Další informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky

Další informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky

 

Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018, které jsou platné od 1.1.2019.

Do 31.12.2018 jsou v platnosti další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 2/2017 a č. 1/2018.

Informace lze nalézt v přiložených PDF souborech. Zároveň je uveden v přiloženém PDF souboru popis změn v odpadovém hospodářství města Červený Kostelec od roku 2019.