Rekonstrukce ulice Letná

Rekonstrukce ulice Letná

V říjnu 2016 byl vypracován investiční záměr na celkovou rekonstrukci ulice Letná. Podle tohoto záměru se předpokládá nové dispoziční řešení uličního profilu v souvislosti s novým dopravním režimem. Ulice by měla být koncipována jako obytná zóna s vymezeným parkovacím stání, zakončená stezkou pro cyklisty a pěší s propojením do ulice Vyšehradská. Celková rekonstrukce bude provedena včetně všech inženýrských sítí.

V lednu 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na projektanta. Bohužel v termínu pro podání nabídek nepřišla žádná nabídka a výběrové řízení bylo zrušeno. V červnu bylo výběrové řízení vypsáno znovu a vítěznou nabídku podala firma VDI PROJEKT, s.r.o. Praha. S touto firmou byla dne 10.8.2017 podepsána smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Podle této smlouvy by měla být nejpozději 14.3.2018 podána žádost o územní rozhodnutí.

 

14.11.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města

Soubory ke stažení

INVESTIČNÍ ZÁMĚR.pdf 1,8 MB Stáhnout