Čeká nás oprava komunikace v prostoru náměstí

Čeká nás oprava komunikace v prostoru náměstí

Vážení spoluobčané,
již tradičně si vám dovoluji v  tomto úvodníku přinést několik informací a postřehů.
Nejprve bych se rád vrátil do prosince loňského roku a poděkoval za nás posluchače organizátorům a účinkujícím na vánočních koncertech městské dechové hudby a symfonického orchestru při základní umělecké škole. Oba koncerty v divadle opět ukázaly, jak šikovné lidi máme v našem městě a význam umělecké školy. Ještě jednou děkuji Hance Řezníčkové Kukulové za krásný koncert dechovky, Leoši Nývltovi, Jiřímu Kábrtovi, Evě Kubečkové a dalším za úchvatný koncert symfonického orchestru. Nelze opomenout poděkovat muži v pozadí, a to řediteli městského kulturního střediska Tomáši Šimkovi, že vše funguje jak má.
Dále si dovoluji poděkovat podporovatelům již 3. Městského plesu. Moc si vážíme podpory a spolupráce s místními podnikateli a zaměstnavateli. Bezmála devadesáti tisícová podpora soutěže o ceny na plese je jen pomyslnou třešničkou na dortu. Vážím si toho, že v našem městě je jedna z nejnižších nezaměstnaností v kraji a samozřejmě také děkuji za podporu kultury a sportu v našem městě.
V prosinci dokončený projekt cyklostezky, chodníku a autobusové zastávky kolem areálu společnosti Industrial Park CK (bývalý Elitex) je dobrým příkladem spolupráce a byl bych rád, aby město v započatém trendu pokračovalo. Součástí městského plesu, stejně tak jako v minulých ročnících, bylo slavnostní předání ocenění „osobnost města“. Tentokrát rada města, na základě doporučení odborných komisí udělila ocenění za oblast školství paní Sylvě Pavlíkové, která českým jazykem a dramatickými dovednostmi provázela několik generací dětí, dále panu Josefu Pinkavovi za kulturní oblast, dovolím si připomenout poslední knihu od pana Pinkavy „ Byli u toho“ o osudech legionářů z našeho města a okolí. Třetím oceněným byl za oblast sportu pan Otto Středa, spoluzakladatel a celoživotní hybatel červenokosteleckého tenisového oddílu. Velice si vážíme práce a příkladu hodného následování oceněných osobností Červeného Kostelce. Pro uchování činností osobností města budou vytvořeny medailonky jednotlivých osobností a zároveň pan Richard Švanda dokončuje knihu osobností Červeného Kostelce, za což mu velice děkuji.
V další části tohoto článku bych rád poděkoval hasičům působícím v jednotce požární ochrany – JPO II. Loňských 115 výjezdů, z toho ke čtrnácti požárům je důkazem značné vytíženosti naší jednotky. Dle slov majora Řeháka pouze dvě jednotky v náchodském okrese měly přes sto výjezdů. Při shlédnutí některých videí ze zásahů, hlavně těch od požárů je vidět odvaha a hlavně profesionalita našich hasičů.
Z místa, odkud každý utíká, hasiči jedou zachraňovat naše životy a majetky. Jako město k tomuto chceme přispět hlavně podporou činnosti jednotky materiálně technickým vybavením a finanční podporou.
Nová hasičská cisterna CAS 30 Scania lhoteckého družstva se již plně zapojila do činnosti jednotky a letos doplníme technické vybavení jednotky v Červeném Kostelci o nové vyprošťovací zařízení. Ještě jednou děkuji všem hasičům za jejich činnost v jednotce, za spolkovou činnost, za práci s dětmi a mládeží a těm, co jsou v té první linii hodně štěstí a šťastné návraty domů.
Chtěl jsem podat informace o slibované plánované opravě komunikací (hlavně silnice 1/14) v prostoru náměstí a možném výhledu jak tento prostor řešit. Abych nepodával tyto informace dvakrát, tak si vás dovoluji odkázat na mou odpověď v rubrice názory občanů na stranu 17.
Dále si vás všechny dovoluji požádat o vaši opatrnost na chodnících při nepříznivém zimním počasí. Na údržbu chodníků jsme na letošní zimní sezónu dovybavili kloubový nakladač Belos posypovým zařízením pro rychlejší údržbu chodníků posypovou solí. V případě nedostatků v údržbě chodníků a komunikací nás prosím kontaktujte, abychom kritická místa mohli rychle řešit.
Přeji vám všem hezký únor, a pokud už vyhlížíte jaro, tak příjemné čekání.
S úctou Rostislav Petrák