O Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji žádalo 12 občanů Červeného Kostelce, z toho 6 má možnost dotaci získat

O Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji žádalo 12 občanů Červeného Kostelce, z toho 6 má možnost dotaci získat

V Královéhradeckém kraji v úterý 2. května 2017 probíhal od 8:00 do 8:15 hod. zápis do elektronického Pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci v rámci výzvy č. 17OPK01 - podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kapacita 250 míst byla vyčerpána po 12 vteřinách. Celkem Krajský úřad Královéhradeckého kraje eviduje 681 pokusů o zápis.

Evidovaný zápis má také 12 občanů Červeného Kostelce, z toho 6 občanů stihlo svůj zápis provést včas, než byla kapacita Pořadníku žadatelů naplněna.  Byli tedy úspěšně zapsáni. Blahopřejeme a přejeme, aby žádost byla úplná a řádně podána.

Žadatelé, kterým se podařilo úspěšně zapsat, budou moci od 3. 5. 2017 na dotačním portálu Královéhradeckého kraje DOTIS vyplnit a podat kompletní elektronickou žádost.

Přejeme úspěšně zapsaným občanům Červeného Kostelce, aby získali Kotlíkovou dotaci.

Uvedené informace byly čerpány z internetových stránek Královéhradeckého kraje.