Aktuality z městského úřadu

10. února 2022
Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Náchodská
Rada města Červený Kostelec vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Červený Kostelec, Náchodská 270 s nástupem od 1. 7. 2022.Obsahové náležitosti přihlášky:úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na d
26. dubna 2022
Výběrové řízení na pozici referent odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Červeném Kostelci.
18. května 2022
Vítání občánků 2022 - informace o přihlášení
Máte-li zájem zůčastnit se slavnostního obřadu Vítání občánků Města Červený Kostelec, vyplňte prosím přihlášku, která se nachází v kategorii žádosti a formuláře. Vyplněný formulář buď doneste nebo zašlete e-mailem či poštou. Popřípadě můžete vyplnit přímo na úřadě. Na vítání občánků budou pozvány děti jen s předem vyplněnou přihláškou s trvalým pobytem v Červeném Kostelci. Nejbližší možný termín je stanoven na 18. června 2022
13. prosince 2021
31. prosince 2021 bude MěÚ v Červeném Kostelci uzavřen
Městský úřad Červený Kostelec oznamuje, že v pátek 31. prosince 2021 bude úřad pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení
10. prosince 2021
Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Dle (§15) krizového zákona je KOPIS povinno předat níže uvedenou zprávu bez prodlení a bez úprav adresátům dle požadavků MV-GŘ HZS ČR.
8. prosince 2021
Rozsvícení vánočního stromu ve Lhotě - zrušeno
Vážení lhotečtí spoluobčané,jménem osadního výboru Lhota vám musím bohužel oznámit, že první rozsvěcení vánočního stromku na lhotecké návsi je z důvodu přísných vládních nařízení zrušeno.Ovšem díky ochotě a umu členů osadního výboru a dalších „Lhoťáků“ vánoční strom na návsi stojí. Děti ze lhotecké ZŠ jedličku ozdobí a v neděli 12. prosince se rozsvítí.Tímto bych rád za osadní výbor poděkoval všem, kteří se na přípravách rozsvěcení vánočního stromku ve Lhotě podíleli a pevně věřím, že přístí ro
12. listopadu 2021
Chodník v ulici 17. listopadu je z důvodu rekonstrukce uzavřen
Od 11. 11. 2021 do 24. 11. 2021 bude z bezpečnostních důvodů uzavřen chodník v ulici 17. listopadu. Tato uzavírka probíhá v rámci sanace zdiva budovy MěÚ Červený Kostelec. Prosíme všechny občany, aby využili chodník na druhé straně cesty a omlouváme se za vzniklé komplikace.
9. listopadu 2021
„Milostivé léto“ může pomoci až desetitisícům dlužníků z dluhových pastí
„Milostivé léto“ je velkou šancí pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým se podařilo spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho vymanit v rozmezí od 28. října do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. Pokud v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu  tedy původní dluh a 908 korun exekutorovi za zastavení exekuce, čeká ho nový životní restart. Úroky, penále a další příslušenství stát odpouští, exekuce se zastaví.
9. listopadu 2021
Pokladna MěÚ je znovu otevřena!
Vážení občané, z důvodu nemoci byla minulý týden uzavřena pokladna MěÚ Červený Kostelec. Za vzniklé komplikace se omlouváme a oznamujeme, že se od pondělí (8. 11. 2021) vrací do běžného režimu. Děkujeme za pochopení.
16. listopadu 2021
Dotační program města pro rok 2022
Rada města Červený Kostelec na základě usnesení zastupitelstva města ZM-2021/5/32 ze dne 23. 09. 2021 vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
22. října 2021
Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor (novostavba pavilonu) za účelem provozu cukrárny a kavárny-bistra
Minimální nájemné 70.000, - bez DPH 21 % za jeden rok. Nabídku zašlete poštou včas tak, aby byla nejpozději dne 29. 11. 2021 doručena na adresu: Město Červený Kostelec, nám. T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec.
21. října 2021
Nákup automobilu na alternativní pohon pro město Červený Kostelec
Město Červený Kostelec podalo žádost o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí na projekt „Nákup automobilu na alternativní pohon pro město Červený Kostelec“. Tato žádost byla schválena a v březnu 2021 proběhlo výběrové řízení na dodavatele nového automobilu. Začátkem května byla podepsána smlouva s prodejcem Auto Dryml a.s., Pardubice na automobil Škoda Octavia Ambition, Plug in hybrid. Starosta města převzal Automob