Výluka vlakové dopravy

Dovolujeme si vás informovat o výluce traťové koleje v úseku Starkoč - Červený Kostelec 5.-8.2.,
Malé Svatoňovice - Trutnov 12.-15.2.2018 viz vývěska.
       Vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle pravidelného
jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle pravidelného
jízdního řádu. Výluka může mít vliv na přípoje systému IDS.
Informace jsou přiloženy v příloze. Za komplikace způsobené výlukovou činností se omlouváme. Děkuji.

Tomáš Fiala
systémový specialista

České dráhy, a.s., Generální ředitelství

Regionální obchodní centrum Hradec Králové
Riegrovo náměstí 914/2, 500 02 Hradec Králové
T: +420 972 341 641, M: +420 725 552 380
E: fialat@gr.cd.cz,
www.cd.cz