Město nechalo restaurovat pět olejomaleb Gustava Vacka

Akad. mal. Jana Lukešová při výběru nejpoškozenějších obrazů

Pět olejomaleb Gustava Vacka uložených v městském depozitáři se dočkalo opravy. Restaurátorské práce trvaly zhruba tři měsíce a stály město téměř 60 tisíc korun. Obrazy si budeme moci v budoucnu prohlédnout na výstavě.

Město Červený Kostelec se postaralo o další cennou část svého depozitáře. Oprava čtyř obrazů Gustava Vacka a pátého, jehož autorství bylo poodkryto až v průběhu oprav, stála městskou pokladnu 58500 Kč. Restaurování zajišťovala pražská akad. mal. Jana Lukešová.

Pro restaurátorské práce bylo určeno pět nejpoškozenějších portrétů: Muž podpírající si hlavu, Žena v bílých šatech, Portrét muže se založenýma rukama, Portrét mladého šlechtice a Podobizna chlapce. V nejhorším, havarijním stavu byla Žena v bílých šatech. Speciální péči si také vyžádal Portrét mladého šlechtice, i když z jiného důvodu – jeho autorství bylo totiž neznámé.

Předpokládalo se, že se jedná o další olejomalbu Gustava Vacka (žil v letech 1821–1894), ovšem vzhledem k tomu, že na něm byl zpodobněn šlechtic, mohl být obraz i starší. Pro lepší určení datace vzniku obrazu prošlo dílo posouzením techniky jeho malby a chemickou analýzou. Z analýzy vyplynulo, že k malbě byla použita barytová běloba, tedy produkt, který se začíná ve větší míře objevovat jako plnidlo do olovnaté běloby až po letech 1810–1820. Vyobrazený šlechtic je tedy nejspíš kopií starší malby, nebo dílo v historizujícím slohu. I když by měla být atribuce předmětem uměleckohistorického průzkumu a archivního studia, lze se s velkou dávkou pravděpodobnosti domnívat, že se jedná o další portrét Gustava Vacka.

Podobizna chlapce před opravou Podobizna chlapce po opravě Portrét mladého šlechtice před opravou Portrét mladého šlechtice po opravě

Všechny obrazy byly přivezeny do městského depozitáře v polovině listopadu. „Do budoucna bych rád zorganizoval výstavu portrétů z městského depozitáře, která by navazovala na podobnou výstavu krajin z r. 2012,“ uvedl místostarosta Richard Bergmann.

Foto: Tomáš Kábrt, projektová dokumentace