Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde

Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde

Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2017. Informace jsou aktualizované k 1.1.2018.

Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.

Nový je rozpis svozů směsných komunálních odpadů (svozový kalendář) pro rok 2018. Od roku 2018 dochází ke zvýšení frekvence svozu papíru u některých kontejnerů na 2 x týdně a také dochází k drobným úpravám ve sběru použitých pneumatik a stavebního odpadu ve sběrném dvoře odpadů.