Další socha září novotou

Další socha září novotou

Na konci června byla dokončena oprava další sochy na území města. Tentokrát se podařilo opravit sochu Panny Marie u Tesmenu v Olešnici. Práce stály město v celkovém nákladu 36 784 Kč. 

Socha Panny Marie byla celkově očištěna, vydrolené části byly vyspraveny a restaurátor také sjednotil barvy kamene, impregnoval ho a vsadil leštěnou desku s nápisem. Úpravy se dotkly také prostor kolem sochy – vyspravena byla dlažba a sloupy, které byly osazeny řetězem. 

Sochu opravil PM kámen, Slavětín nad Metují.

Foto: Jana Petrů