Rekonstrukce silnice III/5672 - ulice Jiráskova a Horní Kostelec

Rekonstrukce silnice III/5672 - ulice Jiráskova a Horní Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/aktuality/2019-05-rekonstrukce-ulice-jiraskova-letos-zahajena-nebude


Z iniciativy Královéhradeckého kraje se plánuje v letech 2019 – 2020 celková rekonstrukce silnice III/5672 od křižovatky s ulici Náchodská (u Černého koně) po křižovatku se silnicí II/567 (u sekyrkárny). V rámci této stavby bude provedena celková rekonstrukce vozovky, včetně opěrných zdí a odvodnění, která bude hrazena Královéhradeckým krajem a rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, sdělovacích kabelů, vodovodu, vodovodních přípojek, splaškové kanalizace, přípojek splaškové a dešťové kanalizace, která bude hrazena Městem Č.K.

V současnosti se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí, která by měla být hotová do konce ledna 2018. Stavbu projektu je firma Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Hradec Králové. Následně po vydání územního rozhodnutí bude zpracována dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.

 

14.11.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města