Vybavenost našeho města chceme posunout na úroveň švýcarských partnerů

Vybavenost našeho města chceme posunout na úroveň švýcarských partnerů

Vážení občané našeho města,
opět si dovoluji v úvodníku tohoto zpravodaje vám podat několik informací týkajících se aktuálního dění v našem městě. V minulém čísle jsem se obsáhle věnoval startu stavební sezony a nyní bych rád pouze doplnil nové skutečnosti. Rekonstrukci víceúčelového hřiště „házená“ bude provádět červenokostelecká firma Stako s.r.o. (do 30. 8. 2018). Opravu  ulice Na Strži a komunikaci ze Skalky do Olešnice provede do 31. 7. 2018 společnost Strabag a.s. Jsme na počátku stavební sezony a je čím dál obtížnější najít zhotovitele jak projekčních, tak stavebních prací. Obecně se dá říci, že „stavební trh“ je nasycen. Firmy mají hodně zakázek, ceny stoupají a zároveň je vyčerpaný i pracovní trh. Aktuální hodnota nezaměstnanosti v našem městě je dvě procenta. Věřím, že se nám bude dařit tento problém i v budoucnu řešit.
Dále bych vás rád informoval o výsledcích a stavu konkurzních řízení na ředitele našich škol. V následujících šesti letech povede ZŠ a MŠ Olešnice Mgr. Vendula Ságnerová, ve vedení ZŠ Václava Hejny zůstává Mgr. Jiří Oleják a nového ředitele, či ředitelku ZŠ Lhota budeme opakovaně vybírat v měsíci květnu. Děkuji i touto cestou všem uchazečům a jmenovaným ředitelům přeji hodně úspěchů v jejich práci.
V následující části bych vás rád informoval o naší návštěvě v partnerském městě Küsnacht. Po dvou letech, kdy jsme v našem městě přivítali delegaci z tohoto švýcarského města, rádi jsme přijali pozvání od pana starosty Marcuse Ernsta a vypravili jsme se na bezmála 900 km dlouhou cestu k zürišskému jezeru. Jsem rád, že delegaci složenou z radních a zastupitelů také doplnil ředitel městské společnosti Voda Červený Kostelec s.r.o., pracovnice odboru investic a zástupce hasičů našeho města. Po dobu čtyř dnů jsme měli možnost se nejen seznámit s vybavením tohoto města, ale také jsme měli možnost se potkat s představiteli, pracovníky města a diskutovat s nimi nad konkrétní problematikou.
Seznámili jsme se způsobem čištění odpadních vod, systémem rozvoje a oprav infrastruktury včetně zkušeností s aktuálně používanými materiály a technologiemi. Dá se říci, že vybavení našeho města se přibližuje vybavení ve Švýcarsku. Nová hasičská cisterna ve Lhotě nebo nové tenisové zázemí se plně vyrovnají švýcarské konkurenci, ale v ostatních věcech, jako je vzhled ulic či zázemí pro seniory, máme co dohánět. Doba, kdy Küsnacht uzavíral partnerství s Červeným Kostelcem, aby mu finančně a materiálně pomáhal, se posunula do úrovně téměř vyrovnaného vztahu. Je zřejmé, že 25 leté partnerství, postavené na pevných základech bývalých starostů Jiřího Hanuše a Fritze Gehriga, je i nadále potřeba udržovat a dále rozvíjet. Byli bychom rádi, aby pokračovala spolupráce škol v podobě výměny žáků, spolupráce mezi vedením měst a městskými institucemi. Položením květin na hrob Fritze Gehriga jsme v tiché vzpomínce poděkovali za jeho dlouholetou náklonnost k našemu městu.
Dále bych rád i touto cestou poděkoval Jiřímu Hanušovi a letos již 89. letému Janu Stierandovi za započetí spolupráce a udržení kontinuity až do současnosti.
Věřím, že se městu Červený Kostelec bude i nadále postupně dařit posouvat úroveň vybavenosti našeho města a rozdíl životní úrovně se bude té švýcarské přibližovat.
Přeji vám všem hezké jaro.
S úctou Rostislav Petrák