31. kontejner se zdravotnickým materiálem vyrazil na měsíc trvající cestu

Ve středu 27. července odeslala brněnská Nadace sv. Františka z Assisi pomoc pro nejchudší v Indii. Cesta třicátého prvního kontejneru se zdravotnickým materiálem určeným pro potřebné v Indii začala opět, jako již tradičně, ve spol. Batist Medical a.s. v Červeném Kostelci. Kontejner poté pokračoval do Brna do skladů firmy CTZone Brno, a.s. Předpokládané připlutí do kalkatského přístavu je 30. srpna 2016.

Nakládka ve spol. Batist Medical a. s. Nakládka ve spol. Batist Medical a. s.

„Letošní kontejner obsahuje obvazový a zdravotnický materiál (gázu, obvazy, pružná obinadla, vatu), 2400 infuzních souprav, injekční jehly a stříkačky, chirurgické rukavice aj. za 2 532 921 Kč; léčiva (17 300 tablet antibiotik za 198 950 Kč, 501 000 tablet vitaminového preparátu ABC multivitamin za 350 700 Kč, 30 000 tablet B komplex za 18 636 Kč, 80 000 šumivých tablet Calcia C neo, eff. za 152 000 Kč, vitaminu C 90 000 tablet za 64 800 Kč, 1 500 kg hroznového cukru Glukopur 70 725 Kč, 390 l dezinfekce do ran Betadine za 109 590 Kč a 8 000 tub masti Betadine za 398 240 Kč) za 1 363 671 Kč. Celková hodnota zboží je 3 896 592 Kč.  

Kontejner byl po nakládce v Červeném Kostelci a Brně přepraven pozemní cestou do německého přístavu Bremerhavenu. Tam bude naloděn 3. sprna na loď „EUGEN MAERSK“ společnosti MAERSK line. Předpokládané připlutí do kalkatského přístavu bude 30. srpna. 

O náklad se v Indii starají řeholní sestry a bratři Matky Terezy z kongregace Misionářky lásky a využívají jej ve 44  domovech a centrech převážně při péči o malomocné pacienty. Po obdržení zásilky sestry vždy Nadaci informují, jak zdravotnický materiál využily: „Naše sestry vedou Centra pro léčbu malomocných v 17 městech v Indii, také naši bratři mají mnoho takových center. Kromě těchto center existuje 7 center vedených našimi sestrami a 4 našimi bratry, kde jsou pravidelně prováděny operace. Právě tato centra musíme vždy zásobovat gázou, obvazy, vatou, dezinfekcí Betadine, injekčními stříkačkami, jehlami, rukavicemi – vším tímto materiálem, který nám tak štědře posíláte,“ napsala nám sestra Sudha.

Peníze na nákup těchto potřeb získala Nadace od firem i dobrodinců. Berle darovaly jihlavská, vyškovská a olomoucká Charita, řeholní společnosti, Domov pro seniory v Přelouči a Heřmanově Městci, LDN Rybitví, firma DMA s.r.o., žáci Cyrilometodějské církevní základní školy v Brně a jednotliví dárci z Prahy, Jižní a Severní Moravy. Oproti minulé zásilce jsme odeslali Misionářkám lásky více podpažních berlí, protože o ně zvláště prosily: ,Pošlete jich, kolik můžete poslat, protože v současnosti je nemůžeme dát těm, kteří je potřebují, když odcházejí z našich domovů.‘ Nově jsme poslali 100 anatomických svorek - peánů a 2 500 intravenózních kanyl. Protože jsme nakupovali od osvědčených výrobců, výraznou měrou jsme ušetřili na pořizovacích nákladech, za což všem dodavatelům velmi děkujeme. Rovněž děkujeme všem dárcům, kteří přispívají na nákup zdravotnických potřeb, dárcům 208 párů berlí, které zdravotně postižení lidé nezbytně potřebují k chůzi a firmě CTZone Brno, a.s. Dornych 47 b, 617 00 Brno za poskytnutí skladových prostor,“ informovala Dana Jarošová.

30. kontejner Nakládání 30. kontejneru Kontejnerová loď EUGEN MAERSK
Nadace sv. Františka z Assisi 

Nadace byla založena v Brně roku 1993. Od té doby odeslala do Indie více než 327 tun zboží (zejména zdravotnického materiálu) v hodnotě téměř 89,5 milionů korun.

Díky příspěvkům dárců i pracovníků Nadace a obětavosti spolupracovníků se jí daří pomáhat mnoha lidem trpícím nemocemi a vyloučeným z jejich vlastní společnosti, odkázaným na pomoc lidí dobré vůle.

V roce 1948 založila v indické Kalkatě Matka Tereza kongregaci Misionářek lásky. Tyto sestry a bratři se zaměřují na ty, kterým nikdo nepomáhá a kteří jsou ve společnosti nejvíce ohroženi. Protože žijí velmi chudě, jsou schopni ve svých centrech ubytovat a ošetřovat ty, kteří to opravdu potřebují. Jsou to především: nemocní malomocenstvím, opuštění umírající v prachu na ulici, kojenci odložení po porodu na smetiště, děti, které přežily potrat, starci a stařenky bez prostředků, duševně nemocní a mentálně postižení. 

Ukázka práce Misionářek lásky

Misionářky lásky našly opuštěného Santoše doslova na schodech před vchodem do městečka pro malomocné Shantinagar, když mu by­ly dva roky. Vychovaly ho a jejich láska byla jediná, kterou kdy poznal. Potom přišla dvojice lidí znetvořených malomocenstvím a pro­hlásila, že Santoš je jejich dítě. Po všech těch letech přišli, aby si „ho odvedli domů“. Sestry si musely nejprve ověřit, zda to jsou skutečně jeho rodiče. Když se to nade vší pochybnost potvrdilo, musely Santoše připravit, aby přijal tuto obrovskou změnu ve svém životě. Jakmile nastal čas, aby se Santoš se svými rodiči setkal, zavolaly ho do hovorny. Tam poprvé po šestnácti letech spatřil své rodiče, kteří se živili žebrotou a byli téměř úplně znetvořeni ma­lomocenstvím! Santoš byl zcela ohromený těmito událost­mi, které ho pohltily. Sestra Alberta mi řekla na vysvětle­nou: „Snažíme se, aby se Santoš vzpamatoval, chceme ho přimět, aby přijal a pochopil tragédii, která postihla jeho rodiče, když se nakazili malomocenstvím. Jejich rodiny se jich obou zřekly, neměli možnost udržet si zaměstnání a byli dohnáni k žebrotě na ulicích. Nechtěli vystavit své jediné dítě riziku tohoto onemocnění. A tak se ho vzdali, ne protože ho milovali málo, ale protože ho milovali příliš.“

Zdroj: Navin Chawla, Matka Tereza

Mgr. Dana Jarošová, předsedkyně správní rady 

Foto z nakládky: Pracovníci Nadace