Aktuality z městského úřadu

1. dubna 2022
Zveme vás na zasedání zastupitelstva města - 21. dubna 2022
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.Program zasedání zastupitelstvaKontrola plnění úkolů z jednání ZMInvestiční akceFinanční záležitostiMajetkové záležitostiBezpečnostní situace města18.00 hodin dotazy a připomínky občanůDiskusePodklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 14.4.2021. Z jednání ZM bude pořízen obra
9. března 2022
Známky na tříděný odpad pro rok 2022
Od 9. 3. 2022 je možnost si vyzvednout známky na popelnice na tříděný odpad, pro všechny části města Červený Kostelec.
25. února 2022
Do konce volebního období se starostou Červeného Kostelce stal Tomáš Prouza
Dne 24. února 2022 proběhlo zasedání zastupitelstva města, kde se definitivně rozhodlo, který kandidát nastoupí do pozice starosty Červeného Kostelce do konce volebního období. Zastupitelstvo města rozhodlo svým verdiktem ve prospěch pana Tomáše Prouzy (Spoluobčané), který se stává oficiálně starostou města. Jelikož pan Prouza vykonával post radního města, bylo zapotřebí zvolit i nového člena rady. Tím se nakonec stala paní Hana Řezníčková Kukulová, DiS. (Spoluobčané). Oběma kandidátům gratuluj
25. února 2022
Soutěž na centrum města Červený Kostelec
Město Červený Kostelec se rozhodlo tento rok uspořádat veřejnou soutěž formou soutěžního workshopu na centrum města a jeho okolí. Předmětem soutěže je urbanistické, architektonické, dopravní a krajinářské řešení centra města, které zahrnuje plochu náměstí T.G.M., stávající autobusové nádraží a volnou zelenou plochu mezi náměstím a autobusovým nádražím.Více v článku: https://www.cervenykostelec.cz/clanek/centrum-mesta-cerveny-kostelec.Soutěžní podmínky najdete v sekci výběrová řízení: https://ce
14. února 2022
Zveme vás na zasedání zastupitelstva města - 24. února 2022
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 24. února 2022 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.Program zasedání zastupitelstvaKontrola plnění úkolů z jednání ZMInvestiční akceFinanční záležitostiSprávní záležitostiMajetkové záležitostiDotační program – žádosti o individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvyOpatření ke zlepšení kvality ovzduší v Červeném KostelciVolba starostyVolba člena rady městaMěsíční odměna neuvolněného starost
10. února 2022
Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Větrník
Rada města Červený Kostelec vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod s nástupem dle dohody.Obsahové náležitosti přihlášky:úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesn
10. února 2022
Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Náchodská
Rada města Červený Kostelec vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Červený Kostelec, Náchodská 270 s nástupem od 1. 7. 2022.Obsahové náležitosti přihlášky:úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na d
19. srpna 2022
Výběrové řízení na pozici referent odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Červeném Kostelci.
18. května 2022
Vítání občánků 2022 - informace o přihlášení
Máte-li zájem zůčastnit se slavnostního obřadu Vítání občánků Města Červený Kostelec, vyplňte prosím přihlášku, která se nachází v kategorii žádosti a formuláře. Vyplněný formulář buď doneste nebo zašlete e-mailem či poštou. Popřípadě můžete vyplnit přímo na úřadě. Na vítání občánků budou pozvány děti jen s předem vyplněnou přihláškou s trvalým pobytem v Červeném Kostelci. Nejbližší možný termín je stanoven na 18. června 2022
13. prosince 2021
31. prosince 2021 bude MěÚ v Červeném Kostelci uzavřen
Městský úřad Červený Kostelec oznamuje, že v pátek 31. prosince 2021 bude úřad pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení
10. prosince 2021
Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Dle (§15) krizového zákona je KOPIS povinno předat níže uvedenou zprávu bez prodlení a bez úprav adresátům dle požadavků MV-GŘ HZS ČR.
8. prosince 2021
Rozsvícení vánočního stromu ve Lhotě - zrušeno
Vážení lhotečtí spoluobčané,jménem osadního výboru Lhota vám musím bohužel oznámit, že první rozsvěcení vánočního stromku na lhotecké návsi je z důvodu přísných vládních nařízení zrušeno.Ovšem díky ochotě a umu členů osadního výboru a dalších „Lhoťáků“ vánoční strom na návsi stojí. Děti ze lhotecké ZŠ jedličku ozdobí a v neděli 12. prosince se rozsvítí.Tímto bych rád za osadní výbor poděkoval všem, kteří se na přípravách rozsvěcení vánočního stromku ve Lhotě podíleli a pevně věřím, že přístí ro