Novostavba zázemí volejbalového areálu

V úterý 21.srpna byly do Červeného Kostelce dovezeny kontejnerové moduly a během odpoledne byly usazeny na připravené základy v areálu volejbalových kurtů. V současnosti firma provádí kompletaci vnitřního i vnějšího vybavení a napojení kontejnerů na sítě veřejné infrastruktury.

23.8.201823.8.201823.8.201823.8.201823.8.2018 

27.8.2018

Marta Winterová, odbor rozvoje města 


V areálu volejbalových hřišť probíhá od poloviny června bourání stávajících objektů a vyklízení plochy aby mohla začít příprava základů pro osazení kontejnerů.  

 25.6.201825.6.2018

25.6.2018

Marta Winterová, odbor rozvoje města


V květnu budou zahájeny stavební práce na realizaci nového zázemí volejbalového areálu vedle budovy Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

Současný stav 11.4.2018Současný stav 11.4.2018

Na základě opakovaného výběrového řízení na dodavatele stavby se podařilo v prosinci 2017 vybrat jako nejvhodnější firmu Broumovské stavební sdružení s.r.o, která však neposkytla součinnost s uzavřením smlouvy o dílo. Město vyzvalo druhého účastníka v pořadí k uzavření smlouvy o dílo, kterým byl Průmstav Náchod s.r.o. a dne 12.3.2018 byla smlouva o dílo oboustranně podepsána. Provoz ve volejbalovém areálu bude omezen do konce října letošního roku.

 

11.4.2018

Valerie Pánková, odbor rozvoje města


 

V příštím roce plánuje město realizaci stavby nového zázemí pro volejbalové kurty v Červeném Kostelci. Stávající dřevěný srub, přístřešek a železobetonový sklad budou odstraněny a na jejich místě bude vystavěno nové zázemí pro sportovce, vyskládané z kontejnerových modulů. Bude osazeno celkem pět modulů vedle sebe a budou obsahovat občerstvení, WC pro veřejnost, šatny a sociální zázemí pro sportovce ve dvou modulech a sklad. V rámci této stavby bude odstraněna asfaltová plocha na východní straně areálu a bude nahrazena zámkovou dlažbou. Dále bude vyměněno stávající ocelové oplocení a budou opraveny brány.

Projektovou dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení vypracovala firma Broumovské stavební sdružení, s.r.o., Broumov v říjnu 2016. Stavební povolení a územní rozhodnutí bylo vydáno dne 26.6.2017.

Na konci roku 2016 byla prostřednictvím agentury Východočeská rozvojová, s.r.o. podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, která bohužel nebyla schválena. V srpnu 2017 byla podána nová žádost a nejpozději v prosinci bude známo, jestli bude akce dotačně podpořena.

V květnu 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby, do kterého se přihlásil pouze jeden uchazeč a proto bylo na základě rozhodnutí Rady města ze dne 12.6.2017 výběrové řízení zrušeno. V současnosti se připravuje nové výběrové řízení, které by mělo být v nejbližších dnech zveřejněno.

 

10.11.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města

Soubory ke stažení

C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES.PDF 427 KB Stáhnout