Zázemí a tribuna fotbalového hřiště

Zázemí a tribuna fotbalového hřiště

V lednu 2021 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém byla jako nejvýhodnější vybrána firma Stavrecon Pardubice s.r.o., která nakonec odstoupila z důvodu epidemie Covid-19. Jako druhá nejvýhodnější byla firma Průmstav Náchod s.r.o., které bylo předáno staveniště dne 9.4.2021. V současné době probíhají demolice původních objektů.

duben 2021, odbor rozoje města

Na jaře 2021 začne plánovaná rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště. Předpokládaný termín realizace je duben 2021 až březen 2022. Jedná se mimo jiné o novou tribunu, šatny, sociální zařízení, občerstvení atd.

Nový objekt tribuny je svou osou navázán na střed hřiště, kde byla umístěna původní tribuna. Nejvýraznějším prvkem celého areálu se stane zastřešení nové tribuny. To je tvarově podobné původní střeše, ale je materiálové odlišné. Jedná se o ocelovou nosnou konstrukci s vykonzolováním směrem k hřišti bez sloupů omezujících výhled diváků. V zadní části tribuny je umístěno zázemí fotbalového klubu.

Uprostřed stěny za hledištěm je pod střechou komentátorská kabina. Dalším oživujícím prvkem je okno do místnosti správce a klubový nápis nad vstupem do šaten. Na vlastní tribunu navazuje na východní straně pohybové centrum s občerstvením a hygienickým zázemím pro diváky. Celý objekt se proti původnímu řešení zkrátí, čímž se uvolní nástupní plocha na východní straně.

K zavlažování trávníku bude využita dešťová voda ze střechy tribuny i zázemí, která se bude akumulovat ve třech sériově u dna propojených podzemních nádržích o celkovém užitném objemu 35,8 m3.

    

Tuto akci podpořil Královéhradecký kraj dotací ve výši 3.000.000,- Kč. Dále jsme požádali o dotaci na akumulaci srážkových vod z operačního programu Životní prostředí a Národní sportovní agenturu v rámci dotačního programu Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024.

 leden 2021, odbor rozoje města

 

Začátkem dubna byly zahájeny práce na projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Zpracovatelem projektové dokumentace je architektonicko-inženýrská kancelář TEKTUM spol.s.r.o. z Trutnova, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Podle uzavřené smlouvy o dílo by měla být dokumetace zpracována do 17.prosince 2018 a nejpozději 7.ledna 2019 by mělo být zažádáno o vydání stavebního povolení.

12.4.2018

Marta Winterová, odbor rozvoje města


V návaznosti na plán celkové revitalizace sportovišť v Červeném Kostelci, o které jsme psali ZDE, nechalo město vypracovat studii nového zázemí a tribuny fotbalového hřiště.

Studii zpracoval v září 2017 ATELIER ARS s.r.o., Ing. Arch. Pavel Šmelhaus, který navrhl již realizovanou stavbu zázemí pro tenisové kurty. Studii si můžete prohlédnout ZDE.

Nově navržený objekt tribuny je svou osou navázán na střed hřiště, podobně jako tribuna stávající. Celková délka objektů se ale výrazně zkrátí (o cca 17,5m), což vhodně otevře prostor před budovou hospice Anežky České. Hlavní přístup k objektu zůstává zachován z východní strany, rozložení kopíruje přirozený reliéf terénu, po němž se po rampě či stupních vystoupá na hlavní „nástupní plochu“. Z této plochy jsou všechny vstupy do objektu (do šaten, občerstvení, WC i zásobování) a odpovídá výšce třetího stupně tribuny. Stupňů hlediště je celkem sedm.

Objekt je rozdělen na dva funkční celky – zázemí pro hráče a fotbalový oddíl a navazující část s občerstvením a WC pro diváky. Tyto dvě části jsou provozně propojené klubovnou, která primárně slouží pro oddíl, ale může fungovat i jako salonek. Přibližně v ose stavby je místnost pro komentátora a záznam, pod jejíž vyvýšenou podlahou je podzemím tribuny průchod hráčů na hrací plochu.

Exteriér navazuje na již zrealizovanou klubovnu tenisového oddílu v sousedství. Jednotícím motivem zůstává kombinace omítaných stěn zázemí s dřevěným obkladem na „veřejné“ části objektu. Obdobně je omítnutá část opticky oddělena jiným typem zastřešení – občerstvení má široký krytý ochoz se sloupy, na zázemí hráčů navazuje vykonzolované zastřešení tribuny.

V návaznosti na výše popsanou studii proběhne v nejbližší době výběr projektanta, který zpracuje dokumentaci pro územní a stavební řízení.

 

7.11.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města

Odkaz na mapový portál ...

 

 

Soubory ke stažení

CK_fotbal_studie_2017.pdf 18 MB Stáhnout