Přes uzavřené kostelecké kopce nepojedou ani autobusy

Z důvodu uzavírky komunikace II/567 v Hronově budou všechny spoje linky IREDO 350 Červený Kostelec – Hronov vedeny v termínu od 11.9. do 24. 9. po objízdné trase přes Rokytník a Krkavčinu.
Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky ve Zbečníku.
Autobusy zastaví nově na zast. Žabokrky,žel.zast., kde bude umožněn přestup na přípojné spoje směr Broumov.
Upozornění: Z Hronova budou spoje na odjezdu uspíšeny přibližně o 5 až 8 minut, z Červeného Kostelce budou, až na výjimky, spoje odjíždět ve stávajících polohách.
Podrobné informace naleznete na:
 Na internetových stránkách www.idos.cz
 Objížďkových jízdních řádech vylepených na zastávkách.
 www.kr-kralovehradecky.cz, sekce Doprava/Dopravní obslužnost

Jízdní řády najdete v přílohách.