Mezi Zbečníkem a Rtyní v Podkrkonoší se už jezdí

Po tříměsíční rekonstrukci skončila v pondělí 2. října po 12. hodině uzavírka komunikace II/567 mezi Zbečníkem a Rtyní v Podkrkonoší.

Z jakého důvodu byl avizovaný termín zprovoznění komunikace z 30. září posunut na 2. října vysvětlili z vedení Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje:

 Dokončení stavebních prací bylo dle smlouvy o dílo 1. 10. 2017, dokončení stavby je za 6 týdnů od dokončení stavebních prací.

V této lhůtě se dokládají další dokumenty pro převzetí stavby (geometrický plán, certifikáty, zaměření atd.).

Pro uvedení do předčasného užívání před kolaudací je nutný souhlas PČR DI a odboru dopravy (silničního stavebního úřadu).

Oba subjekty si stavbu nejprve prohlédnou, aby vydaly souhlasná stanoviska. V některých oblastech kraje proces předčasného povolení trvá podstatně déle a je problém dokončenou stavbu včas uvádět do provozu. Rozumím, že veřejnost toto vnímá, ale bohužel předpisy v poslední době procesy spíše komplikují.

 Děkuji za pochopení

 Ing. Jiří Koutník, technicko-obchodní náměstek SÚS Královéhradeckého kraje a.s.