Aktuality z městského úřadu

11. července 2018
Svoz bioodpadů z domácností
Svoz bioodpadů z domácnostíNevíte kam s trávou, listím, plevelem...? Od začátku července 2018 byla v Červeném Kostelci ve spolupráci se svozovou firmou Marius Pedersen a. s. a firmou Transport Trutnov s. r. o. zavedena nová služba pro občany města týkající se svozu bioodpadů rostlinného původu. Bude se jednat o sezónní svozy bioodpadů z domácností, které budou prováděny svozovou firmou jednou za čtrnáct dnů každou sudou sobotu v měsíci. Dny svozů jsou následující: sobota 14.7.2018sobota 28.7.20
7. června 2018
Kompostér v hodnotě cca 4000 Kč zdarma do každého domu
Kompostér v hodnotě cca 4000 Kč zdarma* do každého domu.Město Červený Kostelec dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho odstraňování. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (více než 37 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit systémDOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.Rádi bychom každému, kdo projeví zájem, pos
8. června 2018
Svoz bioodpadů z domácností
Svoz bioodpadů z domácnostíNevíte kam s trávou, listím, plevelem...? Nedávno jsme vás informovali, že pokud dojde na zasedání zastupitelstva města dne 21.6.2018 ke schválení novely obecně závazné vyhlášky města týkající se nakládání s komunálním odpadem, bude od 1.7.2018 v Červeném Kostelci ve spolupráci se svozovou firmou Marius Pedersen a. s. a firmou Transport Trutnov s. r. o. zavedena nová služba pro občany města týkající se svozu bioodpadů rostlinného původu. Bude se jednat o sezónní svozy
7. června 2018
Červený Kostelec první v soutěži Čistá obec za rok 2017 ve své kategorii
Město Červený Kostelec se umístilo na prvním místě v soutěži Čistá obec za rok 2017 v kategorii nad 2000 obyvatel. Tohoto ocenění udělené Královéhradeckým krajem a společností EKO-KOM, a. s., si velice vážíme a děkujeme za něj. Jedná se o soutěž obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů. Červený Kostelec je v Královéhradeckém kraji nejlepším městem nad 2000 obyvatel za rok 2017 v třídění odpadů, respektive dosahuje nejvyšší výtěžnosti přes 73 kg vytříděných odpadů na 1 obyvatele města za ro
7. února 2018
Bylo zpracováno vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města za rok 2016
 Město Červený Kostelec má platný Plán odpadového hospodářství města.Bližší informace o plánu je možné si přečíst v tomto starším článku.Plnění závazné části plánu podléhá každoročnímu vyhodnocování. Aktuálně je zpracováno Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Červený Kostelec za rok 2016. Vyhodnocení bylo zpracováno ve spolupráci se společností Odpadová poradenská s.r.o., Praha.Do vyhodnocení je možné nahlédnout v příloze.
8. listopadu 2017
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás informoval o aktuální situaci v městské radě
 Jak  jste již byli informováni, 18.10.2017 tři členové rady podali rezignaci na členství v Radě města Červený Kostelec (paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek). Na základě této skutečnosti, jsem svolal na 2.11.2017 jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec, abychom zvolili nové členy rady. 2.11. 2017 řádně proběhlo veřejné jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec a byli zvoleni tři noví radní:pan Lukáš Laštovička, DiS. (Spoluobčané), pan Tomáš Rýdl (Spoluob
25. října 2017
Nový kontejner na použitý textil slouží občanům
 V těchto dnech došlo k umístění dalšího, na území Červeného Kostelce již třetího, kontejneru pro sběr použitého textilu a oděvů pro humanitární účely. Uvedený kontejner slouží také pro sběr použité obuvi případně hraček. Nový kontejner bílé barvy najdete na veřejném prostranství v blízkosti křižovatky ulic Gen. Kratochvíla a 17. listopadu v Červeném Kostelci. Kontejner je umístěn na stávajícím stanovišti s kontejnery pro tříděný sběr komunálního odpadu.Nový kontejner na použitý textil byl umís
11. září 2017
Ke konci října bude možné opět žádat o Kotlíkové dotace
Na podzim se v Královéhradeckém kraji začnou rozdělovat další Kotlíkové dotace. Podmínky dotačního programu budou zveřejněny na Úřední desce Královéhradeckého kraje dne 26.9.2017 a příjem žádostí o dotaci bude zahájen dne 30.10.2017 od 8:00 hod.Žádosti se budou opět přijímat elektronickou cestou prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje - DOTIS. V prvním dni příjmu žádostí bude probíhat pouze zápis do elektronického Pořadníku žadatelů.Celkový objem finančních prostředků, které K
28. srpna 2017
7. září bude možné znovu podat žádost v rámci dotačního programu DEŠŤOVKA
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásili novou výzvu dotačního programu:DEŠŤOVKA. Jedná se o již 2. výzvu v letošním roce. Příjem žádostí bude zahájen 7. září od 10 hodin. 1. výzva a příjem žádostí proběhly koncem května. Podmínky získání dotace v druhé výzvě jsou podobné, jako v té první.Ale oproti alokovaným 100 mil. Kč v první výzvě je nyní připraveno 240 mil. Kč. Je tedy větší šance dotaci získat. O předchozí výzvě je možné si přečíst více v jiném člán
1. září 2017
Co (u)dělat v parku aneb Rozloučení s prázdninami 3. září
Park A. B. Svojsíka je v kontextu našeho města pro svůj přírodní charakter a výhodnou polohu stranou centra jedinečnou lokalitou. Podobně situované místo přirozeně se nabízející pro oddych a drobné relaxační aktivity tu nemáme. O to větší škoda je, že současný stav parku jeho potenciálu neodpovídá.Pojďme si připomenout, jak cenné místo Park A. B. Svojsíka je, a říci si, jak jej zlepšit a oživit. V neděli 3. září od 14 hodin bude možné vyzkoušet si celou řadu malých sportovních parkových a rekre
24. července 2017
Z Červeného Kostelce byl odeslán 32. kontejner s humanitární pomocí do Indie
Kontejner se začal plnit v  ČERVENÉM KOSTELCI v prostorách firmy Batist  v noci z úterý 27. 6. na středu 28. 6. od 22.00 do 01.30 hod. obvazovým materiálem. S nakládáním se pokračovalo v  BRNĚ ve středu 28. června od 6.00 do 12 hod.Akci organizovala Nadace sv. Františka z Assisi Detailní informace najdete v příloze
13. června 2017
Od krvavého masakru na Bohdašíně a Končinách uplynulo 75 let
Vzpomínkovou akcí a pietním aktem u pomníku obětem II. světové války Byly připomenuty událisti, které se na Bohdašíně a Končinách staly v červnu roku 1942.Více informací a fotografií najdete zde