Aktuality z městského úřadu

18. května 2022
Městský architekt nebude ani v dnešním náhradním termínu
Náhradní termín byl stanoven na 18. 5. 2022, ale z důvodu nemoci se ruší i tento terním. Přítomen bude v úřední den tj. v pondělí 30. 5. 2022 nebo kdykoli na e-mailu lukas.ehl@mestock.cz.   Děkujeme za pochopení
17. května 2022
Oprava havarijního stavu kanalizace v ul. 17. listopadu v Červeném Kostelci
V době od 6. 6. 2022 do 7. 7. 2022 se uskuteční oprava kanalizace v ulici 17. listopadu. Jednotné kanalizační zařízení (sbírá dešťovou i splaškovou kanalizaci) po desetiletích provozu již nutně potřebuje celkovou rekonstrukci.
9. května 2022
Uzavírka části chodníku mezi Poštou a SŠ
Oprava havarijního stavu kanalizace v ul. 17. listopadu v Červeném Kostelci od 6. 6. do 7. 7. 2022.
29. dubna 2022
Dotační program města pro rok 2022 - druhá výzva
Rada města Červený Kostelec na základě usnesení zastupitelstva města ZM-2021/5/32 ze dne 23. 09. 2021 vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
1. dubna 2022
Zveme vás na zasedání zastupitelstva města - 21. dubna 2022
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.Program zasedání zastupitelstvaKontrola plnění úkolů z jednání ZMInvestiční akceFinanční záležitostiMajetkové záležitostiBezpečnostní situace města18.00 hodin dotazy a připomínky občanůDiskusePodklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 14.4.2021. Z jednání ZM bude pořízen obra
9. března 2022
Známky na tříděný odpad pro rok 2022
Od 9. 3. 2022 je možnost si vyzvednout známky na popelnice na tříděný odpad, pro všechny části města Červený Kostelec.
25. února 2022
Do konce volebního období se starostou Červeného Kostelce stal Tomáš Prouza
Dne 24. února 2022 proběhlo zasedání zastupitelstva města, kde se definitivně rozhodlo, který kandidát nastoupí do pozice starosty Červeného Kostelce do konce volebního období. Zastupitelstvo města rozhodlo svým verdiktem ve prospěch pana Tomáše Prouzy (Spoluobčané), který se stává oficiálně starostou města. Jelikož pan Prouza vykonával post radního města, bylo zapotřebí zvolit i nového člena rady. Tím se nakonec stala paní Hana Řezníčková Kukulová, DiS. (Spoluobčané). Oběma kandidátům gratuluj
25. února 2022
Soutěž na centrum města Červený Kostelec
Město Červený Kostelec se rozhodlo tento rok uspořádat veřejnou soutěž formou soutěžního workshopu na centrum města a jeho okolí. Předmětem soutěže je urbanistické, architektonické, dopravní a krajinářské řešení centra města, které zahrnuje plochu náměstí T.G.M., stávající autobusové nádraží a volnou zelenou plochu mezi náměstím a autobusovým nádražím.Více v článku: https://www.cervenykostelec.cz/clanek/centrum-mesta-cerveny-kostelec.Soutěžní podmínky najdete v sekci výběrová řízení: https://ce
14. února 2022
Zveme vás na zasedání zastupitelstva města - 24. února 2022
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 24. února 2022 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.Program zasedání zastupitelstvaKontrola plnění úkolů z jednání ZMInvestiční akceFinanční záležitostiSprávní záležitostiMajetkové záležitostiDotační program – žádosti o individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvyOpatření ke zlepšení kvality ovzduší v Červeném KostelciVolba starostyVolba člena rady městaMěsíční odměna neuvolněného starost
10. února 2022
Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Větrník
Rada města Červený Kostelec vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod s nástupem dle dohody.Obsahové náležitosti přihlášky:úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesn
10. února 2022
Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Náchodská
Rada města Červený Kostelec vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Červený Kostelec, Náchodská 270 s nástupem od 1. 7. 2022.Obsahové náležitosti přihlášky:úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na d
26. dubna 2022
Výběrové řízení na pozici referent odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Červeném Kostelci.