Zápis do mateřských škol

Zápis do mateřských škol Větrník, Náchodská a Olešnice se bude konat ve dnech 9. a 10. května 2017 od 10.00 do 15.00 hodin v budovách škol. Rodiče přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí, rodný list dítěte a doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu dítěte.