Aktuality z městského úřadu

19. dubna 2023
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení: vedoucí sociálního odboru
K hlavním činnostem sociálního odboru městského úřadu je péče o občany, kteří se dostanou do nesnází a koordinace poskytovaných sociálních služeb městem. Jedná se například o pomoc lidem v hmotné nouzi v orientaci v nesčetných dávkách poskytovaných státem a asistenci při vyplňování žádostí. Sociální odbor vede kompletní agendu související s  umísťováním seniorů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví města, poskytuje informace o možnostech umístění v domovech pro seniory a pomáhá s vypl
11. dubna 2023
Vítání občánků 2023
V sobotu 1.4. jsme přivítali 8 občánků našeho města. Všem zúčastněným děkujeme, že se s námi přišli podělit o svou radost, bylo i pro nás radostí pogratulovat a předat dárky nejen pro děti, ale pozornost i maminkám.
29. března 2023
Uzavírka komunikace z Trubějova na Kramolnu – jízdní řád autobusů ke stažení
Na jaro 2023 je naplánovaná oprava silnice na úseku Trubějov – Kramolna. Informujeme o plánovaných uzavírkách, objízdných trasách a provozu veřejné dopravy během oprav.
20. března 2023
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení: vedoucí finančního odboru
Finanční odbor zajišťuje zejména činnosti v oblasti financí, platebního styku, účetnictví, mzdových a daňových záležitostí, sleduje hospodaření města podle schváleného rozpočtu, vyjadřuje se k hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací, zpracovává a předkládá příslušné reporty řídícím orgánům města a nadřízeným subjektům, zajišťuje přezkoumání hospodaření města, poskytuje součinnost v rámci vnějších kontrol, předkládá podklady pro vnitřní kontroly.Požadavky:vzdělání vysokoškolské eko
1. února 2023
Rozšíření svozů bioodpadů z domácností od roku 2023
Od roku 2023 došlo v Červeném Kostelci k rozšíření svozů nádob o objemu 240 l na bioodpad přímo z domácností na celoroční svoz. Termíny svozů pro rok 2023 jsou uvedeny v rozpisu svozů (svozovém kalendáři odpadů) a také jsou zveřejněny v předchozím lednovém čísle Červenokosteleckého zpravodaje.Změna úhrady za svozy nádob na bioodpad z domácnostíObčané, kteří měli v roce 2022 sjednaný svoz bioodpadů z domácností se svozovou společností TRANSPORT TRUTNOV (týká se to 33 občanů), od roku 2023 tento
2. ledna 2023
Poplatky za komunální odpad
Z technických důvodů bude výběr poplatků za komunální odpad zahájen od pondělí 9. 1. 2023. Děkujeme za pochopení.
2. prosince 2022
Dotační program města pro rok 2023
Rada města Červený Kostelec na základě usnesení zastupitelstva města ZM-2022/4/24 ze dne 8. 09. 2022 vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních činností a projektů – akcí v roce 2023.V dotačním programu je připraveno pro žadatele 3 950 000 Kč. Program je určen pro fyzické a právnické osoby (jejichž hlavní činností není podnikání), jako jsou např. spolky, se sídlem nebo působn
21. října 2022
CENTRUM MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC
Stav náměstí TGM v Červeném Kostelci je dlouhodobě trnem v oku města a jeho obyvatel. Prostor náměstí je neúměrně zatěžován dopravou a vytlačuje život na jeho okraj a mimo něj. Náměstí tak neplní svoji historickou a společenskou funkci.Město si uvědomuje důležitost tohoto prostoru a proto se rozhodlo uspořádat soutěžní workshop pro tři teamy architektů, které vybrala odborná porota pod vedením profesora Jana Jehlíka z pražské Fakulty architektury. Jednotlivé teamy strávili několik měsíců nad ná
19. října 2022
Na domě v ul. Generála Kratochvíla 1008 byl uložen ocelový stožár pro další komunikační technologie.
Dne 19. 10. 2022 byl v ulici Generála Kratochvíla č.p. 1008 uložen ocelový stožár pro komunikační technologie. Stávající stožár z počátku osmdesátých let již nepostačoval rozvoji komunikačních technologii. Nová konstrukce byla pro svoje rozměry a váhu na místo uložena jeřábem. Pro tuto konstrukci je zpracována projektová dokumentace včetně statických výpočtů. Děkujeme obyvatelům domu za pochopení při záboru prostoru pro jeřáb a dopoledního omezení parkování.Majetkový odbo
30. září 2022
Město Červený Kostelec obdrželo titul Odpadový Oskar v rámci soutěže obcí
Město Červený Kostelec se již podruhé zařadilo mezi vítěze soutěže Odpadový Oskar, jejímž cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele za jeden rok. Výsledky 8. ročníku soutěže přinesly vyhodnocení dat z roku 2021, a Červený Kostelec je prezentován jako tzv. příklad dobré praxe v odpadovém hospodářství obcí.“V roce 2020 přijala ČR novou odpadovou legislativu, která na obce klade velké požadavky. Mají již v roce 2025 dosáhnout 60 %
23. září 2022
Porucha veřejného osvětlení ve Lhotě
Vážení občané Lhoty,omlouváme se za vzniklé komplikace s veřejným osvětlením ve Lhotě z důvodu zkratu svorkovnice v sukni lampy na ulici 17. listopadu. V průběhu zjišťování problému se nám nedařilo odhalil závadu, protože veřejné osvětlení vždy po nějakou dobu svítilo a poté v různých intervalech vypadával jistič. Po úplném vyhoření svorkovnice se nám podařilo postupně odpojovat jednotlivé úseky a zjistit příčinu problému. Vyhořelou svorkovnici jsme vyměnili a doufáme, že nyní bude veřejné osvě
25. července 2022
Oprava božích muk v Olešnici
Kříž v Olešnici u bramborárny projde opravou, která této sakrální památce vrátí původní vzhled