Čeká nás náročná oprava vozovky na náměstí a přilehlých ulicích

Čeká nás náročná oprava vozovky na náměstí a přilehlých ulicích

Vážení spoluobčané,
měsíc uplynul a opět přicházím s informacemi z radnice. Stavby se rozeběhly a konečně můžeme pracovat i v terénu při dozorování staveb a opět vidíme hmatatelný výsledek práce mnoha lidí. Opěrná gabionová zeď v ulici Lánská, postavená z kvalitního, odolného pískovce, dle mého názoru vhodně zapadá do materiálových zvyklostí našeho města. Dokončujeme opravu kapličky v Lipkách, která bude přibližně v polovině srpna vysvěcena. V Olešnici proběhla oprava autobusových zastávek (u Ungrova rybníka a ve Vísce) a opravujeme i místní kapličku. Ve Stolíně je dokončena generální oprava sociálních zařízení ve společensko-kulturní části hasičské zbrojnice, natírají se okna sokolovny, probíhají dokončovací práce a drobné opravy na Bohdašíně, aby bylo vše dokončeno do 2. června, kdy místní sbor hasičů oslaví 120. výročí svého založení. Také se rozeběhla stavba kontejnerového zázemí pro volejbal a rekonstrukce víceúčelového hřiště házené. Od poloviny června se také začne opravovat hřiště ve Lhotě. Z oprav komunikací nás v nejbližším čase čeká oprava povrchu ulice Na Strži, dále úseku od Skalky do Olešnice a hlavně oprava ulice Boženy Němcové a navazujících ulic v prostoru náměstí. Věřím, že tato oprava bude zvládnuta do festivalu. Nevnímejte prosím tuto opravu za definitivní řešení našeho náměstí. O celkovém uspořádání centra města (náměstí, autobusové nádraží atd.) dále diskutujeme a jednáme v rámci plánované ideové architektonické soutěže. Věřím, že budete shovívaví při zhoršeném provozu v objízdných trasách a předem vám děkuji za trpělivost.
V minulém měsíci jsem se účastnil několika akcí mimo město. 15. 5. jsem byl na konferenci otvírající veletrh průmyslu FOR INDUSTRY v Praze za účasti premiéra Andreje Babiše, ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera a dalších zástupců průmyslových firem a představitelů vysokých škol. Celým průběhem akce se nesla základní věta, a to, že firmy nestíhají a příčinou je nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovní sil. Poptávka po pracovní síle stoupá a pracovní trh je vyčerpaný. Jednoduše řečeno nejsou lidi a nebudou. Recepty řešení byly představeny. Zvýšení inovací, automatizace, robotizace, zvýšení přidané hodnoty, zvýšení podílu českého kapitálu v průmyslu, posílení trhu práce pracovními silami z kulturně podobných zemí, jako je např. Ukrajina a v neposlední řadě zlepšení systému vzdělávání na středních a vysokých školách. Problematika není jednoduchá a leží před naší společností nelehký úkol. Vývoj je překotný a vyžaduje si rychlá opatření.
V druhé polovině měsíce jsem po dvou letech navštívil naše spřátelené polské město Slawno. Cestou tam jsem mohl posoudit posun výstavby dálnice z jihu – z Legnice na sever do Štětína. Před dvěma lety jsme projížděli 80kilometrovou stavbou, na které se v tomto celém úseku aktivně pracovalo. Tento úsek je nyní v plném provozu, na dalším 80kilometrovém úseku nad Legnicí se intenzivně pracuje a nově je také rozpracován cca 60kilometrový úsek nové dálnice ze Štětína směrem na Slawno potažmo Gdaňsk. V porovnání s touto skutečností je výstavba naší Hradecké D11 více než pomalá a komplikovaná. Město Slawno v loňském roce oslavilo 700. narozeniny. Toto až do konce 2. světové války německé město leží necelých 30 kilometrů od pobřeží Baltu a nyní v něm žije více než 13 tisíc obyvatel. Charakteristické cih-lové stavby všech důležitých budov včetně dvou bran, které jsou symbolickou součástí loga města, odkazují na minulost tohoto města včetně funkčního uspořádání a vnitřního řádu. Dovolím si tvrdit, že se „mieszkaniecům“ (obyvatelům) v tomto městě dobře žije. Při příležitosti 50. ročníku dechové hudby ve Slawně opět po roce vystoupil náš městský dechový orchestr společně s orchestrem ze Zabkowic. Vystoupení mělo velký úspěch i speciální uznání od starosty Slawna, Krzystofa Frankensteina. Děkuji i já ještě jednou paní Haně Řezníčkové a všem účinkujícím za reprezentaci našeho města.
Dále mi dovolte, abych vás informoval o záměru rady města zakázat v našem městě podomní prodej. Pokud máte svou osobní zkušenost s podomními prodejci, tak mi ji prosím sdělte (rostislav.petrak@mectock.cz, nebo 734 852 065), abychom mohli situaci správně posoudit.
Také bych vás rád upozornil, že od tohoto měsíce budou moci senioři využít novou službu, zřízenou naším městem „SENIOR TAXI“. Bližší informace naleznete níže na této straně. Věřím, že tato služba vám bude prospěšná.
Závěrem vám přeji hezký předprázdninový měsíc, dětem mnoho zdaru v závěru roku a nám všem příjemné dny.
S úctou Rostislav Petrák