Ceník odpadů pro rok 2019

Město Červený Kostelec tímto zveřejňuje sazbu poplatku za komunální odpad pro rok 2019.
 
Podle obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 3/2018 o poplatku za komunální odpad má každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, povinnost uhradit městu poplatek za komunální odpad.