Aktuality z městského úřadu

Bylo zpracováno vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města za rok 2016
 Město Červený Kostelec má platný Plán odpadového hospodářství města.Bližší informace o plánu je možné si přečíst v tomto starším článku.Plnění závazné části plánu podléhá každoročnímu vyhodnocování. Aktuálně je zpracováno Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Červený Kostelec za rok 2016. Vyhodnocení bylo zpracováno ve spolupráci se společností Odpadová poradenská s.r.o., Praha.Do vyhodnocení je možné nahlédnout v příloze.
Cyklochodník v průmyslové zóně je dokončen
Stavba cyklostezky a místní komunikace v průmyslové zóně je oficiálně dokončena kolaudačním souhlasem, který vydal Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 17.1.2018. Akce je ukončena i po finanční stránce a konečná částka, čerpaná z rozpočtu města na tuto investiční akci činila včetně přípravy 9 745 825,22 Kč.Věříme, že stavba přispěje ke spokojenosti nejen zaměstnanců a návštěvníků přilehlých firem ale i všech občanů, kteří do této oblasti zavítají ať už pěšky nebo na
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás informoval o aktuální situaci v městské radě
 Jak  jste již byli informováni, 18.10.2017 tři členové rady podali rezignaci na členství v Radě města Červený Kostelec (paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek). Na základě této skutečnosti, jsem svolal na 2.11.2017 jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec, abychom zvolili nové členy rady. 2.11. 2017 řádně proběhlo veřejné jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec a byli zvoleni tři noví radní:pan Lukáš Laštovička, DiS. (Spoluobčané), pan Tomáš Rýdl (Spoluob
Nový kontejner na použitý textil slouží občanům
 V těchto dnech došlo k umístění dalšího, na území Červeného Kostelce již třetího, kontejneru pro sběr použitého textilu a oděvů pro humanitární účely. Uvedený kontejner slouží také pro sběr použité obuvi případně hraček. Nový kontejner bílé barvy najdete na veřejném prostranství v blízkosti křižovatky ulic Gen. Kratochvíla a 17. listopadu v Červeném Kostelci. Kontejner je umístěn na stávajícím stanovišti s kontejnery pro tříděný sběr komunálního odpadu.Nový kontejner na použitý textil byl umís
Ke konci října bude možné opět žádat o Kotlíkové dotace
Na podzim se v Královéhradeckém kraji začnou rozdělovat další Kotlíkové dotace. Podmínky dotačního programu budou zveřejněny na Úřední desce Královéhradeckého kraje dne 26.9.2017 a příjem žádostí o dotaci bude zahájen dne 30.10.2017 od 8:00 hod.Žádosti se budou opět přijímat elektronickou cestou prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje - DOTIS. V prvním dni příjmu žádostí bude probíhat pouze zápis do elektronického Pořadníku žadatelů.Celkový objem finančních prostředků, které K
7. září bude možné znovu podat žádost v rámci dotačního programu DEŠŤOVKA
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásili novou výzvu dotačního programu:DEŠŤOVKA. Jedná se o již 2. výzvu v letošním roce. Příjem žádostí bude zahájen 7. září od 10 hodin. 1. výzva a příjem žádostí proběhly koncem května. Podmínky získání dotace v druhé výzvě jsou podobné, jako v té první.Ale oproti alokovaným 100 mil. Kč v první výzvě je nyní připraveno 240 mil. Kč. Je tedy větší šance dotaci získat. O předchozí výzvě je možné si přečíst více v jiném člán
Co (u)dělat v parku aneb Rozloučení s prázdninami 3. září
Park A. B. Svojsíka je v kontextu našeho města pro svůj přírodní charakter a výhodnou polohu stranou centra jedinečnou lokalitou. Podobně situované místo přirozeně se nabízející pro oddych a drobné relaxační aktivity tu nemáme. O to větší škoda je, že současný stav parku jeho potenciálu neodpovídá.Pojďme si připomenout, jak cenné místo Park A. B. Svojsíka je, a říci si, jak jej zlepšit a oživit. V neděli 3. září od 14 hodin bude možné vyzkoušet si celou řadu malých sportovních parkových a rekre
O Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji žádalo 12 občanů Červeného Kostelce, z toho 6 má možnost dotaci získat
V Královéhradeckém kraji v úterý 2. května 2017 probíhal od 8:00 do 8:15 hod. zápis do elektronického Pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci v rámci výzvy č. 17OPK01 - podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kapacita 250 míst byla vyčerpána po 12 vteřinách. Celkem Krajský úřad Královéhradeckého kraje eviduje 681 pokusů o zápis.Evidovaný zápis má také 12 občanů Červeného Kostelce, z toho 6 občanů stihlo svůj zápis provést včas, než byla kapacita Pořadníku žadatelů naplněna.  Byli tedy úspěšn
29. května startuje příjem žádostí do dotačního programu DEŠŤOVKA
 Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dne 27.4.2017 představili nový dotační program:DEŠŤOVKA.Stalo se tak při tiskové konferenci za účasti Mgr. Richarda Brabce, místopředsedy vlády a ministra životního prostředí (anotační obrázek).Až 105 000 Kč lze získat v rámci tohoto dotačního programu na opatření související s hospodařením s dešťovou vodou nebo s tzv. šedou vodou.Dotační program je určený především pro fyzické osoby. Může ho využít každý, kdo plánuje realiz