Aktuality z městského úřadu

Úpravy interiéru malého sálu Divadla J.K.Tyla
Zastupitelstvo města Červený Kostelec na svém zasedání dne 21.6.2018 schválilo provést výběrové řízení na zhotovitele stavby "Interier malého sálu Divadla J.K.Tyla". Proces výběrového řízení je naplánován na měsíce srpen - září 2018 s realizací stavby v období duben - červenec 2019. Dne 27.6.2018 Město Červený Kostelec převzalo projektovou dokumentaci pro provedení stavby od Ing. arch. Jiřího Dařbujána z D.A.D. studio, s.r.o., Mánesova 808, 500 02 Hradec Králové (IČ: 274 67 104). V současné dob
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 2/2017 a č. 1/2018. Informace jsou aktualizované k 13.7.2018.Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.Nově bylo zřízeno stanoviště kontejnerů na tříděný odpad ve Lhotě za Červeným Kostelcem v ulici Výsluní I.Ve spolupráci se svozovou firmou byl od pololetí roku 2018
Svoz bioodpadů z domácností
Svoz bioodpadů z domácnostíNevíte kam s trávou, listím, plevelem...? Od začátku července 2018 byla v Červeném Kostelci ve spolupráci se svozovou firmou Marius Pedersen a. s. a firmou Transport Trutnov s. r. o. zavedena nová služba pro občany města týkající se svozu bioodpadů rostlinného původu. Bude se jednat o sezónní svozy bioodpadů z domácností, které budou prováděny svozovou firmou jednou za čtrnáct dnů každou sudou sobotu v měsíci. Dny svozů jsou následující: sobota 14.7.2018sobota 28.7.20
Optický kabel mezi MěÚ a Městskou Policií
O letních prázdninách do poloviny října budou probíhat v centru města výkopové práce z důvodu pokládky chrániček pro optický kabel mezi Městským úřadem, Starou radnicí a Městskou Policií. Tyto práce dočasně omezí průchodnost některých částí centra města. Prosíme proto občany aby dbaly o svou bezpečnost a dodržovaly pokyny realizační firmy. Předem děkujeme za pochopení a trpělivost.Podrobné informace o stavbě a trasu, ve které bude optický kabel ukládán, najdete v sekci Investiční akce.
Kompostér v hodnotě cca 4000 Kč zdarma do každého domu
Kompostér v hodnotě cca 4000 Kč zdarma* do každého domu.Město Červený Kostelec dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho odstraňování. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (více než 37 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit systémDOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.Rádi bychom každému, kdo projeví zájem, pos
Svoz bioodpadů z domácností
Svoz bioodpadů z domácnostíNevíte kam s trávou, listím, plevelem...? Nedávno jsme vás informovali, že pokud dojde na zasedání zastupitelstva města dne 21.6.2018 ke schválení novely obecně závazné vyhlášky města týkající se nakládání s komunálním odpadem, bude od 1.7.2018 v Červeném Kostelci ve spolupráci se svozovou firmou Marius Pedersen a. s. a firmou Transport Trutnov s. r. o. zavedena nová služba pro občany města týkající se svozu bioodpadů rostlinného původu. Bude se jednat o sezónní svozy
Červený Kostelec první v soutěži Čistá obec za rok 2017 ve své kategorii
Město Červený Kostelec se umístilo na prvním místě v soutěži Čistá obec za rok 2017 v kategorii nad 2000 obyvatel. Tohoto ocenění udělené Královéhradeckým krajem a společností EKO-KOM, a. s., si velice vážíme a děkujeme za něj. Jedná se o soutěž obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů. Červený Kostelec je v Královéhradeckém kraji nejlepším městem nad 2000 obyvatel za rok 2017 v třídění odpadů, respektive dosahuje nejvyšší výtěžnosti přes 73 kg vytříděných odpadů na 1 obyvatele města za ro
Hřiště na házenou projde kompletní rekonstrukcí
Obnovy se letos dočká hřiště, které je v současné době většině obyvatel skryto za neprůhledným plotem. Jedná se o hřiště na házenou, které by po své kompletní rekonstrukci mělo sloužit nejen členům oddílů TJ ale i široké veřejnosti. Povrch hřiště bude vyrovnán a bude položen nový kryt z umělého trávníku, nové bude i osvětlení a odvodnění hřiště.  Vstup na hřiště bude bezbariérově upraven a po stranách hřiště budou vybudovány ochranné sítě. Vznikne tak multifunkční hřiště, vhodné nejen pro házen
Novostavba zázemí volejbalového areálu
Pro milovníky volejbalového sportu Město připravilo k realizaci nové zázemí volejbalového areálu vedle budovy Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. V měsíci květnu budou práce zahájeny stavební firmou Průmstav Náchod s.r.o. a potrvají do konce října. Nové zázemí pro sportovce vyskládané z kontejnerových modulů se vybuduje na místě stávajícího dřevěného srubu, přístřešku a železobetonového skladu, které budou odstraněny. Bude osazeno celkem pět modulů vedle sebe a budou obsahovat občerstvení, WC
Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská
Z důvodu havarijního stavu opěrné zdi na pravé straně místní komunikace v ul. Lánská směrem od ul. Jiráskova rozhodlo Město o její kompletní rekonstrukci. Nová konstrukce opěrné zdi o celkové délce 36,5 m je navržena gabionová a nad touto konstrukcí bude nově vybudováno ocelové zábradlí a za ním pletivový plot. Před opěrnou zdí je navržena nová plocha parkoviště z betonové dlažby se 4 parkovacími místy s podélným způsobem stání pro osobní automobily do 3,5t. Práce budou zahájeny v měsíci květnu
Bylo zpracováno vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města za rok 2016
 Město Červený Kostelec má platný Plán odpadového hospodářství města.Bližší informace o plánu je možné si přečíst v tomto starším článku.Plnění závazné části plánu podléhá každoročnímu vyhodnocování. Aktuálně je zpracováno Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Červený Kostelec za rok 2016. Vyhodnocení bylo zpracováno ve spolupráci se společností Odpadová poradenská s.r.o., Praha.Do vyhodnocení je možné nahlédnout v příloze.