Ocenění se dostalo třem osobnostem Červeného Kostelce

Ocenění se dostalo třem osobnostem Červeného Kostelce

Na 3. městském plese Červeného Kostelce ocenil starosta Rostislav Petrák s místostarostou Richardem Bergmannem tři významné osobnosti města.

Ocenění dostali Josef Pinkava, který zviditelnil město v oblasti kultury, Sylva Pavlíková, která má velké zásluhy v oblasti školství a Otto Středa, který se zasloužil za rozvoj sportu ve městě.

Fotografie z 3. městského plesu najdete zde.

 

Medailonky oceněných osobností

Otto Středa 

Narozen 18. prosince 1924

 

Otto Středa je nejen kulturní osobností, jak ho všichni známe, ale také osobností sportovní, která doprovázela náš tenisový oddíl v celé jeho šedesátileté historii. 

Stál u jeho počátků v padesátých letech minulého století, kdy se ještě hrálo ve Smetanových sadech, a ruce k dílu samozřejmě přidal i při výstavbě areálu na počátku šedesátých let. Na tenisových kurtech strávil obrovskou část svého života a vždy byl v kolektivu vítaný díky své schopnosti zvednout svým přátelům náladu nejrůznějšími způsoby. Dodnes se např. vypráví o jeho exhibici na turnaji dospělých, kterou odehrál coby Miss Mitt-Wochová, a dodnes také navštěvuje tenisový areál a skládá básně týkající se dění na kurtech. V jeho oblíbeném zápisníku si vždy rádi přečteme výborné charakteristiky hráčů, které napsal jako satiru na komunistická hesla a další povídky. 

Během let Červený Kostelec reprezentoval jak v kategorii dospělých, tak v kategorii veteránů. Také je třeba ocenit fakt, že byl vždy ochoten poradit a zahrát si se začátečníky a ženami. O jeho fyzických schopnostech svědčí fakt, že ještě v 81 letech zvítězil po boku Dana Pavlíka v oblíbeném klubovém turnaji ve čtyřhrách.

Pan Otto Středa odvyprávěl vzpomínky na svůj život Českému rozhlasu Hradec Králové. Podívat se můžete zde.

 

Josef Pinkava 

Narozen 5.11.1927

Pan Josef Pinkava je významnou osobností v oblasti grafické práce, fotografie. Je také autorem řady významných publikací mapující historii našeho kraje. 

Narodil se před devadesáti lety na hornoradechovských Končinách, dnes je to obec Zábrodí. Po měšťanské škole vstoupil do učení v tiskárně Josefa Doležala v Červeném Kostelci, následně se pak po II. světové válce stal studentem nově otevřené Státní grafické školy. Více jak 42 let se věnoval profesně činnostem v oblasti polygrafického průmyslu. Po roce 1991 se zaměřil na grafickou a fotografickou tvorbu celostátních stolních a nástěnných kalendářů. Kromě grafiky se také aktivně věnoval fotografování, malování a publikační činnosti. 

Jeho malířské práce byly několikrát představeny na červenokostelecké výstavě obrazů. Právě svým přístupem k práci a ochotou je důležitým členem Vlastivědného spolku v Červeném Kostelci. Aktivně se v posledních letech zapojuje do tvorby nejrůznějších regionálních publikací. Z posledních publikací to je například kniha o historii obce Zábrodí nebo kniha sebraných vzpomínek červenokosteleckých legionářů z let 1914-1920 s názvem Byli u toho. Jeho aktivní přístup k přípravě je pro ostatním příkladem a inspirací. 

Přestože jeho životní příběh nebyl vždy jednoduchý, nikdy si nestěžoval . Stále z něho vyzařoval a i dnes vyzařuje optimistum a snaha pomáhat těm, kdo tuto pomoc a radu potřebuji.

 

Sylva Pavlíková 

Patří mezi osobnosti, které výrazně zasáhly do kultury našeho města a většina z nás ji zná také jako výbornou učitelku češtiny a španělštiny. Na ZŠ V. Hejny působila od roku 1966 s několikaletou přestávkou, kterou strávila v cizině.

Po svém návratu se naplno vrhla do práce s dětmi ve škole, založila dramatický kroužek, který úspěšně působil mnoho let a z něhož vzešlo několik divadelních nadějí.

Svůj volný čas věnovala i ochotnickému divadlu.

Záslužnou činnost odváděla v práci pro červenokostelecký Zpravodaj, který po řadu let redigovala.

Nezahálela ani o prázdninách, účastnila se mezinárodního folklorního festivalu, kde začala jako překladatelka a pečovatelka španělsky mluvících souborů. V současnosti připravuje pro účastníky festivalu zajímavosti o souborech a informace o každodenním dění v podobě Festivalových střípků.