Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci

Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci

Dne 21.dubna 2017 byla tenisovému klubu slavnostně předána budova nového zázemí, která nahradila starou, již nevyhovující klubovnu. Fotky z předání si můžete prohlédnout ZDE.

Nová stavba je jednoduchá, přízemní s pultovou střechou a se zastřešenou terasou na jihozápadním nároží. Budova slouží jako plnohodnotné zázemí pro tenisové kurty a zahrnuje klubovnu s terasou, kuchyňku, sklady a šatny s příslušenstvím. Fasáda budovy je provedena v kombinaci dřevěného obložení palubkami a tenkovrstvé bílé omítky. Oproti staré klubovně je nová budova posunuta směrem na sever, čímž vznikla volná plocha pro pobyt sportovců a lepší sledování dění na kurtech z vyvýšené terasy. Kolem celé budovy jsou nové chodníky ze zámkové dlažby a nově upravené zatravněné plochy.

Prvotním návrhem stavby byla studie, kterou na začátku roku 2016 vypracoval ATELIER ARS, Ing.arch. Pavel Šmelhaus. Navazující dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení a provedení stavby vypracovala firma ORGATEX – NÁCHOD s.r.o. a na jejím podkladě bylo dne 14.6.2016 vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel stavby firma Průmstav Náchod s.r.o., která dne 25.7.2016 zahájila stavbu a dne 31.3.2017 ji dokončenou předala Městu Č.K. Následně byla stavba dne 11.4.2017 zkolaudována.

Na níže uvedených odkazech si můžete prohlédnout fotografie ze samotné výstavby:

https://www.zonerama.com/tenisck/Album/2293457 

https://www.youtube.com/watch?v=RSPCuGIvpNU

Jak bylo zmíněno v předchozím článku, informujícím o přípravách této stavby, podalo Město Červený Kostelec prostřednictvím agentury Východočeská rozvojová s.r.o. žádost o dotaci v programu na podporu sportu, vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tato žádost bohužel nebyla úspěšná a stavba byla celá uhrazena z prostředků města. Celkové náklady stavby včetně přípravy činily 7 503 291 Kč.

Věříme, že stavba bude dlouho a dobře sloužit všem příznivcům tenisu, kteří si toto nové zázemí již dlouho přáli. A že tenis v Červeném Kostelci opravdu žije, se můžete přesvědčit na webových stránkách tenisového oddílu.

 

Zázemí pro tenisové kurty

Zázemí pro tenisové kurtyZázemí pro tenisové kurty

 7.11.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města


V lednu 2014 zastupitelstvo města rozhodlo o přípravě projektu vybudování důstojného zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci. Impulsem pro toto rozhodnutí byl na straně jedné zcela nevyhovující, ba přímo žalostný stav stávajícího objektu na tenisových kurtech, na straně druhé vypsání dotačního titulu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který podporuje tuto základní sportovní infrastrukturu ve městech a obcích.

Zázemí pro tenisové kurty – nákres situace Zázemí pro tenisové kurty – návrh fasády Zázemí pro tenisové kurty – půdorys

Přesto, že získání prostředků z toho programu není nic jednoduchého a konkurence projektů z celé ČR je velká, ze strany města byla vyvinuta iniciativa směřující k urychlení nezbytných příprav a podání žádosti o dotaci. 

Vlastním předmětem projektu je výstavba jednopodlažní budovy podle návrhu ing. arch. Pavla Šmelhause, umístěné v bezprostřední blízkosti dnešní klubovny (jež bude odstraněna). V této nové budově naleznou tenisté, a to zejména naše tenisová mládež, jež v klubu tvoří většinu členů, potřebné zázemí v podobě šaten a hygienického zařízení, klubovny a dalšího potřebného vybavení.

Předběžné propočty celkových nákladů na vybudování této infrastruktury činí cca 4,9 mil. Kč bez DPH s tím, že v souladu s podmínkami programu MŠMT je žádáno o dotaci ve výši cca 2,8 mil. Kč.

Vlastní výstavba objektu je plánována na rok 2016.

Jiří Škoda

Soubory ke stažení

tenis-situace.pdf 50,7 KB Stáhnout
tenis-fasady.pdf 41,9 KB Stáhnout
tenis-pudorys.pdf 170,4 KB Stáhnout