V depozitáři obrazů byly instalovány rošty pro uskladnění obrazové sbírky

V depozitáři obrazů byly instalovány rošty pro uskladnění obrazové sbírky

V souladu s programem Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR, zažádalo město Červený Kostelec o dotaci na uskladnění uměleckých děl zapsaných v „centrální evidenci sbírek“ zapsaných pod stejným ministerstvem. Investiční prostředky ve výši 150 tisíc korun byly poskytnuty ze státního rozpočtu s 65 tisícovou spoluúčastí města Červený Kostelec. Obrazová sbírka má nyní profesionální uskladnění, které poskytuje nejlepší možnou ochranu proti fyzikálním a klimatickým vlivům a odpovídá významu a hodnotě obrazů.

Město Červený Kostelec bude v restaurování obrazů i nadále pokračovat, aby zachovalo estetickou kvalitu uměleckých děl, hodnou odkazu kulturního dědictví našich předků. Závěrem bychom chtěli poděkovat Mgr. Veronice Mesnerové za odbornou pomoc při správě celé sbírky.

Majetkový odbor