Těžba v lesích byla zastavena

Těžba v lesích byla zastavena

Ministerstvo zemědělství svým návrhem opatření obecné povahy ze dne 14.9.2017 nařídilo v souladu s lesním zákonem všem vlastníkům lesů na území České republiky v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.

Zastavení těžeb platí do 31.12.2017. Zpracování těžeb nahodilých platí do 31.3.2018.

 

Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit, přivodily oslabení vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (např. lýkožrout), které v některých krajích dosáhlo již kalamitního stavu. Část území České republiky byla navíc před nedávnem postižena větrnou smrští, která má rovněž za následek rozsáhlé kalamitní poškození lesních porostů.

 

Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce.