Základní škola v Horním Kostelci má nové kanalizační přípojky

Základní škola v Horním Kostelci má nové kanalizační přípojky

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu kanalizace ZŠ Václava Hejny v Horním Kostelci, bylo majetkových odborem zadáno zpracování projektové dokumentace, která by nejvhodněji řešila domovní přípojku splaškové a dešťové kanalizace jako způsob likvidace odpadních vod. Projekt zohlednil zrušení septiku a oddělení splaškových a dešťových vod vedoucí z objektu základní školy.

 S ohledem na stávající podzemní sítě a napojovací body bylo gravitační potrubí uloženo do komunikace se zaústěním do stokové sítě a stávající šachty dešťové kanalizace. Vlastní stavba navržených přípojek dešťové a splaškové vody byla prováděna odbornou firmou na základě výběrového řízení s vysoutěženou cenou 942.883,- Kč včetně DPH. Konečná cena díla byla nakonec nižší: 802.848,- Kč včetně DPH.

 Uložení kanalizace dalo zabrat už tak špatnému stavu příjezdové komunikace, a tak se po dohodě s dodavatelskou firmou, rozhodlo město Červený Kostelec pro celkovou opravu vozovky. Základní škola tak kromě kanalizace získá i nový a důstojný přístup k budově.

Odbor majetku města