Termín zahájení rekonstrukce silnice v Náchodě je stanoven

K dnešnímu dni 27. březnu 2017 vydal Krajský úřad Královehradeckého kraje rozhodnutí povolující zahájení stavebních prací II.etapy rekonstrukce mezinárodní komunikace v Náchodě. Termínem znovuzahájení rekonstrukce páteřní komunikace bude pondělí 27.03.2017, kdy budou v průběhu dne osazovány betonové bariéry oddělující dopravní tok od úseku stavby, a následně v úterý 28.03.2017 bude provedeno odstranění stávajícího živičného krytu vozovky. Žádáme tímto cestující mířící z města či do Náchoda o velkou trpělivost, neboť ze zkušenosti z minulých stavebních akcí jsou první dny nejnáročnějšími a nejkomplikovanějšími z pohledu dopravní obslužnosti města.

Zahájením rekonstrukce na průtahu Náchodem dojde ke zvýšení provozu na silnicích, po kterých je vedena objížďka. Nevyhne se tomu ani Červenému Kosteleci, kde hlavní silnice, po které je stanovena objízdná trasa, vede centrem města. Vedení města i městská policie nabádají občany ke zvýšené opatrnosti v okolí hlavní silnice.

Soubory ke stažení

mapa 03-2017.jpeg 799,1 KB Stáhnout