Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště - házená

Rekonstrukce víceúčelového hřiště je oficiálně dokončena kolaudačním souhlasem, který vydal Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí dne 10.12.2018. Akce je ukončena i po finanční stránce a konečná částka, čerpaná z rozpočtu města na tuto investiční akci činila včetně přípravy 5 500 378,50 Kč. 

Věříme, že hřiště bude sloužit ke spokojenosti nejen stávajícím členům sportovních oddílů ale bude i lákadlem pro nové zájemce o sportování. 

20.12.2018

Ing. Marta Winterová, odbor rozvoje města


Ve středu 19.9.2018 převzalo Město od zhotovitele fy. STAKO Červený Kostelec dokončenou stavbu zrekonstruovaného víceúčelového hřiště. Hřiště s novým povrchem z umělého trávníku zasypaného křemičitým pískem je nalajnováno na malou kopanou, českou národní házenou (žluté lajnování) a tenis. Hřiště je vybaveno stožáry s kvalitním LED osvětlením, na obou stranách hřiště jsou za brankoviště nainstalovány sloupy s ochrannou sítí, bylo provedeno nové odvodnění s napojením do zatrubeného potoka a nové zpevněné plochy. 

V současné době pracovníci odboru místního hospodářství provádí nové dřevěné oplocení, které nahradí nevzhlednou plechovou bariéru.

 19_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_201819_09_2018

20.9.2018

Marta Winterová, odbor rozvoje města


Od začátku května, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli, se na stavbě pilně pracuje a je již provedena velká část prací. Hřiště je odvodněno a v těchto dnech se provádí dopojení dešťové kanalizace do zatrubeného potoka v ulici Palackého. Jsou položeny kabely a připraveny stožáry pro veřejné osvětlení, dokončeny jsou obrubníky, dlážděné plochy a chodníčky a jsou připraveny jámy pro ukotvení sloupů s ochrannými sítěmi. Opravou prošla také podezdívka před budovou kabin pro sportovce. Samotná plocha hřiště bude v nejbližších dnech vyčištěna, napenetrována a bude položena asfaltová vrstva, na kterou se posléze položí umělý trávník.

V rámci stavby musela být pokácena vzrostlá bříza mezi budovami kabin a sociálního zázemí, která by po rekonstrukci hřiště zůstala nepřístupná technice pro údržbu či pozdější skácení. Ze stejného důvodu dojde v nejbližší době ještě ke skácení smrků u vchodu na hřiště.

22_05_201822_05_2018 29_05_2018 29_05_2018 05_06_2018 05_06_2018 25_06_2018 25_06_201825_06_2018 25_06_201825_06_201825_06_201825_06_201825_06_2018 25_06_201825_06_201825_06_201825_06_2018 25_06_201825_06_201825_06_2018 25_06_201825_06_201825_06_201825_06_2018

27.6.2018

Marta Winterová, odbor rozvoje města


Na přelomu března a dubna proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, ze kterého vzešla vítězná firma STAKO Červený Kostelec, s.r.o. Práce na rekonstrukci hřiště budou zahájeny na začátku května a dokončení stavby je naplánováno do 30.9.2018.

 

11.4.2018

Marta Winterová, odbor rozvoje města 


 V návaznosti na plán celkové revitalizace sportovišť v Červeném Kostelci, o které jsme psali ZDE, nechalo město vypracovat projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci hřiště na házenou.

Projektovou dokumentaci vypracoval SportPROJEKTING, Náchod, Vladislav Arnošt v září 2017. K nahlédnutí nabízíme situaci a půdorys hřiště.

Rekonstrukce hřiště zachovává jeho účel i využívání, dojde jen ke změně v konstrukci povrchu z asfaltu na umělý trávník, vybudování nového umělého osvětlení a odvodnění. Rekonstrukcí se rozšíří možnosti využití. Kromě původní házené zde bude možné hrát také tenis a fotbal. Vznikne tak nové multifunkční hřiště.

V současnosti se zjišťují možnosti získání dotace na realizaci.

původní stavpůvodní stav

 

7.11.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města

Soubory ke stažení

Situace hřiště.pdf 223,9 KB Stáhnout
Půdorys hřiště.pdf 559,8 KB Stáhnout