Schválený rozpočet na rok 2018 počítá s řadou investic

Schválený rozpočet na rok 2018 počítá s řadou investic

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás touto cestou pozdravil v novém roce. Věřím, že jste příjemně prožili vánoce a ve zdraví přežili silvestrovské oslavy.
Vstupujeme do nového roku a hned na jeho počátku nás čekají prezidentské volby. V polovině prosince jsem využil pozvání a navštívil „Setkání lídrů českého stavitelství“ v Míčovně pražského hradu. Vánoční výzdoba a celková úprava areálu pražského hradu umocňovala historii, důležitost a významnost tohoto místa. V kontextu tohoto osobního zážitku si vás doluji požádat, abyste s důležitostí a vážností přistoupili k prezidentské volbě. Co se týká stavebnictví v naší republice, tak se očekává tříprocentní růst v této oblasti a v projekčních činnostech až sedmiprocentní navýšení.
S ohledem na to, že kapacitní naplněnost stavebních i projekčních firem přesahuje 93% a trh práce v této oblasti je téměř vyčerpaný, nelze očekávat výraznější růst. I naše město mělo v loňském roce problémy s nedostatkem nabídek od firem, jak v projekčních, tak stavebních projektech. Pravděpodobně nás čeká „rvačka“ o dodavatele.
V minulém čísle jsem avizoval, že v lednu vás budu informovat o plánu na rok 2018 v oblasti investic a větších oprav. Zastupitelstvo našeho města 7. 12. 2017 schválilo rozpočet pro rok 2018, za což zastupitelům i touto cestou děkuji, s následujícími projektovými přípravami, realizacemi a opravami.
Projekčně budeme připravovat např. fotbalové zázemí včetně tribuny pro diváky, nové chodníky, a to chodník od křižovatky Stolín k Saar Gummi, chodník od obalovny do oblasti 9 křížů či chodník od autobusové zastávky ke škole v Olešnici. Také se bude projektovat opěrná zeď v ul. Na strži, rekonstrukce ulic Jiráskova, Sokolská, Letná, Dvořáčkova a Lipky. Dále se bude pokračovat v dokumentaci na veřejné prostranství mezi školami.  Také bude vypracována studie parku A. B. Svojsíka, projekt na výtah v ZŠ V. Hejny a další.
Z plánovaných realizací bych rád zmínil úpravu malého sálu divadla, nový akustický podhled včetně osvětlení v Grafoklubu, kompletní rekonstrukci víceúčelového hřiště stávající házené, úpravu hřiště ve Lhotě pro potřeby školy, rekonstrukci dětského hřiště u autobusového nádraží, vybudování nového kontejnerového zázemí volejbalových kurtů, nový chodník od brány kempu Brodský na hráz (obec Zábrodí bude realizovat chodník na hrázi), dále bude upravena zahrada za knihovnou a přechod pro chodce u radnice. Také bude postavena nová opěrná zeď v ul. Lánská. Položen bude optický kabel od úřadu k městské polici a kulturnímu středisku, nainstalováno nové dopravní značení místních cílů a rádi bychom rozšířili sběrný dvůr. Celková částka na realizaci investic dosahuje bezmála 30 milionu korun, a na projekty máme připraveno více jak 8,6 milionu korun.
Z plánovaných oprav bych rád uvedl nový asfaltový povrch převážné části ulice Na Strži a komunikace ze Skalky do Olešnice. Dále bude celkově opravena točna autobusů u vlakového nádraží. V červnu bude ŘSD kompletně měnit asfaltový povrch v úseku ulice Boženy Němcové a náměstí. Město se k této akci přidá s výměnou obrubníků a opravou dláždění chodníků. Také budeme opravovat chodníky v ulici Gen. Kratochvíla, Větrník směrem ke školce, včetně přípravy rozvodu optické sítě, chodník v ul. Koubovka u č.p. 867 a chodník ze Sokolské ulice k cukrárně. Také plánujeme opravu kapličky v Olešnici a dokončení úprav u kapličky v Lipkách. Opravy chodníků a komunikací by měly v příštím roce přesáhnout 11 milionu korun.
Dále bude město opravovat a vybavovat své budovy. Největší opravou bude oprava domu na náměstí č.p. 29 (železářství Melichar) cca za 3.8 milionu korun. Dále budeme pokračovat v opravách autobusových zastávek tentokrát v Olešnici. Bude dovybaveno osvětlení scény v divadle a vyměníme střechu na ZŠ v Olešnici. Také budeme například pokračovat v rekonstrukci dalších cca čtrnácti bytů v panelových domech atd. Celkem do oprav a udržování bude uvolněno přes 35 milionů korun.
Naplánováno už vše máme, peníze jsou připraveny a je potřeba to udělat. Bude to vyžadovat maximální úsilí, které od pracovníků města očekávám a věřím, že se nám to podaří.
Přeji vám všem hezký začátek roku, a pokud budete mít jakýkoliv dotaz jsem pro vás k dispozici každé pondělí odpoledne. Pokud si budete chtít sjednat schůzku předem, přikládám své telefonní číslo - 734 852 065 a email – rostislav.petrak@mestock.cz, ale raději volejte (emailů je moc).
S úctou
Rostislav Petrák