Neváhají pomoci vlastní krví. Třeba i osmdesátkrát

Neváhají pomoci vlastní krví. Třeba i osmdesátkrát

Salonek restaurace Divadlo byl v pondělí 20. listopadu svědkem slavnostní chvíle, když si více jak čtyřicítka bezpříspěvkových dárců krve přišla převzít medaile prof. MUDr. Jana Jánského.

Z rukou Lenky Zelené a Jaroslavy Vlčkové, zástupců Českého červeného kříže, místostarosty Richarda Bergmanna a paní Marcely Kollertové, si za deset odběrů převzalo sedmnáct dárců bronzovou medaili a za dvacet odběrů bylo stříbrnou medailí odměněno patnáct dobrovolných dárců. Čtyřicet odběrů krve absolvovalo sedm dárců, ti obdrželi zlatou medaili. Mezi oceněnými bylo i šest těch, kteří darovali krev více jak osmdesátkrát. Ti obdrželi zlatý kříž III. třídy.
Slavnostní akt zpestřili krátkým hudebním programem žáci ZUŠ v Červeném Kostelci.

Všem dárcům bylo též poděkováno za všechny absolvované dobrovolné odběry krve s prosbou, aby v této činnosti nadále pokračovali a pomohli tak zachránit životy těm, kteří tuto vzácnou tekutinu nutně potřebují.