Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Lhotě jsou u konce

Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Lhotě jsou u konce

Na základě požadavků dobrovolných hasičů došlo k úpravě hasičské zbrojnice ve Lhotě Červený Kostelec. Úpravy spočívaly ve výměně povrchu pro stání únosnější podlahou a v rozšíření prostoru vozovny do stávajícího skladu nářadí. Celkově byl zvětšen vjezd do garáže a osazena nová sekční vrata. Současně došlo k menší úpravě rozvodů topení a elektrické energie v místě stavebních úprav. Výmalbu rekonstruovaných prostorů novým nátěrem si zajistí dobrovolní hasiči svépomocí.

Rozšíření prostoru vozovny umožní hasičům větší variabilitu hasičské zbrojnice a komfortnější obsluhu hasičské techniky. Stavba byla provedena podle projektové dokumentace společností Průmstav Náchod za vysoutěženou cenu 561 tis. Kč.

 

Majetkový odbor