z technických důvodů
Z technických důvodů bude pokladna v pondělí 10. 10. 2022 od 12:00 do 15:30 hodin uzavřena.Děkujeme za pochopení
30. září 2022
Město Červený Kostelec obdrželo titul Odpadový Oskar v rámci soutěže obcí
Město Červený Kostelec se již podruhé zařadilo mezi vítěze soutěže Odpadový Oskar, jejímž cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele za jeden rok. Výsledky 8. ročníku soutěže přinesly vyhodnocení dat z roku 2021, a Červený Kostelec je prezentován jako tzv. příklad dobré praxe v odpadovém hospodářství obcí.“V roce 2020 přijala ČR novou odpadovou legislativu, která na obce klade velké požadavky. Mají již v roce 2025 dosáhnout 60 %
23. září 2022
Porucha veřejného osvětlení ve Lhotě
Vážení občané Lhoty,omlouváme se za vzniklé komplikace s veřejným osvětlením ve Lhotě z důvodu zkratu svorkovnice v sukni lampy na ulici 17. listopadu. V průběhu zjišťování problému se nám nedařilo odhalil závadu, protože veřejné osvětlení vždy po nějakou dobu svítilo a poté v různých intervalech vypadával jistič. Po úplném vyhoření svorkovnice se nám podařilo postupně odpojovat jednotlivé úseky a zjistit příčinu problému. Vyhořelou svorkovnici jsme vyměnili a doufáme, že nyní bude veřejné osvě
19. září 2022
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pozici elektrikář, řidič a údržbář
Pracovní náplňPracovník zajišťuje opravy a údržbu elektrických zařízení ve vlastnictví Města Červený Kostelec, vede sklad elektromateriálů, řídí a udržuje svěřená motorová vozidla, podílí se na údržbě komunikací včetně zimní údržby, ruční manipulaci s materiály apod.Požadavkyvzdělání ÚSO nebo ÚS + vyhláška č.50/1978 Sb. min. § 6elektrospecializace silnoproudřidičský průkaz sk. B (sk. C výhodou)bezúhonnostpraxe v oboruPřihlášku adresujte na adresuMěstský úřad tajemník Nám. T. G. Masaryka 120 549
22. srpna 2022
Výzva – hledáme členy do okrskové volební komise!!!
Vážení občané,ve dnech 23. 9. - 24. 9. 2022 proběhnou Volby do zastupitelstev obcí.  Pro tyto volby hledáme členy okrskových volebních komisí. Kdo by měl zájem, žádám o vyplnění žádosti, která je součástí této výzvy.  Prosím obratem o zaslaní emailem simona.michelova@mestock.cz nebo osobní doručení na úřad. Pokud potřebujete doplňující informace volejte 491 467 555, 491 467 529. Děkujeme za pomoc.Simona Michelová, správní odbo
17. srpna 2022
Vítání občánků 2022 - informace o přihlášení
Máte-li zájem zúčastnit se slavnostního obřadu Vítání občánků Města Červený Kostelec, vyplňte prosím přihlášku, která se nachází v kategorii žádosti a formuláře. Vyplněný formulář buď doneste nebo zašlete e-mailem či poštou. Popřípadě můžete vyplnit přímo na úřadě. Na vítání občánků budou pozvány děti jen s předem vyplněnou přihláškou s trvalým pobytem v Červeném Kostelci. Nejbližší vítání občánků proběhne na přelomu září a října