Další informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky

Další informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky

Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2019.

Informace jsou aktualizované k datu 15.7.2019.

Nově došlo k upřesnění informací o sběru směsného komunálního odpadu v rekreační oblasti rybníku Špinka, ke zrušení jednoho stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a k přemístění červeného kontejneru sloužícího ke zpětnému odběru drobných použitých elektrozařízení pocházejících z domácností.

 

 

 

Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.