Ve městě se rozjíždí stavební sezona

Ve městě se rozjíždí stavební sezona

Hezký jarní den, vážení občané našeho města. Máme za sebou první čtvrtinu tohoto roku a všichni se jistě těšíme na teplé jarní dny.
První tři měsíce jsme věnovali přípravám investičních akcí v oblasti projektové přípravy, výběru dodavatelů a oprav vnitřních prostorů budov. Jsme na začátku stavební sezony, a proto si vám dovoluji poskytnout následující aktuální informace.
Kontejnerové zázemí volejbalu bude stavět společnost Průmstav Náchod s.r.o. (do 1.11.2018), opěrnou zeď v ulici Lánská bude stavět společnost Repare Trutnov s.r.o.(do 31.7.2018). Rozsáhlou projektovou dokumentaci na fotbalové zázemí včetně tribuny bude během celého roku projektovat společnost Tektum s.r.o. z Trutnova. V polovině tohoto měsíce bude dokončena dokumentace úpravy malého sálu Divadla J. K. Tyla, následně bude prováděn výběr zhotovitele a samotná stavba. Dokumentace malého sálu divadla bude po svém dokončení k nahlédnutí na webu města v sekci investiční akce.
Dále byla dokončena objemová studie na novou tělocvičnu za budovou druhého stupně ZŠ Václava Hejny. Tato studie prověřila možnost umístění stavby tělocvičny o velikosti basketbalového hřiště včetně zázemí pro sportující i diváky mezi budovy základní a střední školy. Studii si také můžete prohlédnout na webu města, tentokrát v části rozvoj města.
Rozsáhlou opravu fasády domu č.p. 29 (železářství Melichar) bude v letních měsících provádět červenokostelecká firma Pro Build s.r.o. Během dubna budeme vybírat zhotovitele víceúčelového hřiště házené, dále firmy pro opravu komunikace v ulici Na Strži a cesty ze Skalky do Olešnice aj. V zimním období jsme se také věnovali opravám bytů. Celkem ke konci dubna bude opraveno patnáct bytů jak v ulici Náchodská, tak hlavně na sídlišti Generála Kratochvíla.
Na březnovém zastupitelstvu města jsme nově schválili vypracování studie na stavbu domu pro seniory a dále budeme pokračovat v jednání s Královéhradeckým krajem o konkrétních možnostech vybudování a zřízení tohoto zařízení v našem městě. Objemové posouzení lokality mezi vilou Břetislava Kafky a domem s pečovatelskou službou U Jakuba si opět můžete prohlédnout na webu města v sekci rozvoj města.
Na březnovém zastupitelstvu jsme také započali diskuzi týkající se centra města – náměstí, prostoru ul. 5. května, autobusového nádraží a následně vlakového nádraží. Momentálně provádíme měření četnosti průjezdů ulic Sokolská, 5. května a sčítání chodců v tomto území jako podklad pro pokračování diskuze k tomuto složitému tématu.  Rád bych i touto cestou poděkoval všem přítomným na jednání zastupitelstva, jak zastupitelům, tak veřejnosti, za kultivovanou a věcnou diskuzi a věřím, že společně najdeme to nejvhodnější řešení.
Dále bych rád informoval o dosavadním rozdělení dotací z městského dotačního programu. Město Červený Kostelec v 1. výzvě svého dotačního programu podpořilo částkou 2 281 550 Kč celoroční činnost 31 žadatelů (převážně spolků) a částkou 200 000 Kč 21 veřejně prospěšných akcí. Vy, kteří jste nepožádali o podporu a budete pořádat akci, která splňuje požadavky městského dotačního programu (např. letní tábor pro děti), máte možnost požádat o dotaci v 2. výzvě, která bude vyhlášena v dubnu s po-dáním žádostí v květnu. Bližší informace naleznete na stránkách města:
https://www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty/2018-02-dotacni-program-mesta-cerveny-kostelec-pro-rok-2018, nebo na telefonu 491 467 524.
V závěru mi dovolte, abych poděkoval hasičům činným v jednotce požární ochrany za mimořádné nasazení při kalamitních povětrnostních podmínkách v měsíci březnu. 14 výjezdů během víkendu v mrazivém počasí je důkazem obětavosti našich hasičů. Také bych rád poděkoval spolku vojenské historie TS 20 Pláň za již tradiční uspořádání pietního aktu vzpomínky na gen. Jana Kratochvíla při příležitosti 43. výročí od úmrtí tohoto významného vojáka a občana našeho města.
Přeji vám všem hezký začátek jara a dobrou náladu.
S úctou  Rostislav Petrák