Rozvoj spolupráce hasičských sborů na česko-polském příhraničním území

Rozvoj spolupráce hasičských sborů na česko-polském příhraničním území

České a polské bezpečnostní složky spolupracují. Díky projektu „Rozvoj spolupráce hasičských sborů na česko-polském příhraničním území“ se účastní společných seminářů, besed, cvičení i soutěží. Výsledkem je vyjma těchto aktivit také nový hasičský vůz, vybavení ad. 

Video: Rozvoj spolupráce hasičských sborů na česko-polském příhraničním území
Čas: 3.25