Aktuality z městského úřadu

Těžba v lesích byla zastavena
Ministerstvo zemědělství svým návrhem opatření obecné povahy ze dne 14.9.2017 nařídilo v souladu s lesním zákonem všem vlastníkům lesů na území České republiky v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.Zastavení těžeb platí do 31.12.2017. Zpracování těžeb nahodilých platí do 31.3.2018. Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit, přivodily oslabení
Ke konci října bude možné opět žádat o Kotlíkové dotace
Na podzim se v Královéhradeckém kraji začnou rozdělovat další Kotlíkové dotace. Podmínky dotačního programu budou zveřejněny na Úřední desce Královéhradeckého kraje dne 26.9.2017 a příjem žádostí o dotaci bude zahájen dne 30.10.2017 od 8:00 hod.Žádosti se budou opět přijímat elektronickou cestou prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje - DOTIS. V prvním dni příjmu žádostí bude probíhat pouze zápis do elektronického Pořadníku žadatelů.Celkový objem finančních prostředků, které K
7. září bude možné znovu podat žádost v rámci dotačního programu DEŠŤOVKA
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásili novou výzvu dotačního programu:DEŠŤOVKA. Jedná se o již 2. výzvu v letošním roce. Příjem žádostí bude zahájen 7. září od 10 hodin. 1. výzva a příjem žádostí proběhly koncem května. Podmínky získání dotace v druhé výzvě jsou podobné, jako v té první.Ale oproti alokovaným 100 mil. Kč v první výzvě je nyní připraveno 240 mil. Kč. Je tedy větší šance dotaci získat. O předchozí výzvě je možné si přečíst více v jiném člán
Co (u)dělat v parku aneb Rozloučení s prázdninami 3. září
Park A. B. Svojsíka je v kontextu našeho města pro svůj přírodní charakter a výhodnou polohu stranou centra jedinečnou lokalitou. Podobně situované místo přirozeně se nabízející pro oddych a drobné relaxační aktivity tu nemáme. O to větší škoda je, že současný stav parku jeho potenciálu neodpovídá.Pojďme si připomenout, jak cenné místo Park A. B. Svojsíka je, a říci si, jak jej zlepšit a oživit. V neděli 3. září od 14 hodin bude možné vyzkoušet si celou řadu malých sportovních parkových a rekre
O Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji žádalo 12 občanů Červeného Kostelce, z toho 6 má možnost dotaci získat
V Královéhradeckém kraji v úterý 2. května 2017 probíhal od 8:00 do 8:15 hod. zápis do elektronického Pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci v rámci výzvy č. 17OPK01 - podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kapacita 250 míst byla vyčerpána po 12 vteřinách. Celkem Krajský úřad Královéhradeckého kraje eviduje 681 pokusů o zápis.Evidovaný zápis má také 12 občanů Červeného Kostelce, z toho 6 občanů stihlo svůj zápis provést včas, než byla kapacita Pořadníku žadatelů naplněna.  Byli tedy úspěšn
29. května startuje příjem žádostí do dotačního programu DEŠŤOVKA
 Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dne 27.4.2017 představili nový dotační program:DEŠŤOVKA.Stalo se tak při tiskové konferenci za účasti Mgr. Richarda Brabce, místopředsedy vlády a ministra životního prostředí (anotační obrázek).Až 105 000 Kč lze získat v rámci tohoto dotačního programu na opatření související s hospodařením s dešťovou vodou nebo s tzv. šedou vodou.Dotační program je určený především pro fyzické osoby. Může ho využít každý, kdo plánuje realiz
Na vodním toku Olešnice bylo stanoveno nové záplavové území
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovil dne 10.4.2017 opatřením obecné povahy rozsah záplavového území pro významný vodní tok Olešnice v ř. km 9,11 - 15,53 na území obcí Červený Kostelec a Rtyně v Podkrkonoší, a to na základě žádostí Povodí Labe, státního podniku, jako příslušného správce vodního toku Olešnice, ze dne 22.4.2009 a dále 22.9.2016. Ke zveřejnění opatření obecné povahy došlo dne 19.4.2017.Záplavové území pro tento vodní tok nebylo v m
Začátkem května bude možné žádat o Kotlíkové dotace
Královéhradecký kraj v úterý 2.5.2017 od 8 hodin spustí další již 3. výzvu (už poslední) k podání žádostí o tzv. Kotlíkové dotace. Bude připraveno celkem 20 miliónů korun, které se rozdělí mezi řádné žadatele. Maximální výše dotace je 127 500 Kč.Obyvatelé Královéhradeckého kraje v rámci uvedené výzvy budou moci žádat výhradně o dotace na kotle spalující biomasu nebo na tepelná čerpadla. Žádat o dotaci bude možné elektronicky.Pro zájemce o Kotlíkové dotace se uskuteční informační seminář ve stře