Chodník "Obalovna - Devět křížů"

Chodník "Obalovna - Devět křížů"

Na rok 2019 je naplánována výstavba nového chodníku podél silnice I/14, který propojí stávající chodník u autobusové zastávky u obalovny a chodník U devíti křížů.

Nový chodník bude vydlážděn ze zámkové dlažby v šířce 2m. Podél chodníku bude vybudováno nové veřejné osvětlení, odvodnění bude provedeno do stávající kanalizace.

V současné době se pracuje na získání územního rozhodnutí, na podkladě projektové dokumentace, kterou zpracovala firma JOSTA , s.r.o., Náchod. Až bude získáno územní rozhodnutí, bude se pokračovat v projektování dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.

Zároveň se zjišťují možnosti získání dotace v rámci dotačního titulu na zvýšení bezpečnosti dopravy ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

14.11.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města