Aktuality z městského úřadu

17. července 2020
Probíhá čištění kontejnerů na tříděné odpady
Ve dnech 16. a 17.7.2020 probíhá v Červeném Kostelci ve spolupráci se společností ASACONT s.r.o. mytí, čištění a desinfekce sběrných nádob na tříděné odpady - sklo, plasty a papír. Zároveň je proveden úklid stanovišť s kontejnery a provedení ochranného voskování povrchu sběrných nádob.Z celkového počtu 172 ks nádob v Červeném Kostelci se čistí 150 ks kontejnerů. Nejsou čistěny kontejnery čisté a novější (pořízené roce 2019).Jedná se o komplexní úklid a čištění kontejnerů na odpady a jejich stan
10. července 2020
Částečná uzavírka silnice I/14 ve Lhotě za Červeným Kostelcem
Upozornění - od 13.7.2020 bude probíhat obnova živičného krytu na silnici I/14. Jedná se o úsek cca 1,9 km dlouhý - od křižovatky s ulicí 5. května ("U Jána") po hranici s okresem Trutnov u Devíti křížů. Stavba bude rozdělena na etapy viz přiložené situační nákresy. Doprava bude během pracovní činnosti řízena kyvadlově pracovníky stavby a v době přestávek světelným signalizačním zařízením. Dělení do etap, předpokládané termíny jednotlivých etap, organizace uzavírky: 13.07.2020 – 09.08.2020: eta
30. června 2020
Červený Kostelec je Čistou obcí roku 2019
Červený Kostelec se umístil na druhém místě v soutěži Čistá obec za rok 2019 v kategorii nad 2000 obyvatel. Město tak získalo titul "Čistá obec 2019". Tohoto ocenění udělené Královéhradeckým krajem a společností EKO-KOM, a. s., si velice vážíme a děkujeme za něj. Jedná se o soutěž obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů. Červený Kostelec je v Královéhradeckém kraji druhým nejlepším městem nad 2000 obyvatel za rok 2019 v třídění odpadů, respektive dosahuje výtěžnosti přes 78 kg vytříděných
17. června 2020
Příprava nové výzvy "KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ"
 Královéhradecký kraj plánuje další, tentokrát zřejmě již poslední výzvu "Kotlíkových dotací".Královéhradecký kraj bude od 2. září opět přijímat další žádosti o dotace na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění. O kotlíkové dotace bude moci zažádat 1800 domácností. V aktuální výzvě bude k dispozici bezmála 42 milionů korun.Výzva k podání žádosti a další informace o Kotlíkových dotacích budou zveřejněny od 1.7.2020 na úřední desce Královéhradeckého kraje. V současné době je možnost zjistit konkrét
7. dubna 2020
Po městě je rozmístěno 5 kontejnerů na bioodpad
 Město Červený Kostelec v současné době, kdy byl přerušen do středy 8.4. provoz sběrného dvora odpadů, a neotevřen příjem bioodpadů na čistírně odpadních vod z důvodů vyhlášených krizových opatření, chce ve městě podpořit sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu.Proto vás informujeme, že bylo na území města dočasně rozmístěno celkem 5 velkoobjemových kontejnerů na sběr bioodpadů rostlinného původu.Tyto velkoobjemové kontejnery jsou umístěny na těchto místech:1) Ve Lhotě za Červe
8. dubna 2020
Sběrný dvůr odpadů se otevírá ve středu 8.4.
 Informujeme vás, že sběrný dvůr odpadů v ulici Řehákova v Červeném Kostelci,se po přerušení provozu z důvodů vyhlášených krizových opatření,opět otevírá, a to ve středu 8.4.2020.Během velikonočních svátků bude sběrný dvůr zavřený ve čtvrtek 9. 4., v pátek 10. 4., v neděli 12. 4., v pondělí 13. 4. a v úterý 14. 4. 2020.V sobotu 11. 4. 2020 je sběrný dvůr v provozu.Po Velikonocích bude sběrný dvůr otevřen opět ve středu 15. 4. 2020 a potom bude platit již běžná provozní doba.Bližší informace o s
16. března 2020
Sběrný dvůr odpadů je do odvolání uzavřen
 Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti se šířením nového typu koronaviru je uzavřen sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci na adrese Řehákova 1300, 549 41 Červený Kostelec, do odvolání.Svoz směsných komunálních odpadů a tříděných odpadů v Červeném Kostelci probíhá beze změny.Děkujeme za pochopení
6. února 2020
Poplatek za odpady je splatný do konce března
Připomínáme všem občanům, že za svoz odpadů z domácností v tomto roce je nutné zaplatit poplatek do 31. března 2020. Po tomto datu ti, kteří nebudou mít vylepenou na popelnici či kontejneru platnou známku na r. 2020, nebudou obsluhováni. Platbu je možno provést v pokladně MěÚ, kanc. č. 2, kde vám bude zároveň vydána známka dle sjednané četnosti svozu, svozový kalendář a samolepka označující, co vše do popelnice nebo kontejneru nepatří, co lze dále vytřídit. Pokud zaplatíte poplatek složenkou ne
27. ledna 2020
Sběr a shromažďování jedlých olejů a tuků v Červeném Kostelci
 Od počátku roku 2020 mají obce a města novou legislativní povinnost vyplývající z vyhlášky č. 210/2018 Sb.. Nově je povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady.V Červeném Kostelci jsou na veřejně přístupná stanoviště sběrných nádob pro tříděné odpady umístěny speciální označené nádoby pro sběr jedlých olejů a tuků, a to na stanovištiautobusové nádraží – u prodej
2. ledna 2020
Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Červený Kostelec
Město Červený Kostelec podalo žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty SCLLD a výzvy č. 7 IROP „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP - Infrastruktura ve vzdělávání“ na projekt „Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Červený Kostelec“.  Projekt byl schválen k financování.
2. ledna 2020
Městský architekt bude k dispozici již 10.ledna 2020
V pondělí 13.ledna 2020 nebude z osobních důvodů úřadovat městský architekt Ing. arch. Lukáš Ehl. K dispozici bude v náhradním termínu v pátek 10.ledna v čase od 13-ti do 14:30-ti hodin
22. listopadu 2019
Město získalo finanční podporu z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na dvě stavební akce
V roce 2019 bylo požádáno o finanční podporu z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, programu obnovy místních částí obcí na dvě stavební akce. Tato žádost byla úspěšná a Město obdrželo od Královéhradeckého kraje dotaci v celkové výši 782 487,-Kč.Podpořeny byly následující akce:ÚPRAVY BUDOVY KNIHOVNY Bohdašín nad Olešnicí: akce proběhla v termínu od 2/2019 do 7/2019, celkové náklady na úpravu budovy činí částku ve výši  906 647 Kč vč. DPH. Město Červený Kostelec podalo žádost o poskytnutí dot