Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská

Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská je oficiálně dokončena kolaudačním souhlasem, který vydal Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 6.11.2018. Akce je ukončena i po finanční stránce a konečná částka, čerpaná z rozpočtu města na tuto investiční akci činila včetně přípravy 1 559 879,52 Kč. 

14.11.2018

Marta Winterová, odbor rozvoje města 


V ulici Lánská je dokončena opěrná zeď z gabionových košů, plněných kvalitními a pohledově příjemnými pískovcovými kameny. Svému účelu již slouží také dlážděné parkoviště pro 4 automobily, osazen je nový plot i zábradlí. Stavba probíhala od začátku května a ve středu 27.6.2018 ji město převzalo od zhotovitele - firmy REPARE jako dokončenou.

24_05_2018_operna zed24_05_201807_06_201825_06_201825_06_201825_06_2018

25_06_201825_06_201825_06_201825_06_201825_06_201825_06_201825_06_201825_06_201825_06_2018   25_06_2018

27.6.2018

Marta Winterová, odbor rozvoje města


V květnu budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci opěrné zdi v ulici Lánská.

Současný stav

Na základě opakovaného výběrového řízení na dodavatele stavby se podařilo vybrat v prosinci 2017 jako nejvhodnější firmu REPARE TRUTNOV s.r.o.

Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku místní komunikace ul. Lánská od ulice Jiráskova po odbočku ke smuteční síni hřbitova, která je povolena od 1.5. do 30.6. Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích ulice Řehákova, Družstevní a Lánská. Dokončení stavebních prací je stanoveno do konce července.

Dopravní opatření

Za pochopení a trpělivost při omezení stavebními pracemi vám děkujeme.

 

11.4.2018

Valerie Pánková, odbor rozvoje města


V prosinci roku 2016 nechalo město zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci opěrné zdi v ulici Lánská. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Vratislav Nývlt, PROKONSULT, Červený Kostelec. V květnu 2017 bylo vydáno územní rozhodnutí a na konci srpna vydal Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství stavební povolení.

Stavba bude řešit kompletní rekonstrukci stávající opěrné zdi a výstavbu nového parkoviště pro osobní auta. Nová konstrukce opěrné zdi je navržena gabiónová, z kovových košů do nichž je vkládán lomový kámen. Nad touto konstrukcí bude nově vybudováno ocelové zábradlí a za ním pletivový plot. Zeď je půdorysně 2x lomená, kopíruje hranice pozemků a celková délka činí 36,5 m. Výška zdi je proměnná vzhledem ke stoupajícímu terénu od 1,65 m do 2,65 m. Svisle je konstrukce ze statického důvodu mírně zešikmená, šířka základu je cca 1 m.

Dále je navržena nová plocha parkoviště z betonové dlažby, ohraničená betonovými palisádami. Parkoviště bude obsahovat 4 parkovací místa s podélným způsobem stání pro osobní automobily do 3,5t.  Šířka parkovacího stání je 2,05m.

Na začátku srpna 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby a výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele. Ve lhůtě pro podání nabídek nepřišla ani jedna nabídka a proto bylo výběrové řízení zrušeno. V nejbližších dnech bude vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele stavby.

Realizace stavby je plánována na duben – červenec 2018.

 

14.11.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města

Soubory ke stažení

D.1.1.02 SITUACE NS.pdf 1,7 MB Stáhnout
D.1.1.05 POHLED.pdf 352,1 KB Stáhnout