Výše poplatku za odpad pro rok 2018 se nemění

Podle obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 2/2013, o poplatku za komunální odpad, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 7/2013 a č. 3/2015, má každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, povinnost uhradit městu poplatek za komunální odpad. Pro rok 2018 se výše poplatku nemění a zůstává ve stejné výši jako v roce 2017.
Splatnost poplatku je do 31.3.2018.
Každý, kdo chce provést změnu četnosti svozu odpadu ve srovnání s rokem 2017, musí tak provést nejpozději do 31.1.2018 v pokladně městského úřadu.
Výše poplatku podle zvolené četnosti svozu, velikosti nádoby a počtu osob na jednu nádobu je uveden v příloze.

 

 

Soubory ke stažení

vyse-poplatku-za-komunalni-odpad.pdf 301,5 KB Stáhnout