Chodník "Obalovna - Devět křížů"

25. června byla dokončena stavba nového chodníku včetně veřejného osvětlení, která významně přispívá k bezpečnosti chodců, kteří se do této chvíle museli pohybovat po krajnici vozovky frekventované silnice. Věříme, že stavba přispěje ke spokojenosti našich občanů. 

 

 

  

 13.7.2020

odbor rozvoje města

 

V roce 2019 jsme požádali o dotaci v rámci dotačního titulu na zvýšení bezpečnosti dopravy ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Rozhodnutí o dotaci se prodloužilo do roku 2020, a proto výstavba chodníku nezačala dle plánu v roce 2019. Začátkem roku 2020 rozhodlo vedení města o zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby i bez příslibu dotace, kterou se nakonec nepodařilo získat. Výběrové řízení proběhlo nadvakrát. První výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu jediného účastníka. Ve druhém výběrovém řízení byla vybrána firma Silvagro s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku a se kterou byla v dubnu podepsána smlouva o dílo. Cena za provedení díla je 2 645 234,22 Kč s DPH.

                V květnu 2020 byly zahájeny stavební práce na zhotovení nového chodníku včetně veřejného osvětlení, který propojí stávající chodník u autobusové zastávky u obalovny a chodník U devíti křížů. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a plynulosti dopravy na frekventované silnici. Práce by měly být dokončeny v červnu 2020 .

29.5.2020

odbor rozvoje města

 

Na rok 2019 je naplánována výstavba nového chodníku podél silnice I/14, který propojí stávající chodník u autobusové zastávky u obalovny a chodník U devíti křížů.

Nový chodník bude vydlážděn ze zámkové dlažby v šířce 2m. Podél chodníku bude vybudováno nové veřejné osvětlení, odvodnění bude provedeno do stávající kanalizace.

V současné době se pracuje na získání územního rozhodnutí, na podkladě projektové dokumentace, kterou zpracovala firma JOSTA , s.r.o., Náchod. Až bude získáno územní rozhodnutí, bude se pokračovat v projektování dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.

Zároveň se zjišťují možnosti získání dotace v rámci dotačního titulu na zvýšení bezpečnosti dopravy ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

14.11.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města

Odkaz do mapového portálu ...