Ke konci října bude možné opět žádat o Kotlíkové dotace

Ke konci října bude možné opět žádat o Kotlíkové dotace

Na podzim se v Královéhradeckém kraji začnou rozdělovat další Kotlíkové dotace. Podmínky dotačního programu budou zveřejněny na Úřední desce Královéhradeckého kraje dne 26.9.2017 a příjem žádostí o dotaci bude zahájen dne 30.10.2017 od 8:00 hod.

Žádosti se budou opět přijímat elektronickou cestou prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje - DOTIS. V prvním dni příjmu žádostí bude probíhat pouze zápis do elektronického Pořadníku žadatelů.

Celkový objem finančních prostředků, které Královéhradecký kraj hodlá rozdělit, je 100 mil. Kč.

 

 

Pro zájemce o dotace a žadatele jsou pořádány semináře, a to ve všech tzv. obcích s rozšířenou působností.

V Náchodě se seminář uskuteční ve čtvrtek 14.9.2017 v 16:00  hodin v Hotelu U Beránka Masarykovo nám. 74, Náchod.

 

V příloze článku je možné nalézt metodickou příručku pro žadatele a příjemce dotace.

 

Více informací o Kotlikových dotacích a pořádaných seminářích je si možné přečíst na internetových stránkách Královéhradeckého Kraje.

 

Všem zájemcům a žadatelům o Kotlíkové dotace přejeme úspěšný a řádný zápis do Pořadníku žadatelů a získání této dotace.