Aktuality z městského úřadu

2. ledna 2023
Poplatky za komunální odpad
Z technických důvodů bude výběr poplatků za komunální odpad zahájen od pondělí 9. 1. 2023. Děkujeme za pochopení.
2. prosince 2022
Dotační program města pro rok 2023
Rada města Červený Kostelec na základě usnesení zastupitelstva města ZM-2022/4/24 ze dne 8. 09. 2022 vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních činností a projektů – akcí v roce 2023.V dotačním programu je připraveno pro žadatele 3 950 000 Kč. Program je určen pro fyzické a právnické osoby (jejichž hlavní činností není podnikání), jako jsou např. spolky, se sídlem nebo působn
21. října 2022
CENTRUM MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC
Stav náměstí TGM v Červeném Kostelci je dlouhodobě trnem v oku města a jeho obyvatel. Prostor náměstí je neúměrně zatěžován dopravou a vytlačuje život na jeho okraj a mimo něj. Náměstí tak neplní svoji historickou a společenskou funkci.Město si uvědomuje důležitost tohoto prostoru a proto se rozhodlo uspořádat soutěžní workshop pro tři teamy architektů, které vybrala odborná porota pod vedením profesora Jana Jehlíka z pražské Fakulty architektury. Jednotlivé teamy strávili několik měsíců nad ná
19. října 2022
Na domě v ul. Generála Kratochvíla 1008 byl uložen ocelový stožár pro další komunikační technologie.
Dne 19. 10. 2022 byl v ulici Generála Kratochvíla č.p. 1008 uložen ocelový stožár pro komunikační technologie. Stávající stožár z počátku osmdesátých let již nepostačoval rozvoji komunikačních technologii. Nová konstrukce byla pro svoje rozměry a váhu na místo uložena jeřábem. Pro tuto konstrukci je zpracována projektová dokumentace včetně statických výpočtů. Děkujeme obyvatelům domu za pochopení při záboru prostoru pro jeřáb a dopoledního omezení parkování.Majetkový odbo
30. září 2022
Město Červený Kostelec obdrželo titul Odpadový Oskar v rámci soutěže obcí
Město Červený Kostelec se již podruhé zařadilo mezi vítěze soutěže Odpadový Oskar, jejímž cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele za jeden rok. Výsledky 8. ročníku soutěže přinesly vyhodnocení dat z roku 2021, a Červený Kostelec je prezentován jako tzv. příklad dobré praxe v odpadovém hospodářství obcí.“V roce 2020 přijala ČR novou odpadovou legislativu, která na obce klade velké požadavky. Mají již v roce 2025 dosáhnout 60 %
23. září 2022
Porucha veřejného osvětlení ve Lhotě
Vážení občané Lhoty,omlouváme se za vzniklé komplikace s veřejným osvětlením ve Lhotě z důvodu zkratu svorkovnice v sukni lampy na ulici 17. listopadu. V průběhu zjišťování problému se nám nedařilo odhalil závadu, protože veřejné osvětlení vždy po nějakou dobu svítilo a poté v různých intervalech vypadával jistič. Po úplném vyhoření svorkovnice se nám podařilo postupně odpojovat jednotlivé úseky a zjistit příčinu problému. Vyhořelou svorkovnici jsme vyměnili a doufáme, že nyní bude veřejné osvě
25. července 2022
Oprava božích muk v Olešnici
Kříž v Olešnici u bramborárny projde opravou, která této sakrální památce vrátí původní vzhled
14. července 2022
Výměna osvětlení ve sportovní hale v Červeném Kostelci
Z důvodů celkové zastaralosti výbojkového osvětlení se ve sportovní hale vyměňuje osvětlení. Padesát výbojek z osmdesáti nesvítilo a další výměny již nebyly možné. Výměna z důvodu ceny se stala neekonomickou. Cena výbojky je 900,- Kč za jeden kus a někdy je nutná i výměna termostatu za cenu 1000,- Kč. Zároveň se tento typ výbojek přestal vyrábět, není tedy na skladech v potřebném množství.  Na výměnu osvětlení za LED reflektory byla vypracována projektová dokumentace. Realizací byla pověřena fi
6. června 2022
Výzva pro občany – nedělní klid
Neděle je obvykle dnem, kdy lidé odpočívají po dlouhém pracovním týdnu. Využívají tzv. „nedělního klidu“ k načerpání nové energie do dalších dnů. Bohužel někdy může jejich odpočinek narušit nepříjemný hluk z vedlejší zahrady.
25. února 2022
Do konce volebního období se starostou Červeného Kostelce stal Tomáš Prouza
Dne 24. února 2022 proběhlo zasedání zastupitelstva města, kde se definitivně rozhodlo, který kandidát nastoupí do pozice starosty Červeného Kostelce do konce volebního období. Zastupitelstvo města rozhodlo svým verdiktem ve prospěch pana Tomáše Prouzy (Spoluobčané), který se stává oficiálně starostou města. Jelikož pan Prouza vykonával post radního města, bylo zapotřebí zvolit i nového člena rady. Tím se nakonec stala paní Hana Řezníčková Kukulová, DiS. (Spoluobčané). Oběma kandidátům gratuluj
18. května 2022
Vítání občánků 2022 - informace o přihlášení
Máte-li zájem zůčastnit se slavnostního obřadu Vítání občánků Města Červený Kostelec, vyplňte prosím přihlášku, která se nachází v kategorii žádosti a formuláře. Vyplněný formulář buď doneste nebo zašlete e-mailem či poštou. Popřípadě můžete vyplnit přímo na úřadě. Na vítání občánků budou pozvány děti jen s předem vyplněnou přihláškou s trvalým pobytem v Červeném Kostelci. Nejbližší možný termín je stanoven na 18. června 2022
12. listopadu 2021
Chodník v ulici 17. listopadu je z důvodu rekonstrukce uzavřen
Od 11. 11. 2021 do 24. 11. 2021 bude z bezpečnostních důvodů uzavřen chodník v ulici 17. listopadu. Tato uzavírka probíhá v rámci sanace zdiva budovy MěÚ Červený Kostelec. Prosíme všechny občany, aby využili chodník na druhé straně cesty a omlouváme se za vzniklé komplikace.