Cenu Ministerstva kultury v oboru zájmových uměleckých aktivit získala Blanka Rejholdová

Cenu Ministerstva kultury v oboru zájmových uměleckých aktivit získala Blanka Rejholdová

Cena Ministerstva kultury za neprofesionální taneční aktivity v oboru zájmových uměleckých aktivit byla udělena 20. května paní Blance Rejholdové za celoživotní přínos v oblasti scénického tance. 

Blanka Rejholdová je mimořádnou osobností, která významně ovlivnila zvyšování úrovně amatérského tance a zdokonalování systému péče o amatérské taneční soubory. Blanka Rejholdová vede svým výrazným pedagogickým nadáním  své svěřence důsledně k tělesné a hudební citlivosti, muzičnosti tanečního projevu, k přirozenosti a pravdivosti prožitků.  

Cenu předala ředitelka odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová  při slavnostním zahájení 33. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance, které proběhlo dne 20. května 2016 v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře.

Blanka Rejholdová s celým tanečním oborem ZUŠ

Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance  patří mezi uznávané kulturní akce celostátního významu  s vysokou kvalitou. Je zařazena do Programu podpory kulturních aktivit, na které Ministerstvo kultury poskytuje neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu. Letošní ročník přehlídky podpořilo Ministerstvo kultury částkou 350 000 Kč a konal se pod záštitou  ministra kultury Daniela Hermana.

Zdroj: Web ministerstva kultury, foto: Tomáš Kábrt