Zázemí a tribuna fotbalového hřiště

Zázemí a tribuna fotbalového hřiště

Začátkem dubna byly zahájeny práce na projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Zpracovatelem projektové dokumentace je architektonicko-inženýrská kancelář TEKTUM spol.s.r.o. z Trutnova, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Podle uzavřené smlouvy o dílo by měla být dokumetace zpracována do 17.prosince 2018 a nejpozději 7.ledna 2019 by mělo být zažádáno o vydání stavebního povolení.

12.4.2018

Marta Winterová, odbor rozvoje města


V návaznosti na plán celkové revitalizace sportovišť v Červeném Kostelci, o které jsme psali ZDE, nechalo město vypracovat studii nového zázemí a tribuny fotbalového hřiště.

Studii zpracoval v září 2017 ATELIER ARS s.r.o., Ing. Arch. Pavel Šmelhaus, který navrhl již realizovanou stavbu zázemí pro tenisové kurty. Studii si můžete prohlédnout ZDE.

Nově navržený objekt tribuny je svou osou navázán na střed hřiště, podobně jako tribuna stávající. Celková délka objektů se ale výrazně zkrátí (o cca 17,5m), což vhodně otevře prostor před budovou hospice Anežky České. Hlavní přístup k objektu zůstává zachován z východní strany, rozložení kopíruje přirozený reliéf terénu, po němž se po rampě či stupních vystoupá na hlavní „nástupní plochu“. Z této plochy jsou všechny vstupy do objektu (do šaten, občerstvení, WC i zásobování) a odpovídá výšce třetího stupně tribuny. Stupňů hlediště je celkem sedm.

Objekt je rozdělen na dva funkční celky – zázemí pro hráče a fotbalový oddíl a navazující část s občerstvením a WC pro diváky. Tyto dvě části jsou provozně propojené klubovnou, která primárně slouží pro oddíl, ale může fungovat i jako salonek. Přibližně v ose stavby je místnost pro komentátora a záznam, pod jejíž vyvýšenou podlahou je podzemím tribuny průchod hráčů na hrací plochu.

Exteriér navazuje na již zrealizovanou klubovnu tenisového oddílu v sousedství. Jednotícím motivem zůstává kombinace omítaných stěn zázemí s dřevěným obkladem na „veřejné“ části objektu. Obdobně je omítnutá část opticky oddělena jiným typem zastřešení – občerstvení má široký krytý ochoz se sloupy, na zázemí hráčů navazuje vykonzolované zastřešení tribuny.

V návaznosti na výše popsanou studii proběhne v nejbližší době výběr projektanta, který zpracuje dokumentaci pro územní a stavební řízení.

 

7.11.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města

Soubory ke stažení

CK_fotbal_studie_2017.pdf 18 MB Stáhnout