Aktuality z městského úřadu

2. června 2020
Příprava nové výzvy "KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ"
 Královéhradecký kraj plánuje další, tentokrát zřejmě již poslední výzvu "Kotlíkových dotací.Pokud uvedená výzva bude schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 8.6.2020, bude možnost podat žádost o dotaci v rámci této výzvy Kotlíkových dotací začátkem září 2020.Výzva k podání žádosti a další informace o Kotlíkových dotacích budou zveřejněny od 1.7.2020 na úřední desce Královéhradeckého kraje. V současné době je možnost zjistit konkrétní informace o kotlíkových dotacích při konzultačních setká
7. dubna 2020
Po městě je rozmístěno 5 kontejnerů na bioodpad
 Město Červený Kostelec v současné době, kdy byl přerušen do středy 8.4. provoz sběrného dvora odpadů, a neotevřen příjem bioodpadů na čistírně odpadních vod z důvodů vyhlášených krizových opatření, chce ve městě podpořit sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu.Proto vás informujeme, že bylo na území města dočasně rozmístěno celkem 5 velkoobjemových kontejnerů na sběr bioodpadů rostlinného původu.Tyto velkoobjemové kontejnery jsou umístěny na těchto místech:1) Ve Lhotě za Červe
8. dubna 2020
Sběrný dvůr odpadů se otevírá ve středu 8.4.
 Informujeme vás, že sběrný dvůr odpadů v ulici Řehákova v Červeném Kostelci,se po přerušení provozu z důvodů vyhlášených krizových opatření,opět otevírá, a to ve středu 8.4.2020.Během velikonočních svátků bude sběrný dvůr zavřený ve čtvrtek 9. 4., v pátek 10. 4., v neděli 12. 4., v pondělí 13. 4. a v úterý 14. 4. 2020.V sobotu 11. 4. 2020 je sběrný dvůr v provozu.Po Velikonocích bude sběrný dvůr otevřen opět ve středu 15. 4. 2020 a potom bude platit již běžná provozní doba.Bližší informace o s
16. března 2020
Sběrný dvůr odpadů je do odvolání uzavřen
 Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti se šířením nového typu koronaviru je uzavřen sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci na adrese Řehákova 1300, 549 41 Červený Kostelec, do odvolání.Svoz směsných komunálních odpadů a tříděných odpadů v Červeném Kostelci probíhá beze změny.Děkujeme za pochopení
6. února 2020
Poplatek za odpady je splatný do konce března
Připomínáme všem občanům, že za svoz odpadů z domácností v tomto roce je nutné zaplatit poplatek do 31. března 2020. Po tomto datu ti, kteří nebudou mít vylepenou na popelnici či kontejneru platnou známku na r. 2020, nebudou obsluhováni. Platbu je možno provést v pokladně MěÚ, kanc. č. 2, kde vám bude zároveň vydána známka dle sjednané četnosti svozu, svozový kalendář a samolepka označující, co vše do popelnice nebo kontejneru nepatří, co lze dále vytřídit. Pokud zaplatíte poplatek složenkou ne
27. ledna 2020
Sběr a shromažďování jedlých olejů a tuků v Červeném Kostelci
 Od počátku roku 2020 mají obce a města novou legislativní povinnost vyplývající z vyhlášky č. 210/2018 Sb.. Nově je povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady.V Červeném Kostelci jsou na veřejně přístupná stanoviště sběrných nádob pro tříděné odpady umístěny speciální označené nádoby pro sběr jedlých olejů a tuků, a to na stanovištiautobusové nádraží – u prodej
2. ledna 2020
Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Červený Kostelec
Město Červený Kostelec podalo žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty SCLLD a výzvy č. 7 IROP „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP - Infrastruktura ve vzdělávání“ na projekt „Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Červený Kostelec“.  Projekt byl schválen k financování.
2. ledna 2020
Městský architekt bude k dispozici již 10.ledna 2020
V pondělí 13.ledna 2020 nebude z osobních důvodů úřadovat městský architekt Ing. arch. Lukáš Ehl. K dispozici bude v náhradním termínu v pátek 10.ledna v čase od 13-ti do 14:30-ti hodin
22. listopadu 2019
Město získalo finanční podporu z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na dvě stavební akce
V roce 2019 bylo požádáno o finanční podporu z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, programu obnovy místních částí obcí na dvě stavební akce. Tato žádost byla úspěšná a Město obdrželo od Královéhradeckého kraje dotaci v celkové výši 782 487,-Kč.Podpořeny byly následující akce:ÚPRAVY BUDOVY KNIHOVNY Bohdašín nad Olešnicí: akce proběhla v termínu od 2/2019 do 7/2019, celkové náklady na úpravu budovy činí částku ve výši  906 647 Kč vč. DPH. Město Červený Kostelec podalo žádost o poskytnutí dot
18. září 2019
Strategie rozvoje zeleně města Červený Kostelec
 Město Červený Kostelec má nově zpracovanou Strategii rozvoje zeleně.  Zpracovatelem byl Svazek obcí "ÚPA". Dokument vytvořil pan Jan Lonc, DiS. v letech 2018-2019.Dokument byl vytvořen v rámci projektu "Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka" registrační čílo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16-058/0007446. Financování bylo následující: prostředky z Evropské unie (85 %) - Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost, prostředky ze státního rozpočtu (10 %), vlastní zdroje (5 %).Stra
19. listopadu 2019
Červený Kostelec rozdává zájemcům - občanům města zahradní kompostéry
Město Červený Kostelec v rámci projektu s názvem: „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Červený Kostelec“, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, v současné době rozdává občanům města Červený Kostelec zahradní kompostéry. Celkem je k dispozici 460 kusů kvalitních zahradních kompostérů o objemu 1050 l nebo 2000 l. Tím město Červený Kostelec podporuje systém domácího kompostování.Získat kompos
5. září 2019
Město Červený Kostelec bude rozdávat občanům zahradní kompostéry
Město Červený Kostelec dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho dalšího využívání nebo odstraňování. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (více než 37 %, zdroj: https://www.meneodpadu.cz/obce-a-mesta/) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit systém domácího kompostování. Rádi bychom každému, kdo p