Nová kardiologická, diabetologická a interní ambulance je otevřena v Náchodě

Ambulance poskytuje:

DIABETOLOGIE

komplexní péče o pacienty s diabetes mellitus 1. a 2. typu, prediabetem, gestačním diabetem, i pacienty s inzulínovou pumpou

komplexní edukace diabetiků pro jednotlivce nebo ve skupině

kontinuální monitorování glykémie 7 dnů pomocí senzoru

KARDIOLOGIE a INTERNA
komplexní vyšetření kardiologem / internistou
specializovaná vyšetření (EKG, ultrazvuk srdce, EKG holter, tlakový holter, bicyklová ergometrie, diagnostika spánkové apnoe)

a další služby viz přiložený leták.