Aktuality z městského úřadu

Veterinární opatření kvůli ptačí chřipce byla ukončena
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj nařídila dne 12. ledna 2017 mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – ptačí chřipky (aviární influenzy) na základě potvrzení této nákazy na území Polska, v lokalitě Kudowa Zdrój. Protože nebyly potvrzeny žádné případy nakažených  zvířat na území ČR, byla ke dni 13. února 2017 mimořádná veterinární opatření ukončena
Červený Kostelec se nachází v pásmu dozoru kvůli ptačí chřipce
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj nařídila dne 12.1.2017 mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - ptačí chřipky (aviární influenzy) na základě potvrzení této nákazy na území Polska, v lokalitě  Kudova Zdrój.Území města Červený Kostelec, konkrétně katastrální území Bohdašín nad Olešnicí, Horní Kostelec, Červený Kostelec a Olešnice u Červeného Kostelce se nachází v pásmu dozoru uvedené nákazy. Lhoty za Červeným Kostelcem a St
Školní jídelna přijme kuchařku a pracovnici na mytí nádobí
Školní jídelna při ZŠ V. Hejny Červený Kostelec, Komenského ul., přijmevyučenou kuchařkuna úvazek 6 hod./den. Pracovní poměr na dobu určitou. Nástup od ledna 2017. Zdravotní průkaz nutný.Další požadavky: praxe v oboru vítána. Životopis s přehledem praxe zašlete na adresu: jidelna@zsck.cz. Dále školní jídelna přijmepracovnici na mytí nádobí + obsluha myčkyna úvazek 3 hod./den, a to od 11.30 hod. do 14.30 hod. Zdravotní průkaz nutný. Pracovní poměr na dobu určitou.Životopis pošlete na adresu: jid
Svoz popelnic a provozní doba sběrného dvora odpadů
Svoz popelnic a provozní doba sběrného dvora odpadů o Vánocích a ke konci roku.                                       svoz popelnic              sběrný dvůr     čtvrtek 22. 12.              nesváží se                   zavřenopátek 23. 12.                nesváží se                   zavřenosobota 24. 12.                                                  zavřenopondělí 26. 12.             sváží se                       zavřenoúterý 27. 12.                 sváží se                       zavřenostř
Červený Kostelec podporuje sběr baterií. Přidejte se!
Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy, a i přes své malé rozměry mohou napáchat v přírodě výrazné škody. Když vyhodíme baterie do odpadkového koše, nejčastěji skončí na skládce. Zde mohou po čase znečistit půdu a povrchové nebo podzemní vody. Pokud se dostanou s dalším komunálním odpadem do spalovny, znečišťují zase ovzduší. Bylo dokázáno, že těžké kovy obsažené v bateriích mají škodlivý vliv také na lidské zdraví.Správným tříděním baterií napomáháme k jejich
Z dění na městské policii: Alkohol na čerpací stanici, „děsivý“ netopýr a přepojení k prezidentovi
Dopravní přestupky: 33 Ostatní přestupky (proti veř. pořádku apod.): 10Podezření z trestného činu (předáno PČR): 0 Signály tísňových tlačítek: 1Oznámení: 133Dopravní přestupky: parkování bez parkovacích hodin, parkování na chodníku, stání na autobusové zastávce, porušení zákazů stání, zastavení a vjezdu, neosvětlená jízdní kola ad.Ostatní přestupky: volné pobíhání psa, rušení nočního klidu, pálení zeleného odpadu, kouření na dětském hřištiVýběr z oznámení a přestupků25. 8. Na stanici městské po
Je možné vznést připomínky k návrhu na stanovení záplavového území vodního toku Olešnice
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 22.9.2016 od Povodí Labe, státního podniku, jako příslušného správce vodního toku Olešnice, žádost o stanovení záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Olešnice, ř. km 9,11 - 15,53.Záplavové území pro tento vodní tok nebylo v minulosti nikdy vymezeno. Jedná se o nové vyhlášení záplavového území.Rozsah a hranice záplavového území jsou zakresleny do mapového podkl