Upozornění pro občany

Žádáme občany a návštěvníky města, aby omezili svůj pohyb po lesích ve městě a v okolí.

V lesích jsou po víkendové vichřici zlomy a vývraty, u kterých by mohlo dojít k nečekanému pádu.

Ke zpracování těchto nebezpečných stromů dojde v nejbližší době.

Jan Vosáhlo, spol. Silva