Prázdninový stavební finiš aneb protipožární úpravy v mateřské školce v ul. Náchodská

Prázdninový stavební finiš aneb protipožární úpravy v mateřské školce v ul. Náchodská

Z důvodu zajištění únikových cest z druhého a třetího nadzemního podlaží hlavní budovy mateřské školky došlo v zařízení během prázdnin k několika stavebním úpravám. Ty vycházely z nových požárních požadavků a jsou v souladu s požárními normami. Stavební úpravy spočívaly v realizaci spojovací chodby ve druhém nadzemním podlaží a stavebních úpravách hlavní budovy mateřské školky. K hlavní budově bylo přistaveno ocelové venkovní schodiště, které bude užíváno jako druhá úniková cesta z třetího patra. V rámci těchto stavebních prací byly nutné i další úpravy, jako například výměna některých dveří za požární uzávěry, propojení dvou křídel budovy datovými rozvody, položení koberců a závěrečné vymalování chodeb. Veškeré práce se podařilo stihnout během dvou prázdninových měsíců. Původní vysoutěžená cena stavebních prací byla 1.267 tis. včetně DPH. Tato cena se navýšila o některé nezbytné vícepráce: výměnu dožitých radiátorů, demontování obložení stěn či úpravu prádelny. Celá rekonstrukce znamená větší bezpečnost zařízení a prospěje nejen personálu školky, ale i dětem.    

Majetkový odbor